Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe

 

11 - 24 lutego 2019 r. województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

Wiosenna przerwa świąteczna

18 marca - 23 kwietnia 2019 r.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 9 i 10 oraz oddziałów dotychczasowych trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września)

26 kwietnia 2019 r.

Egzamin maturalny

termin główny 6 - 25 maja 2019 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

9 stycznia - 16 lutego/17 czerwca - 4 lipca 2019 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.