TERMINY ZEBRAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.

Lp.

Data

 

Rodzaje spotkania

 

1.

10.09.2018r.

zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych.

2.

24.09.2018r.

zebrania z rodzicami uczniów pozostałych klas.

3.

 

 

24.10.2018r.

konsultacje nauczycielskie.

4.

22.11.2018r.

 

 

 

zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas.

5.

 

08.01.2019r.

zebranie z rodzicami klas maturalnych.

6.

24.01.2019r.

zebrania z rodzicami uczniów klas I, II i III .

7.

20.03.2019r.

konsultacje nauczycielskie.

poinformowanie rodziców o grożących ocenach ndst w klasach maturalnych.

8.

10.04.2019r.

poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach.

9.

25.04.2019r.

zebrania z rodzicami klas promocyjnych.

10.

16.05.2019r.

konsultacje nauczycielskie.

11.

07.06.2019r.

poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach.


KONSULTACJE NAUCZYCIELSKIE ODBYWAJĄ SIĘ W GODZINACH   1600 - 1700

 

Proponowane dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019 przekazane do konsultacji: 02.11.2018r. ; 02.05.2019r. ; 06,07,08.05.2019r.