NIEBIESKA LINIA

Pogotowie Ofiar Przemocy

INFOLINIA 0 801 12 00 02

POMARAŃCZOWA LINIA

Problem alkoholowy u Nastolatków

INFOLINIA 0 801 14 00 68

Poniedziałek - Piątek 14.00 - 20.00

Krajowe Biuro D/S Przeciwdziałania Narkomanii

INFOLINIA 0 801 19 99 90

Czynne codziennie godz. 16.00 - 21.00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Cekanowska 5

97-200 Tomaszów Maz.

tel. (44) 723 73 53

Komenda Państwowa Policji

ul. O. Lange 44

97-200 Tomaszów Maz.

Rewir Dzielnicowych

tel. (44) 726-10-29

Stowarzyszenie Pomocy "Arka Noego"

ul. Legionów 25 a

97-200 Tomaszów Maz.

tel. (44) 725-04-50

609 802 096

Stowarzyszenie Abstynenckie "Azyl"

ul. Hallera 2

97-200 Tomaszów Maz.

tel. (44) 725-23-21

Abstynenckie Stowarzyszenie "Ala"

ul. Św. Antoniego 55

97-200 Tomaszów Maz.

tel. (44) 724-50-02

Miejska Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych

ul. Św. Antoniego 55

97-200 Tomaszów Maz.

tel. (44) 724-60-16

Poradnia Leczenia Uzależnień

ul. Graniczna 63

97-200 Tomaszów Maz.

tel. (44) 724-66-10

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Piłsudskiego 37

97-200 Tomaszów Maz.

tel. (44) 723 34 86

Sąd rejonowy - III Wydział Rodzinny i Nieletnich

ul. Mościckiego 9

97-200 Tomaszów Maz.

tel. (44) 725-75-44