Z okazji Dnia Walki z AIDS dla dziewcząt z klas 1F, 3LP i 4F zorganizowano spotkanie z panią Magdaleną Drochlińską - położną z Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. Uczennice uzyskały informacje na temat infekcji HIV, AIDS, innych chorób przenoszonych drogą płciową, antykoncepcji, zasad higieny osobistej i zapobiegania infekcjom oraz alkoholowego zespołu płodowego. Położna omówiła zasady postępowania podczas ciąży, mity związane z porodem i opieką nad noworodkiem. Zwróciła uwagę na zagrożenia wynikające z przedwczesnego rozpoczęcia współżycia. Spotkanie koordynowały: p. M. Rybak i p. J. Kobyłecka.

 

joomplu:12743

Uczennice z klas 1F, 2FG, 2Fo, 2LP, 3FG, 3Fo i 3LP uczestniczyły w zajęciach pt. „Podstawy wiedzy o Alkoholowym Zespole Płodowym FAS”, które poprowadziła p. Małgorzata Markiewicz – edukator z zakresu FASD w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tomaszowie Maz. Alkoholowy Zespół Płodowy obejmuje wady wrodzone, zaburzenia fizyczne i neurologiczne pojawiające się u dziecka, którego matka piła alkohol podczas trwania ciąży. Nie wiadomo, jaka ilość alkoholu szkodzi dziecku i wywołuje FAS lub FAE, czyli lżejszą odmianę FAS. Niechlubne statystyki wskazują, że wiele kobiet sięga po alkohol mimo ciąży, być może nie zdając sobie sprawy z konsekwencji. Podczas zajęć uczennice poznały skutki zdrowotne i następstwa społeczne wynikające z sięgania po alkohol przez kobietę spodziewającą się dziecka. Zwrócono także uwagę na objawy wtórne dotyczące zachowania się i cech osobowościowych dzieci starszych i osób dorosłych, których matki spożywały alkohol podczas trwania ciąży.

 

joomplu:12082

 

 {joomplucat:916 limit=4}

 

joomplu:10984
{joomplucat:844 limit=4}

8 maja uczniowie z klas 2LP, 3LP i 3FoG uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez panią A. Markiewicz z Fundacji Arka Nadziei. Podczas spotkania realizowano założenia programu „Młodzież na rozdrożu” współfinansowanego ze środków Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. Podstawowym zadaniem tego programu jest promocja zdrowego stylu życia w celu przeciwdziałania uzależnieniom od dopalaczy, narkotyków, papierosów, leków wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego. Spotkanie to było kolejnym z cyklu spotkań profilaktycznych organizowanych w ramach realizowanego w szkole projektu „Strefa zdrowia”.

 

joomplu:10857
{joomplucat:829 limit=4}

W dniu 26 kwietnia w szkole odbyło się spotkanie profilaktyczne dla rodziców uczniów klas I – III z panią A. Markiewicz z Fundacji Arka Nadziei, dotyczące zagrożeń płynących z sięgania przez młodzież po różne środki psychoaktywne. Podczas prelekcji rodzice uzyskali istotne informacje na temat rodzajów tych substancji, ich oddziaływania na organizm, następstw zdrowotnych wynikających z zażywania i sposobów radzenia sobie w sytuacjach gdy rozwinie się uzależnienie. Spotkanie było okazją do zdobycia wielu cennych wskazówek wychowawczych do wykorzystania na gruncie rodzinnym. Pani A. Markiewicz przedstawiła również informacje na temat  programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii, które realizuje Fundacja we współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Szczegółowe informacje na ich temat można znaleźć na stronie Fundacji: http://arkanadziei.org.pl/ w zakładce wydarzenia. Spotkanie na temat zagrożeń związanych z narkotykami i substancjami zastępczymi zorganizowano także dla uczniów z klas 1LP, 1fo, 1fg, 2fo, 2fg i 3f. Prelekcję dla młodzieży poprowadził pan S. Tatarewicz - specjalista terapii uzależnień z Fundacji „ARKA”. Koordynatorem obu spotkań była pani J. Kobyłecka.

30 marca młodzież z klas 1fg, 1fo i 2fo uczestniczyła w zajęciach poświęconych uzależnieniom od środków psychoaktywnych, które prowadziły panie Katarzyna Dobruszek i Paulina Kraś. Uczniowie dyskutowali nad przyczynami sięgania po alkohol, czy dopalacze. Poznali skład chemiczny dopalaczy, objawy zażywania i konsekwencje wynikające z eksperymentowania z tymi środkami. Zajęcia wzbogacono o projekcje krótkich filmów profilaktycznych, które przybliżyły uczniom następstwa zdrowotne wynikające z nawet jednorazowego kontaktu z dopalaczami. Podczas warsztatów omówiono również mechanizm powstawania uzależnienia od alkoholu. Zwrócono uwagę, że nadużywanie alkoholu może stać się naprawdę bardzo poważnym problemem, który niszczy nie tylko zdrowie chorej osoby, ale często również jej relacje z najbliższymi. Warsztaty wsparły realizację w szkole programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

 

joomplu:10596
{joomplucat:812 limit=4}

W związku z przypadającym 1 grudnia Światowym Dniem Walki z AIDS uczennice z klas 2LP, 2FG, 2Fo i 3F uczestniczyły w spotkaniu z panią Magdaleną Drochlińską - położną pracującą w Tomaszowskim Centrum Zdrowia. Prelekcja poświęcona profilaktyce zakażeń HIV/AIDS, innym chorobom przenoszonym drogą płciową oraz seksualności człowieka była kolejnym działaniem w ramach projektu „Strefa zdrowia”. Koordynatorem spotkania była pani M. Rybak.

 

 

 

joomplu:9789

 

 

W dniu 19.11.2015 r. gościliśmy w szkole pracowników Państwowej Straży Pożarnej, którzy zapoznali uczniów z klas 1Fo i 2FG z rodzajami zagrożeń oraz zasadami postępowania w przypadku zaistniałych niebezpieczeństw. Prowadzący zajęcia przedstawili jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia życia np. podczas strzelaniny, czy ataku terrorystycznego. Młodzież uczestniczyła również w ćwiczeniach oraz wysłuchała pogadanki na temat właściwych zachowań w razie wybuchu pożaru m.in. uczniowie dowiedzieli się jak prawidłowo użyć gaśnicy. Spotkanie zorganizowały panie Anna Ogórek i Justyna Piątek.

{joomplucat:746}

 

 

W związku z przypadającym w tym tygodniu Dniem Walki z Paleniem Tytoniu w szkole odbyła się piąta edycja konkursu na plakat antynikotynowy. Do konkursu zgłoszono 25 prac, które wykonano techniką dowolną w formacie A3. Zwycięzców wyłoniono po głosowaniu, w którym wzięli udział uczniowie i chętni nauczyciele.

Komisja konkursowa po podliczeniu głosów przyznała:

I miejsce dla Aleksandry Bubis,

II miejsce dla Patrycji Warczyńskiej,

III miejsce dla Darii Jakóbczyk.

 

Uczennice otrzymały nagrody i dyplomy pamiątkowe.


joomplu:9763

{joomplucat:744 limit=5|columns=3}

 

W dniu 3 listopada 2015 roku odbyło się w naszej szkole spotkanie z ratownikiem medycznym mgr Konradem Kowalczykiem. Uczniowie kilku klas uczestniczyli w prelekcji dotyczącej właściwego postępowania w przypadku ratowania życia osób poszkodowanych w wypadkach i różnego rodzaju zdarzeniach. Zaprezentowane zostały na fantomie ćwiczenia z resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz ćwiczenia z użyciem defibrylatora. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w pokazie, mieli możliwość wykonania ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem dostępnych trenażerów. Prelekcja i przekazana wiedza były bardzo ciekawe, uczniowie chętnie słuchali i z dużym zaangażowaniem brali udział w ćwiczeniach.

Spotkanie zostało zorganizowane przez nauczycieli: Justynę Piątek i Annę Ogórek

  joomplu:9682

 
{joomplucat:733 limit=4}

rak_piersi.jpg

Październik to miesiąc walki z rakiem piersi, który nadal jest jednym z najczęściej występujących nowotworów u kobiet. Głównym powodem, dla którego tak wiele z nich umiera na raka piersi, jest zbyt późne wykrycie choroby, wtedy gdy jest ona już w zaawansowanym stadium. W walce z nowotworem szczególne znaczenie odgrywa profilaktyka i konieczność wykonywania regularnych badań diagnostycznych. O ich znaczeniu mogli przekonać się uczniowie naszej szkoły, którzy obejrzeli przedstawienie profilaktyczne „Daj rakowi wspak…” przygotowane przez ekipę „Różowej wstążeczki” w składzie: Natalia Jakóbczyk, Jakub Cuper, Mikołaj Kucharski i Filip Okupnik. Ważnym elementem profilaktyki jest samobadanie piersi. Już od dwudziestego roku życia każda kobieta powinna regularnie badać piersi, a raz w roku takie badanie powinno być wykonane przez ginekologa, chirurga lub onkologa. Realizację programu „Różowa wstążeczka” wzbogaci prelekcja z nauką samobadania piersi na fantomie oraz projekcje filmów tematycznych podczas zajęć wychowawczych. W profilaktyce nowotworowej szczególne znaczenie odgrywa również zdrowy i aktywny styl życia, który działa ochronnie. Dlatego tegoroczne obchody „Różowej wstążeczki” nie mogły się odbyć bez sporej dawki aktywności fizycznej. Około 100 uczniów wzięło udział w maratonie zumby, który poprowadziła pani Katarzyna Tomczak z Klubu Fanti Fitness.

{joomplucat:721}