Sesja: czerwiec - lipiec 2018 r.

 

 

Część pisemna

 

 

Część praktyczna

 

Kwalifikacje

A.19,  A.20, A.25, A.54

Kwalifikacja

A.19

Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

Kwalifikacja

A.20

Rejestracja i obróbka obrazu

 

Kwalifikacja

 A.23

Projektowanie fryzur

Kwalifikacja

 A.25

Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

Kwalifikacja

 A.54

Przygotowanie materiałów graficznych do procesu drukowania

Kwalifikacja

 A.55

Drukowanie cyfrowe

 

19 czerwca 2018 r.

 

 

 

 

25 czerwca 2018r.

26 czerwca 2018r.

 

 

 

 

25 czerwca 2018r.

27 czerwca 2018r.

28 czerwca 2018r.

 

 

26 czerwca 2018r.

 

 

 

 

25 czerwca 2018r.

28 czerwca 2018r.

 

 

 

27 czerwca 2018r.

 

 

 

 

 

28 czerwca 2018r.

 

 

 

 

Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej 2018

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Maz.

Sesja: Styczeń 2018 r.

 

Część pisemna

 

 

 

Kwalifikacje

A.19, A.23, A.20, A.25, A.54, A.55

Część praktyczna

 

 

Kwalifikacja

A.23

 

Projektowanie fryzur

 

Kwalifikacja

A.20

Rejestracja i obróbka obrazu

 

Kwalifikacja

 A.25

Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

 

Kwalifikacja

 A.54

Przygotowanie materiałów graficznych do procesu drukowania

Kwalifikacja

 A.55

Drukowanie cyfrowe

 

 

11 stycznia

2018 r.

 

 

 

 

 

10 stycznia

2018 r.

 

 

 

 

16 stycznia

2018 r.

 

 

 

18 stycznia

2018 r.

 

 

 

12 stycznia

2018 r.

 

 

 

24 stycznia

2018 r.

 

 

 

 Podręczniki dla klasy I Liceum Plastycznego im St. Wyspiańskiego  w Tomaszowie Maz.  rok szk. 2017/18

 Podręczniki dla klasy I Technikum nr 5 im St. Wyspiańskiego w Tomaszowie Maz.

 zawód – technik fotografii i multimediów

rok szk. 2017/18

 Podręczniki dla klasy I Technikum nr 5 im St. Wyspiańskiego w Tomaszowie Maz.

zawód – technik grafiki i poligrafii cyfrowej,

rok szk. 2017/18

Podręczniki dla klasy I Technikum nr 5 im St. Wyspiańskiego w Tomaszowie Maz.

zawód –  technik usług fryzjerskich,
 

rok szk. 2017/18

Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Maz.

(nowy egzamin)

 

Sesja: czerwiec - lipiec 2017 r.

 

 

Część pisemna

 

Kwalifikacje

A.19,  A.20, A.25, A.54

Część praktyczna

 

Kwalifikacja

A.19

 

Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

Kwalifikacja

A.20

Rejestracja i obróbka obrazu

 

Kwalifikacja

 A.25

Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

Kwalifikacja

 A.54

Przygotowanie materiałów graficznych do procesu drukowania

 

20 czerwca 2017 r.

 

 

 

26 czerwca 2017r.

 

26 – 27 czerwca 2017r. 

 

29 czerwca 2017r. 

 

28 czerwca 2017r.

Szkolny zestaw programów nauczania dla Liceum Plastycznego im. St. Wyspiańskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6
 rok szkolny 2016/2017