Szkolny zestaw programów nauczania dla Technikum nr 5 im. St. Wyspiańskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6
rok szkolny 2016/2017

 

L.p.

Przedmiot

Tytuł programu

 

Autorzy

Numer dopuszczenia

1

Język polski

„Ponad słowami”.

Barbara Łabęcka

1/jp/2012

2

Język angielski

Program nauczania z języka angielskiego dla technikum i liceum.

 

Maria Kłos,

Anna Sikorzyńska,

Barbara Czarnecka – Cichy.

2/ja/2012

3

Język niemiecki

Program nauczania z języka niemieckiego dla liceum ogólnokształcącego  liceum profilowanego i technikum

Krystyna Runiewska, Urszula Tworek,

Zofia Wąsik

3/jn/2012

4

Historia

Historia. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych . Zakres podstawowy.

Cezary Tulin

4/h/2012

5

Wiedza o kulturze

Spotkania z kulturą.

Barbara Łabęcka

5/wok/2012

6

Wiedza o społeczeństwie

Program nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w szkole ponadgimnazjalnej. Zakres podstawowy.

Mariusz Menz

6/wos/2012

7

Matematyka

„Prosto do matury”.

Piotr Grabowski

7/m/2012

8

Fizyka

Program nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. ”Odkryć fizykę”.

Marcin Braun.

Weronika Śliwa.

8/f/2012

9

Chemia

„To jest chemia”. Program nauczania z chemii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych.

Romuald Hass,

Aleksandra Mrzigod,, Janusz Mrzigod,

9/ch/2012

10

Biologia

„Biologia na czasie”. Program nauczania biologii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych.

Marek Kaczmarzyk

10/b/2012

11

Wychowanie  fizyczne

Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja

Kierczak Urszula,

13/wf/2012

12

Podstawy przedsiębiorczości

„Ciekawi świata”

Piotr Krzyszczyk

14/pp/2012

13

Informatyka

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Grażyna Koba.

15/i/2012

14

Technik usług fryzjerskich

Program nauczania dla zawodu technik usług fryzjerskich, 514105 o strukturze przedmiotowej

Mariola Kostrzewska, Zuzanna Sumirska,

Beata Wach-Mińkowska

16/tuf/2012

15

Technik cyfrowych procesów graficznych

Program nauczania dla zawodu technik cyfrowych procesów graficznych, 311911 o strukturze przedmiotowej

Rafał Michałowski,

 Paweł Pierzchalski

17/tcpg/2012

16

Fototechnik

Program nauczania dla zawodu fototechnik, 343104 o strukturze przedmiotowej

Rafał Michałowski, Paweł Pierzchalski,  Piotr Terlecki-Prokopowicz,

 

18/fo/2013

17

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych

Ewa Muszyńska

19/jn/2014

18

Geografia

Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych  – „Oblicza geografii”

Ewa Maria Tuz

20/g/2015

19

Edukacja dla bezpieczeństwa

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach  ponadgimnazjalnych  -„Żyję i działam bezpiecznie”

Jarosław Słoma

21/edb/2015

20

Religia

Program nauczania religii rzymsko – katolickiej w szkołach ponadgimnazjalnych – „Świadek Chrystusa”

Program zaakceptowany przez Komisję Wychowania KEP i dopuszczony do użytku w szkołach

22/r/2015