Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej 2019

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Maz.

Sesja: Styczeń - Luty 2019 r.

 

 

Część pisemna

 

Kwalifikacje

A.19, A.23, A.20, A.25, A.54, A.55

Część praktyczna

 

Kwalifikacja

A.19

Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

Kwalifikacja

A.23

Projektowanie fryzur

 

Kwalifikacja

A.20

Rejestracja i obróbka obrazu

 

Kwalifikacja

 A.25

Wykonywanie
 i realizacja projektów multimedialnych

Kwalifikacja

 A.54

Przygotowanie materiałów graficznych do procesu drukowania

Kwalifikacja

 A.55

Drukowanie cyfrowe

 

10 stycznia 2019 r.

 

A.19 - 1200

A.20 - 1000

A.23 - 1000

A.25 -  1200

A.55 - 1400

 

14 stycznia 2019r.

 

 

 

9 stycznia 2019 r.

 

 

 

14 stycznia 2019r.

 

 

18 stycznia 2019 r.

 

 

 

 

15 stycznia 2019 r.

 

 

 

 

12 lutego 2019 r.