Spotkanie z przedstawicielami Politechniki Świętokrzyskiej_3
 
 

We wtorek 5 kwietnia 2016 r. odbyło się kolejne z cyklu spotkań informacyjnych z przedstawicielami uczelni wyższych, które są organizowane w szkole dla uczniów klas maturalnych. Tym razem pracownicy Politechniki Świętokrzyskiej zapoznali młodzież z ofertą edukacyjną uczelni oraz przestawili zasady rekrutacji na wybrany kierunek studiów. Uczniowie otrzymali także informatory dla kandydatów na studia w roku 2016/2017. Szczegółowe informacje na temat oferty kształcenia są dostępne na stronie internetowej uczelni www.tu.kielce.pl i u pedagoga szkolnego.