Rynek pracy.

Mity i rzeczywistość

ZAPAMIĘTAJ!

1.     Zatrudniając nas  pracodawca  „kupuje”  nasze  kwalifikacje,  czas, siłę fizyczną i inne umiejętności i cechy przydatne w pracy.

2.     W procesie poszukiwania pracy naszym celem nie jest zaspokojenie potrzeb pracodawcy, a przekonanie go, że je zaspokoimy.

3.     Sukces w znalezieniu pracy zależy od: dobrej znajomości samego siebie, dobrej znajomości rynku pracy.

4.     Aby marketing własnej osoby był skuteczny, musi być: skierowany do właściwego pracodawcy, intensywny i systematyczny, pomysłowy.

5.     Choć naszym celem jest zdobycie pracy (najlepiej dobrze płatnej!), to pamiętajmy także o zaletach pracy ochotniczej: może pomóc nam uwierzyć w siebie, nauczyć nowych rzeczy i rozwinąć nowe kontakty.

6.     Im wyżej kwalifikowana praca, tym bardziej liczą się wiedza i doświadczenie. Wysokie wymagania stawia się także cechom osobowym kandydata do pracy.

 

PRACODAWCA ZATRUDNIA CZŁOWIEKA 

A NIE DYPLOM