Uczniowie z klas 3F i 2FoF wzięli udział w warsztatach profilaktycznych na temat zakażeń HIV i choroby AIDS, które poprowadziła pani Anetta Markiewicz z Fundacji Arka Nadziei w Tomaszowie Maz. Zajęcia miały na celu promowanie wśród młodzieży zachowań i postaw, które zabezpieczą przed zakażeniem wirusem.

Warsztaty poświęcone problematyce zakażeń HIV/AIDS_1

25.05.18r. uczniowie klasy I FoF pod opieką Pani Justyny Piątek odwiedzili komendę Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie wysłuchali pogadanki z zakresu przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznali się z organizacją i funkcjonowaniem Komendy Państwowej Straży Pożarnej. Podczas spotkania młodzież pogłębiła wiedzę dotyczącą pracy strażaka oraz tego jak należy się zachować w chwili zagrożenia.

Z wizytą w komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim_21

W dniu 23.05.18r. uczniowie klasy IIF pod opieką Pani Justyny Piątek oraz Pani Eweliny Grałek odwiedzili komendę Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie wysłuchali pogadanki z zakresu przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznali się z organizacją i funkcjonowaniem Komendy Państwowej Straży Pożarnej. Młodzież spędziła popołudnie bardzo miło i atrakcyjnie pogłębiając swoją wiedzę dotyczącą pracy strażaka. Dziewczęta były bardzo zadowolone i zapowiedziały, że bardzo chętnie powtórzą taką wycieczkę w przyszłym roku szkolnym.

Popołudnie w Państwowej Straży Pożarnej_17

Uczniowie klas drugich wzięli udział w debacie i warsztatach szkoleniowych „Bo życie masz tylko jedno” zorganizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Tomaszowie Maz. Młodzież wysłuchała tematycznych pogadanek „Nie kieruj z głową w chmurach”, „Jak stracić prawo jazdy w 10 minut...”. Chętni skorzystali z symulatora zdarzeń drogowych, symulatora dachowania oraz alkogogli.

„Bo życie masz tylko jedno”_7
Lepiej zapobiegać niż leczyć – edycja 2_59

24 kwietnia odbyła się kolejna edycja akcji profilaktycznej „Lepiej zapobiegać niż leczyć” skierowana do uczniów i pracowników Wyspiańskiego, realizowana we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków Koło nr 1 oraz Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Tomaszowie Maz. W ramach programu wczesnego wykrywania cukrzycy zainteresowani skorzystali z bezpłatnych pomiarów ciśnienia krwi i zawartości glukozy we krwi, które połączono z konsultacjami uzyskanych wyników oraz poradami odnośnie właściwej diety. Na zdrowy styl życia składa się również życie wolne od używek, dlatego akcję wzbogacono o projekcje filmów edukacyjnych poruszających problem palenia papierosów. Uczniowie obejrzeli wystawę plakatów „Cała prawda o papierosie” oraz skorzystali z pomiarów zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu prowadzonych za pomocą smokerlyzera. Podczas zajęć młodzież wypróbowała również jak działają alkogogle. Uczniowie starali się przejść po linii z symulatorem upojenia alkoholowego na oczach. Koordynatorem akcji była pani Joanna Kobyłecka.

Bezpieczeństwo osobiste - prelekcja_4
 

21 grudnia uczniowie naszej szkoły wzięli udział w „15 minutowej lekcji o bezpieczeństwie”, którą poprowadziła st. sierż. Marta Mysur – Koordynator ds. Profilaktyki Społecznej w KPP w Tomaszowie Maz. Spotkanie dotyczyło zasad ogólnie pojętego bezpieczeństwa osobistego m.in. używek, dopalaczy, zagrożeń wynikających z prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków niedozwolonych, pirotechniki oraz przygodnego obcowania płciowego.

14 grudnia w naszej szkole odbyło się spotkanie dla uczniów klas pierwszych w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej z wykwalifikowanym ratownikiem medycznym, które zorganizowali nauczyciele wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa.

Oto fotorelacja z tego spotkania.   

Pierwsza pomoc w Wyspiańskim

W dniu 23 listopada w szkole odbyło się spotkanie profilaktyczne dla rodziców uczniów klas I - II z panią A. Markiewicz z Fundacji Arka Nadziei w Tomaszowie Maz. Prelekcja dotyczyła zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych, alkoholu, NSP, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia. Spotkanie z rodzicami jest jednym z działań Fundacji Arka Nadziei realizującej program „Młodzież na rozdrożu” współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz.

Wywiadówka profilaktyczna – program „Młodzież na rozdrożu”_3

 

17 listopada w OK Tkacz odbył się spektakl profilaktyczny „Droga donikąd” w wykonaniu Młodzieżowego Teatru ds. Ciężkich. Odbiorcami przedstawienia byli uczniowie z różnych szkół podstawowych i średnich z terenu naszego miasta - naszą szkołę reprezentowała młodzież z klasy 3FG. Bohaterami spektaklu byli młodzi ludzie czekający na ważny egzamin, którzy decydują się na sięgnięcie po narkotyk. Raz podjęta decyzja wciąga bohaterów w ciąg zdarzeń, z których ciężko powrócić do normalnego życia.

Spektakl profilaktyczny „Droga donikąd” w Ośrodku Kultury Tkacz_3

 

6 listopada młodzież z klas 2F i 2FoG wzięła udział w zajęciach z profilaktyki uzależnień, które poprowadziła pani A. Markiewicz w Fundacji Arka Nadziei. Fundacja prowadzi działalność m.in. na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Podczas spotkania poruszono problem uzależnień od papierosów, alkoholu, dopalaczy oraz narkotyków. Zwrócono uwagę na mechanizm wchodzenia w uzależnienie, następstwa zdrowotne, społeczne skutki nałogów oraz aspekt etyczny związany z produkcją i dystrybucją środków psychoaktywnych.

Spotkanie z profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych_4