joomplu:9789

 

 

W dniu 19.11.2015 r. gościliśmy w szkole pracowników Państwowej Straży Pożarnej, którzy zapoznali uczniów z klas 1Fo i 2FG z rodzajami zagrożeń oraz zasadami postępowania w przypadku zaistniałych niebezpieczeństw. Prowadzący zajęcia przedstawili jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia życia np. podczas strzelaniny, czy ataku terrorystycznego. Młodzież uczestniczyła również w ćwiczeniach oraz wysłuchała pogadanki na temat właściwych zachowań w razie wybuchu pożaru m.in. uczniowie dowiedzieli się jak prawidłowo użyć gaśnicy. Spotkanie zorganizowały panie Anna Ogórek i Justyna Piątek.

{joomplucat:746}