Drukuj
Kategoria: Strefa zdrowia

Uczennice z klas 1F, 2FG, 2Fo, 2LP, 3FG, 3Fo i 3LP uczestniczyły w zajęciach pt. „Podstawy wiedzy o Alkoholowym Zespole Płodowym FAS”, które poprowadziła p. Małgorzata Markiewicz – edukator z zakresu FASD w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tomaszowie Maz. Alkoholowy Zespół Płodowy obejmuje wady wrodzone, zaburzenia fizyczne i neurologiczne pojawiające się u dziecka, którego matka piła alkohol podczas trwania ciąży. Nie wiadomo, jaka ilość alkoholu szkodzi dziecku i wywołuje FAS lub FAE, czyli lżejszą odmianę FAS. Niechlubne statystyki wskazują, że wiele kobiet sięga po alkohol mimo ciąży, być może nie zdając sobie sprawy z konsekwencji. Podczas zajęć uczennice poznały skutki zdrowotne i następstwa społeczne wynikające z sięgania po alkohol przez kobietę spodziewającą się dziecka. Zwrócono także uwagę na objawy wtórne dotyczące zachowania się i cech osobowościowych dzieci starszych i osób dorosłych, których matki spożywały alkohol podczas trwania ciąży.

 

joomplu:12082

 

 {joomplucat:916 limit=4}