Spotkanie z przedstawicielkami Tomaszowskiego Stowarzyszenia Amazonek
 
19 października młodzież z klas 1FoF, 2F i 1LP wzięła udział w spotkaniu z zakresu profilaktyki raka piersi, które poprowadziły panie z Tomaszowskiego Stowarzyszenia Amazonek. Jego celem było podniesienie świadomości uczniów na temat raka piersi, postępowania w czasie leczenia oraz prewencji zachorowania na ten nowotwór. Prowadzące zwróciły szczególną uwagę na znaczenie profilaktyki i potrzebę regularnego samobadania piersi dla zachowania zdrowia. Młodzież dowiedziała się w jaki sposób prawidłowo wykonać badanie i na jakie zmiany zwrócić uwagę obserwując swoje ciało. Omówiono również czynniki ryzyka oraz czynniki chroniące przed zachorowaniem. Podczas zajęć uczniowie ćwiczyli samobadanie piersi na fantomie oraz otrzymali ulotki instruktażowe.
Różowa wstążeczka z Zola Zumba

W ramach tegorocznych obchodów akcji „Różowa wstążeczka” poświęconej profilaktyce raka piersi uczniowie i chętni nauczyciele wzięli udział z zajęciach zumby, które poprowadziły panie Aleksandra Kołkiewicz i Monika Świnoga z Zola Aleksandra Kołkiewicz – Szkoła Tańca i Ruchu w Tomaszowie Maz. Była masa pozytywnej energii, uśmiechu i spalonych kalorii laughing Dziękujemy!!!

Spotkanie z dietetykiem

W dniu 03.10.2017 gościliśmy w naszej szkole dietetyka panią Joannę Jankowską i jej asystentkę panią Maję Walas z Centrum Dietetycznego Naturhouse w C.H. TOMAX. Dietetyk przeprowadziła prelekcję "ZDROWIE NA TALERZU" dla klas I FoF, II F oraz III F/G - grupy fryzjerskiej. Nasi uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu profilaktyki zdrowotnej i dowiedzieli się, że spożywanie zalecanych w Piramidzie Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej różnorodnych produktów spożywczych w odpowiednich ilościach i proporcjach oraz codzienna aktywność fizyczna są kluczem do zdrowia i dobrego samopoczucia. Spotkanie zostało zorganizowane przez nauczyciela Justynę Piątek.

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej_6

W dniu 14.03.17 r. kolejni uczniowie wzięli udział w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia poprowadził ratownik WOPR – Kacper Ciesielski. Zasad postępowania podczas zabiegu resuscytacji krążeniowo-oddechowej nauczyli się uczniowie z klas: 1FoG, 1F i 2LP. 

Spotkanie z ratownikiem medycznym – edycja 2_34

W dniu 10.03.17r. w naszej szkole odbyło się szkolenie młodzieży z zakresu pierwszej pomocy, które poprowadził ratownik medyczny - pan Konrad Kowalczyk. Tematem zajęć były podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna. W szkoleniu wzięli udział uczniowie z klas: 2F/G, 3F/G, 3FoG, 3LP, 4F. Koordynatorami zajęć były panie Justyna Piątek i Joanna Kobyłecka.

Lepiej zapobiegać niż leczyć_32

„Lepiej zapobiegać niż leczyć” – pod tym hasłem w szkole przeprowadzono akcję z zakresu profilaktyki zdrowia. Uczniowie i wszyscy pracownicy szkoły mieli okazję skorzystać z bezpłatnych badań poziomu cukru oraz ciśnienia tętniczego krwi. Badania uzupełniono o porady dotyczące właściwej diety i aktywności fizycznej. Akcję zorganizowało Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło nr 1 w Tomaszowie Maz. w ramach programu wczesnego wykrywania cukrzycy. Łącznie przebadano 160 osób. Dla zachowania zdrowia szczególnie ważne jest również życie wolne od uzależnień, dlatego na korytarzu szkoły uruchomiono punkt informacyjny dotyczący zagrożeń jakie niosą za sobą używki. Uczniowie obejrzeli mix filmów i reklam antynikotynowych oraz otrzymali materiały edukacyjne na temat szkodliwości palenia. Ten niebezpieczny i kosztowny nałóg odpowiada za powstanie wielu chorób, takich jak miażdżyca, udar mózgu, zawał serca, nowotwory, czy wrzody żołądka. Zainteresowani wzięli udział w badaniu za pomocą smokerlyzera, czyli urządzenia wykorzystywanego do oznaczenia poziomu tlenku węgla w powietrzu wydychanym przez palaczy lub osoby biernie palące. Osoby niepalące mają w wydychanym powietrzu średnio do 6 jednostek tlenku węgla. Palacze wydychają znacznie więcej tlenku węgla, który skutecznie blokuje dopływ tlenu do komórek czym stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Z dniem rzucenia palenia jego zawartość w wydychanym powietrzu systematycznie spada - tym samym zmniejsza się ryzyko wystąpienia chorób odtytoniowych. Materiały edukacyjne i smokerlyzer udostępniła Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicza w Tomaszowie Maz. Koordynatorem akcji była p. Joanna Kobyłecka.

 Kody odczytywania wyników (badanie smokerlyzerem)

Kolor diody

Opis

Dorośli (ppm)

Nieletni (ppm)

zielony

osoba niepaląca

0-6

0-4

żółty

osoba zagrożona

7-10

5-6

1 czerwony

osoba paląca

11-15

7-10

2 czerwony

osoba często paląca

16-25

11-15

3 czerwony

osoba uzależniona

26-35

16-25

4 czerwony

osoba silnie uzależniona

35-50

26-35

4 czerwony migający

nałogowiec

50+

36+

 

 

Z okazji Dnia Walki z AIDS dla dziewcząt z klas 1F, 3LP i 4F zorganizowano spotkanie z panią Magdaleną Drochlińską - położną z Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. Uczennice uzyskały informacje na temat infekcji HIV, AIDS, innych chorób przenoszonych drogą płciową, antykoncepcji, zasad higieny osobistej i zapobiegania infekcjom oraz alkoholowego zespołu płodowego. Położna omówiła zasady postępowania podczas ciąży, mity związane z porodem i opieką nad noworodkiem. Zwróciła uwagę na zagrożenia wynikające z przedwczesnego rozpoczęcia współżycia. Spotkanie koordynowały: p. M. Rybak i p. J. Kobyłecka.

 

Spotkanie informacyjne z okazji Dnia Walki z AIDS_1

Uczennice z klas 1F, 2FG, 2Fo, 2LP, 3FG, 3Fo i 3LP uczestniczyły w zajęciach pt. „Podstawy wiedzy o Alkoholowym Zespole Płodowym FAS”, które poprowadziła p. Małgorzata Markiewicz – edukator z zakresu FASD w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tomaszowie Maz. Alkoholowy Zespół Płodowy obejmuje wady wrodzone, zaburzenia fizyczne i neurologiczne pojawiające się u dziecka, którego matka piła alkohol podczas trwania ciąży. Nie wiadomo, jaka ilość alkoholu szkodzi dziecku i wywołuje FAS lub FAE, czyli lżejszą odmianę FAS. Niechlubne statystyki wskazują, że wiele kobiet sięga po alkohol mimo ciąży, być może nie zdając sobie sprawy z konsekwencji. Podczas zajęć uczennice poznały skutki zdrowotne i następstwa społeczne wynikające z sięgania po alkohol przez kobietę spodziewającą się dziecka. Zwrócono także uwagę na objawy wtórne dotyczące zachowania się i cech osobowościowych dzieci starszych i osób dorosłych, których matki spożywały alkohol podczas trwania ciąży.

 

Zajęcia na temat FAS

 

 

 

Spotkanie z profilaktyki uzależnień_1

8 maja uczniowie z klas 2LP, 3LP i 3FoG uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez panią A. Markiewicz z Fundacji Arka Nadziei. Podczas spotkania realizowano założenia programu „Młodzież na rozdrożu” współfinansowanego ze środków Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. Podstawowym zadaniem tego programu jest promocja zdrowego stylu życia w celu przeciwdziałania uzależnieniom od dopalaczy, narkotyków, papierosów, leków wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego. Spotkanie to było kolejnym z cyklu spotkań profilaktycznych organizowanych w ramach realizowanego w szkole projektu „Strefa zdrowia”.

 

Spotkanie profilaktyczne dla uczniów i rodziców_8

W dniu 26 kwietnia w szkole odbyło się spotkanie profilaktyczne dla rodziców uczniów klas I – III z panią A. Markiewicz z Fundacji Arka Nadziei, dotyczące zagrożeń płynących z sięgania przez młodzież po różne środki psychoaktywne. Podczas prelekcji rodzice uzyskali istotne informacje na temat rodzajów tych substancji, ich oddziaływania na organizm, następstw zdrowotnych wynikających z zażywania i sposobów radzenia sobie w sytuacjach gdy rozwinie się uzależnienie. Spotkanie było okazją do zdobycia wielu cennych wskazówek wychowawczych do wykorzystania na gruncie rodzinnym. Pani A. Markiewicz przedstawiła również informacje na temat  programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii, które realizuje Fundacja we współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Szczegółowe informacje na ich temat można znaleźć na stronie Fundacji: http://arkanadziei.org.pl/ w zakładce wydarzenia. Spotkanie na temat zagrożeń związanych z narkotykami i substancjami zastępczymi zorganizowano także dla uczniów z klas 1LP, 1fo, 1fg, 2fo, 2fg i 3f. Prelekcję dla młodzieży poprowadził pan S. Tatarewicz - specjalista terapii uzależnień z Fundacji „ARKA”. Koordynatorem obu spotkań była pani J. Kobyłecka.