W ramach ogólnopolskiej akcji „Dzień Rzucania Palenia” uczniowie Liceum Plastycznego wzięli udział w szkolnym konkursie plastycznym „ Wolność to życie bez nałogów. Rzuć palenie już dziś.” Na holu szkoły miała miejsce prezentacja prac konkursowych oraz wykonano gazetkę tematyczną.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce Michał Telega

II miejsce Magdalena Mierzyńska

III miejsce Izabela Krześlak

Wyróżnienie Anita Majewska

Celem akcji jest:

 • ochrona uczniów przed rozpoczęciem palenia;
 • uświadomienie uczniom, że nikotyna - to środek uzależniający, a palenie papierosów prowadzi do nałogu;
 • przygotowanie uczniów do podjęcia decyzji o niepaleniu papierosów;
 • dostarczenie uczniom podstawowej wiedzy na temat nikotyny i jej oddziaływania na organizm człowieka.
dzien rzucania palenia 4 20111206 1294378028
Zapraszamy do galerii:

W ramach Światowego Dnia Walki z AIDS realizowany był program „W życiu jak w tańcu liczy się każdy krok”.

Celem programu jest:

 • zwiększenie poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS ze szczególnym uwzględnieniem ryzykownych zachowań;
 • wykształcenie postaw akceptacji i tolerancji wobec nosicieli wirusa HIV i chorych na AIDS;
 • ukazanie trwałej więzi emocjonalnej w rodzinie jako skutecznego środka wychowania zdrowego dziecka odpornego na uzależnienia i negatywne wpływy środowiska.

W ramach Światowego Dnia Walki z AIDS :

 • uczniowie klas I  brali udział w quizie wiedzy o AIDS;
 • przygotowana została gazetka tematyczna na holu szkoły.

W nawiązaniu do ogólnopolskiej kampanii poświęconej walce z rakiem piersi 19 października w szkole przeprowadzono akcję „Różowa wstążeczka”, celem której było uświadomienie znaczenia profilaktyki oraz wczesnego wykrycia choroby dla zachowania zdrowia i życia. Młodzież oraz nauczyciele zapoznali się z przyczynami, objawami nowotworu piersi a także z techniką samobadania. Wśród obecnych rozprowadzono różowe wstążeczki – symbol kampanii.

rozowa wstarzeczka 4 20111120 1677579027

Zapraszam do galerii:

Różowa wstążeczka 2011

W listopadzie uczniowie kl. I uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym na temat budowy i biologii wirusa HIV oraz przebiegu choroby AIDS. Poszerzyli wiedzę dotyczącą sposobów rozprzestrzeniania się wirusa oraz unikania zakażenia. W ramach podsumowania akcji chętni uczniowie sprawdzili swą wiedzę o HIV i AIDS podczas konkursu oraz zaprezentowali prezentacje multimedialne.

W  związku ze Światowym Dniem Rzucania Palenia obchodzonym, co roku w trzeci czwartek listopada w szkole zorganizowany został konkurs o tematyce antynikotynowej „Prawdziwa wolność to życie bez nałogów,  nie czekaj rzuć palenie”.

W konkursie wzięli udział uczniowie I klasy Liceum Plastycznego. Jury przyznało nagrody 
i wyróżnienia:

I miejsce – Kinga Szczepaniak

II miejsce – Patrycja Pióro

III miejsce – Patrycja Bernat

III miejsc - Michał Telega

Wyróżnienia: Weronika Braun, Dominika Krużel i  Jagoda Ziemnicka.

Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy i upominki.

W ramach akcji przygotowano również gazetkę tematyczną na korytarzu szkolnym.

W ramach ogólnopolskiej akcji „Dzień bez papierosa” 15 listopada 2010 r. w szkole miała miejsce realizacja programu autorskiego „Kampania Antynikotynowa – Nie palę, więc jestem OK.!” Celem kampanii jest wyrabianie w uczniach odpowiedzialności za własne zdrowie oraz wyzwalanie potrzeby dbałości o nie poprzez prezentowanie postawy przeciwnej paleni tytoniu.

Jak również:

 • zapoznanie uczniów z problematyką uzależnień od nikotyny oraz zagrożeniach towarzyszących ich zażywaniu,
 • ukazanie możliwości unikania tych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi,
 • kształtowanie postawy asertywnej,
 • nabycie praktycznej umiejętności odmawiania i radzenia sobie z naciskiem wywieranym przez osoby palące papierosy,
 • ukazywanie walorów prowadzenia zdrowego stylu życia bez nikotyny.

W ramach akcji o zorganizowany został konkurs plastyczny nt.„ Życie w świecie wolnym od dymu tytoniowego”, w którym nagrodą otrzymała Judyta Gawęda uczennica klasy I a, wyróżnienie Paweł Urbański uczeń klasy I b. Zwycięzcom gratulujemy!

Uczniowie Koła Promocji Ekologicznej – klasa I c- koordynatorzy akcji rozdawali znaczki okolicznościowe „Nie palę, więc jestem OK.!” oraz ulotki o tematyce antynikotynowej.

Przygotowane zostały również plakaty oraz gazetka, które informowały uczniów i pracowników szkoły o przeprowadzanej akcji.

 

Autor i realizator akcji: mgr inż. Kinga Remisz - Szewczyk.

Zapraszamy do galerii:

„Kampania Antynikotynowa – Nie palę, więc jestem OK.!".

W ramach Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia AIDS w Łodzi odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu na plakat „Młodzi kontra HIV” promującego zdrowy styl życia, przestrzegającego młodzież przed podejmowaniem ryzykownych i nieodpowiedzialnych
zachowań skutkujących zakażeniem HIV.
Uczennica naszej szkoły Katarzyna Zięba została laureatką tego konkursu i 01 grudnia odebrała nagrodę z rąk Marszałka Województwa Łódzkiego Włodzimierza Fisiaka. Jej praca zostanie zamieszczona w kalendarzu okolicznościowym na rok 2010.

„Alkohol drogą donikąd” to tytuł przedstawienia promującego życie w trzeźwości, a zarazem ostrzeżenie przed skutkami spożywania alkoholu. Nasza młodzież otwarta jest na problemy współczesnego świata i przygotowane przez nas przedstawienie profilaktyczne skierowaliśmy do koleżanek i kolegów z naszej szkoły oraz do gimnazjalistów z miasta i powiatu tomaszowskiego. Wspierani przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wystawiliśmy nasz spektakl na scenie kina „Włókniarz”.

30 listopada i 01 grudnia 2009 roku na terenie szkoły podsumowano działania z zakresu profilaktyki HIV-AIDS. Uczniowie klasy 1f uczestniczyli w prelekcji na temat dróg zakażenia wirusem HIV, przebiegu choroby AIDS oraz sposobów unikania zakażenia. W Dniu Walki z AIDS wśród uczniów szkoły rozprowadzono ulotki informacyjne oraz czerwone wstążeczki na znak solidarności z osobami żyjącymi z HIV-AIDS.

W związku z ogólnopolską kampanią antynowotworową „Październik miesiącem szansy” 17 października 2008r. w szkole miała miejsce akcja celem, której jest uświadamianie zarówno uczennicom jak i uczniom jak ważne jest wczesne wykrycie raka piersi, tak aby móc wygrać w walce z nowotworem. W ramach ogólnopolskiej akcji „Dzień Rzucania Palenia” 17 listopada br. w szkole miała miejsce realizacja programu autorskiego „Kampania Antynikotynowa – Nie palę więc jestem OK.!" Celem kampanii było wyrabianie w uczniach odpowiedzialności za własne zdrowie oraz wyzwalanie potrzeby dbałości o nie poprzez prezentowanie postawy przeciwnej paleni tytoniu.
W ramach akcji:

 • zorganizowany został konkurs plastyczny nt.„ Życie w świecie wolnym od dymu tytoniowego” – uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali oceny bardzo dobre z chemii;
 • uczniowie Koła Promocji Ekologicznej – klasa II c- koordynatorzy akcji rozdawali znaczki okolicznościowe „Nie palę, więc jestem OK.!” oraz ulotki o tematyce antynikotynowej;
 • przygotowana została również gazetka tematyczna.
 • organizacja szkolnych obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS.

W grudniu 2008r. uczestnicy koła (kl. Ia) przygotowali szkolne obchody Światowego Dnia Walki z Aids pod hasłem „ W życiu jak w tańcu, liczy się każdy krok”. Celem akcji było uświadomienie młodzieży sposobów w jaki można zarazić się wirusem, oraz konsekwencji wynikających z bycia nosicielem i zakażonym wirusem HIV oraz sposobów w jaki można unikać kontaktu z wirusem.
W ramach akcji : 

 • przygotowanie gazetki tematycznej, rozdawanie ulotek o tematyce HIV – AIDS,
 • przygotowanie i przypinanie czerwonych wstążeczek na znak jednoczenia i znajomości problemu.

Edukacja ekologiczna w terenie:

 • udział w akcji „Sprzątanie świata ‘2008”- 19 września 2008r. Celem akcji było posprzątanie przez młodzież wyznaczonego terenu (okolice ul. Suchej). Jednak działania takie mają na celu również zainteresowanie młodzieży odpowiedzialnością za czystość otaczającego środowiska.
 • udział w warsztatach rekreacyjno – botanicznych na terenie Arboretum i Alpinarium w Rogowie.
 • Organizacja szkolnego etapu Olimpiady Ekologicznej (12 stycznia 2009r.) – udział wzięło 15 uczniów.