Koło Promocji Ekologicznej działa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 od początku roku szkolnego 2001/2002.

 1. Celem działalności Koła Promocji Ekologicznej jest:
 2. Nauczanie podstaw ekologicznie zrównoważonego użytkowania środowiska i sposobów jego ochrony.
 3. Pobudzanie do twórczego, innowacyjnego działania zmierzającego do oszczędnego korzystania z zasobów przyrody i maksymalnej ich ochrony.
 4. Zaszczepienie potrzeby postrzegania norm i zakazów ekologicznych. 
 5. Kształtowanie nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia moralnej i obywatelskiej odpowiedzialności za ochronę dóbr przyrody.
 6. Wdrożenie umiejętności interdyscyplinarnego myślenia i rozumowania, nauczanie postrzegania zależności między stanem środowiska a jakością życia każdej jednostki ludzkiej i całych społeczeństw.

Kierunki działań:

 1. Upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska na poziomie społeczności lokalnych, jak i w kontekście problemów globalnych.
 2. Realizacja programów autorskich:       „Nie palę, więc jestem OK.!” – Kampania Antynikotynowa;   „Promocja zdrowia”
 3. Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną, celem której jest korzystanie z filmów edukacyjnych, ulotek, plakatów i programów i innych materiałów dydaktycznych otrzymanych z tej instytucji.
 4. Organizacja szkolnych obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS. 
 5. Organizacja akcji „Różowa wstążeczki”.
 6. Redagowanie ściennych gazetek o tematyce ekologicznej i zdrowotnej.
 7. Edukacja ekologiczna w terenie: udział w akcji „Sprzątanie Świata” udział w warsztatach botanicznych: - na terenie Arboretum w Rogowie;  udział w wycieczkach: 
 8. wycieczka do kopalni Piasku – Biała Góra wycieczka do kopalni węgla brunatnego - Bełchatów wycieczka do elektrowni – Smardzewice Tama wycieczka do oczyszczalni ścieków
 9. Realizacja ścieżki edukacyjno – ekologicznej w ramach zajęć z biologii i chemii.

Opiekunowie Koła: 
mgr inż. Kinga Remisz Szewczyk
mgr Joanna Kobyłecka

W ZSP nr 6 odbywają się warsztaty psychologiczne dla uczniów klas pierwszych i drugich liceum ogólnokształcącego. Mamy możliwość poznania podstawowych pojęć psychologicznych, ale przede wszystkim uczymy się umiejętności społecznych.
Dzięki tym zajęciom nie mamy problemów z komunikacją interpersonalną, radzimy sobie ze stresem, rozwijamy twórcze myślenie. Swoją wiedzę wykorzystujemy w pracy z dziećmi ze świetlicy środowiskowej oraz w prowadzeniu zajęć z profilaktyki uzależnień z młodzieżą z naszej szkoły.