W dniu 20.03.2017 r. uczniowie z klas 1FoG i 2FG uczestniczyli w warsztatach z cyklu „Zrozumieć media”. Prelekcje
i prezentacje poprowadzili wykładowcy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, którzy zapoznali młodzież z kulisami realizacji przekazu radiowego i telewizyjnego oraz sposobami oddziaływania mediów na odbiorcę. Uczniowie zapoznali się m.in. z formami manipulacji przekazem za pomocą technik multimedialnych oraz kreowaniem wizerunku w mediach. W  warsztatach aktywny udział wzięli: Małgorzata Choróbska, Anna Kubryn, Marta Nowak, Natalia Rożnowska, Patryk Stanisławski, Julian Sowik, Piotr Wójciak. 

Opiekunami młodzieży byli nauczyciele: Joanna Kobyłecka, Monika Sarwińska, Adam Tataradziński.