27 maja 2011 r. Szkolne Koło Europejskie we współpracy z Szkolnym Kołem Promocji Ekologicznej zorganizowało Dzień Ziemi, w ramach którego została przedstawiona prezentacja multimedialna. Ponadto w czasie akcji wszyscy uczestnicy otrzymali symboliczne naklejki.

Celem akcji było uświadomienie młodzieży naszej szkoły wszelkich problemów związanych ze współczesną ekologią oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród młodzieży.

Dzień Ziemi był okazją do mądrej, ciekawej zabawy, zdobycia rzetelnej wiedzy na tematy związane z ekologią oraz degustacji zdrowej żywności.

 

Dzień Ziemi przygotowały mgr inż. Kinga Remisz-Szewczyk oraz mgr Małgorzata Jończyk.

dzien ziemi 6 20110608 1466999725

Zapraszamy do galerii:

Dzień Ziemi

Dnia 19 maja 2011 r. uczniowie klasy 3f wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez Panią Katarzynę Stelmaszczyk-Mikulską z Punktu Informacyjnego Europe Direct w Piotrkowie Trybunalskim. W czasie spotkania uczniowie zostali zapoznani z dokumentami aplikacyjnymi EUROPASS.

Czym jest europass? Można nim nazwać nasz "zawodowy paszport". Jest on jednym dokumentem, w którym można zawrzeć wiele informacji, takich, jak np. dyplom ukończenia studiów wyższych, CV, świadectwa o zdobytych umiejętnościach, certyfikaty ukończenia kursów, np. językowych, wolontariat oraz różne dokumenty potwierdzające nasze kwalifikacje zawodowe.

W związku z możliwością podejmowania pracy na terenie innego kraju Unii Europejskiej chcieliśmy przekazać naszej młodzieży jak najlepiej przedstawić swoje umiejętności i wykształcenie, aby móc uzyskać wymarzoną pracę. Konstruowanie własnego CV nie jest takie proste. Aby zrobić to właściwie, należy wybrać odpowiedni formularz i odpowiednio przygotować się do jego wypełnienia. Nasi uczniowie zostali zapoznani z rodzajami europejskich, międzynarodowych dokumentów Europass, oraz prawidłowym sposobem ich wypełniania.

W drugiej części spotkania uczniowie zostali podzieleni na grupy. Zadaniem każdej z nich było opracowanie przykładowego europejskiego CV.

Warsztaty zostały zorganizowane przez Panią Małgorzatę Jończyk, w ramach działalności Koła Europejskiego.

europass 6 20110527 1939219147

Zapraszamy do galerii:

Europass

W konkursie europejskim „Rok ubóstwa i wykluczenia społecznego”, zorganizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim, uczennice naszej szkoły zostały nagrodzone.

I miejsce - Magdalena Szeferkiewicz klasa IVTK

Wyróżnienie - Edyta Biegała klasa IIF

Serdecznie gratulujemy!

rok ubostwa i wykluczenia spolecznego 1 20110404 1650626003

I miejsce

rok ubostwa i wykluczenia spolecznego 2 20110404 1576778486

Wyróżnienie

W środę 8 grudnia 2010 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 odbyła się akcja charytatywna pod hasłem „Pomóżmy sobie nawzajem”. Akcja została zorganizowana z okazji obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym w ramach działalności Szkolnego Koła Europejskiego, we współpracy z TPD.

Celem akcji było pozyskanie środków na sfinansowanie drugiego śniadania dla najuboższych uczniów naszej szkoły.

Uczniowie klasy III f przygotowali stoisko cateringowe, gdzie zachęcali uczniów oraz nauczycieli ZSP Nr 6 do czynnego udziału w akcji i zakupu hot-dogów, tostów, barszczyku czerwonego z uszkami lub pierogami oraz napojów. Nie zabrakło również słodkich przekąsek, takich jak ciasta oraz naleśniki z serem.

Udało się zebrać 515 zł, przy czym zakup produktów wyniósł zaledwie 80zł. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu młodzieży i nauczycieli ZSP Nr 6, którzy sfinansowali gotowe produkty lub półprodukty.

Organizatorzy akcji serdecznie dziękują za okazanie serca i wsparcie finansowe.

pomozmy sobie nawzajem 9 20110410 1040378918

Zapraszamy do galerii:

Pomóżmy sobie nawzajem

Dnia 21.03.2011 r. odbył się Szkolny Dzień Europejski zorganizowany w ramach działalności Koła Europejskiego. W tym dniu uczniowie naszej szkoły, pod kierunkiem wychowawców przygotowali prezentację multimedialną oraz ekspozycję w formie stoiska, prezentując historię, kulturę oraz tradycje państw Unii Europejskiej. Nie zabrakło również tradycyjnych przysmaków.

Klasy walczyły o główną nagrodę, którą był czek w wysokości 100 zł.

Zostały również przyznane trzy wyróżnienia - czeki o wartości 50 zł.

I miejsce zostało przyznane klasie III F - za oryginalne zaprezentowanie Polski

Wyróżnienia:

- klasa I LPl - za ciekawą ekspozycję Portugalii

- klasa III Z - za prezentację multimedialną Francji

- klasa I Fa - za pomysłowość prezentacji Belgii

Poziom prezentacji był bardzo wysoki, a pomysłowość uczniów z każdym rokiem jest coraz większa.

W trakcie oczekiwania na wyniki jury uczniowie naszej szkoły zaprezentowali kabarety o tematyce europejskiej: "Przygotowanie Polaków do Euro 2012" oraz "Hymn na Euro 2012".

Dzień Europejski przygotowały panie: mgr Małgorzata Jończyk i mgr Dorota Łącka.

Zwycięzcom gratulujemy!!!

szkolny dzien europejski 11 20110410 1409864463

Zapraszamy do galerii:

Szkolny Dzień Europejski

21 marca 2011r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim odbędzie się Szkolny Dzień Unii Europejskiej. Uczniowie klas pierwszych, drugich oraz trzecich zaprezentują wylosowane państwo Unii Europejskiej. Prezentacja stworzona przez daną klasę (wszystkich jej uczniów), w formie stoiska zaprezentowanego na sali gimnastycznej, dotyczyć powinna zarówno historii, kultury, jak również tradycji i zwyczajów panujących w danym państwie.

Specjalna Komisja pod przewodnictwem Pani Dyrektor mgr inż. Magdaleny Fałek wyłoni zwycięzcę. Dzień Unii Europejskiej zostanie zorganizowany w ramach działalności Szkolnego Koła Europejskiego.

Poszczególne klasy wylosowały następujące państwa:

I Fa – Belgia;

I Fb – Słowacja;

I G – Węgry; 

I LPl – Portugalia;

II A – Austria;

II F – Wielka Brytania;

II G – Malta;

III F – Polska;

III K/G – Włochy;

III Z - Francja

Dodatkowych informacji udzielają mgr Małgorzata Jończyk oraz mgr Dorota Łącka.

W październiku 2010 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie „Ubóstwo i wykluczenie społeczne u progu XXI wieku”, organizowanym przez WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Podczas konkursu uczniowie przygotowywali indywidualnie plakaty. Celem było kształtowanie wrażliwości oraz ukazanie obszarów ubóstwa w krajach Unii Europejskiej.

Uczniowie, którzy wzięli udział w tym konkursie:

II F – Edyta Biegała

II Z – Aleksandra Winkler

III K/G – Dominik Kózka

IV TK – Magdalena Szeferkiewicz

Dnia 1 czerwca 2010 r. odbył się Szkolny Dzień Europejski zorganizowany przez nauczycielki mgr Małgorzatę Jończyk i mgr Dorotę Łącką.

Celem konkursu było przybliżenie uczniom naszej szkoły historii, kultury i tradycji państw Unii Europejskiej. Uczniowie pod kierunkiem wychowawców przygotowali prezentacje wcześniej wylosowanych państw.

Nagrodą główną był czek o wartości 100 zł, który zwycięska klasa mogła przeznaczyć na dowolny cel.

Poziom wykonania tegorocznych prezentacji oraz stoisk był bardzo wysoki - w związku z tym jury przyznało dodatkowe wyróżnienia.

Zwycięzcy:
- I miejsce - zajęła klasa 2A za prezentację Holandii
- II miejsce - klasa 1A za prezentację Finlandii
- III miejsce - klasa 1F za prezentację Niemiec

Wyróżnienia:

- klasa 3TK za prezentację Włoch
- klasa 2F za prezentację Portugalii
- klasa 3Z za prezentację Hiszpanii

Uczniowie naszej szkoły uświetnili Szkolny Dzień Europejski występem kabaretowym, pt. „Europa nie da się nie lubić”.

Zwycięzcom gratulujemy!!!

 szkolny dzien europejski 1 20110301 1920907018

Zapraszamy do galerii:

Dzień Europejski

Koło Europejskie działające z Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Tomaszowie Maz. organizuje Dzień Unii Europejskiej w naszej szkole. Zadaniem każdej z klas: I, II oraz III TK będzie przygotowanie ekspozycji poświęconej wylosowanemu przez klasę państwa Unii Europejskiej.

Losowanie państw odbyło się 14 stycznia. Prezentacja stworzona przez daną klasę (wszystkich jej uczniów), w formie stoiska zaprezentowanego na sali gimnastycznej, dotyczyć powinna zarówno historii, kultury, jak również tradycji i zwyczajów panujących w danym państwie.

Komisja pod przewodnictwem Pani Dyrektor mgr inż. Magdaleny Fałek wyłoni zwycięzcę. 

Poszczególne klasy wylosowały następujące państwa:

IA – Finlandia

IF – Niemcy

IG – Irlandia

IIA – Holandia

IIF– Portugalia

IIK/G – Słowacja

IIITK – Włochy 

Dodatkowych informacji udziela mgr Małgorzata Jończyk.

 

W dniu 30 marca 2010 roku uczniowie klas: III a i III c gościli na lekcji wiedzy o społeczeństwie pana Roberta Telusa - Posła na Sejm RP. W trakcie spotkania uczniowie zapoznani zostali z historią polskiego parlamentaryzmu oraz z wieloaspektową pracą posłów obecnej kadencji Sejmu. Organizatorką spotkania była pani prof. Jadwiga Wonko.

inne 2010-04-22 1738 p1020992 20100921 1238895650

Zapraszamy do galerii:

Robert Telus