Podstawowym celem działalności Koła jest niesienie pomocy uczniom szkoły znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej, a także stała współpraca z Powiatowym Kołem TPD oraz udział w zebraniach i spotkaniach okolicznościowych – zgodnie z harmonologiem.