Sprzątanie Świata to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w każdy trzeci weekend września. Głównym celem akcji, która w tym roku przeprowadzana jest w dniach 17-19 września pod hasłem: „Chrońmy bioróżnorodność-segregujmy odpady”. Jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców miast i wiosek poprzez posprzątanie okolicznych terenów i zwrócenie uwagi na powstawanie coraz większej liczby nielegalnych wysypisk śmieci. 17 września br. uczniowie naszej szkoły w liczbie 54 osoby przełączyli się do akcji sprzątając teren w okolicach ulicy Suchej.

 

17092010061 20100924 1444445471

Zapraszamy do galerii:

Sprzątanie Świata 2010