11 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 miał miejsce kolejny  wkład poprzedzający konkurs Drogi do Niepodległej – w 100-lecie roku 1918 pt. „Spory o kształt Polski Niepodległej” a następnie odbyły się warsztaty pt. „Kształtowanie się granic Polski Niepodległej”. Wykład i warsztaty poprowadził dr Rafał Jaworski z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie naszej szkoły: Joanna Bąk kl. I G, Joanna Goska kl. I G, Ewelina Koch kl. I G, Karol Rospędowski kl. I LP, Julia Wysmyk kl. I FoF pod opieką pani Renaty Kasiewicz. Zarówno wykład jak i warsztaty były dla uczniów ciekawą lekcją historii polskiego narodu i państwa.

Drogi do Niepodległej – w 100-lecie roku 1918_4
Drogi do Niepodległej – w 100-lecie roku 1918_8

W dniu 21 lutego 2018 roku odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 pierwszy z cyklu wkładów poprzedzających konkurs Drogi do Niepodległej – w 100-lecie roku 1918 pt. Ruchy niepodległościowe na ziemiach polskich przełomu XIX/XX wieku. Po wykładzie dra Andrzeja Kobusa z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego miały miejsce warsztaty pt. Państwa ościenne wobec sprawy polskiej w przededniu I wojny światowej.

W spotkaniu wzięli udział następujący uczniowie ZSP nr 6 pod opieką pani Renaty Kasiewicz, która przygotowuje uczniów do konkursu:

  1. Natalia Bąk kl. I.G
  2. Joanna Goska kl. I G
  3. Ewelina Koch kl. I G
  4. Karol Rospędowski kl. I LP
  5. Julia Wysmyk kl. I FoF

Zarówno wykład jak i warsztaty były dla uczniów ciekawą lekcją historii polskiego narodu, która na pewno pomoże uczniom w przygotowaniu się do konkursu.

W dniu 14 lutego 2018 roku uczniowie kl. IIILP i kl. IVLP zwiedzili wystawę Instytutu Pamięci Narodowej o płk. Witoldzie Pileckim zaprezentowaną przez Powiatowe Centrum Animacji Społecznej im. płk. Witolda Pileckiego w Tomaszowie Mazowieckim. Wyjście na wystawę zostało zorganizowane przez panią Renatę Kasiewicz, która wygłosiła okolicznościową pogadankę na temat życia i działalności płk. Witolda Pileckiego. Opiekę nad młodzieżą sprawowały panie Katarzyna Jaworska i Renata Kasiewicz.

Wystawa o płk. Witoldzie Pileckim_11
III edycja Konkursu Najpiękniejszy Zabytek Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu - gala podsumowująca_5

A może byśmy tak do Tomaszowa…

Uroczystość wręczania nagród laureatom III edycji Konkursu

„Najpiękniejszy zabytek Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu”

W dniu 26 stycznia 2018 roku odbyła się w naszej szkole uroczysta gala rozstrzygnięcia III edycji Konkursu „Najpiękniejszy zabytek Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu”, który odbywał się pod Patronatem Starosty Tomaszowskiego Pana Mirosława Kuklińskiego, Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Pana Marcina Witko i Towarzystwa Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego.

Konkurs zorganizowany został przez panią Renatę Kasiewicz, twórczynię szkolnego Koła Sympatyków Tomaszowa Mazowieckiego. Jego adresatami byli uczniowie klas gimnazjalnych z terenu Powiatu Tomaszowskiego i młodzież naszej szkoły. Konkurs nawiązywał do najpiękniejszych miejsc naszej małej ojczyzny – miasta oraz Powiatu Tomaszowskiego. Uroczystą galę swoją obecnością zaszczycili: Pani Barbara Robak – Członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Pani Beata Stańczyk – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego, Pan Wojciech Sitek – Radny Powiatu Tomaszowskiego, Pan Antoni Węgliński – Prezes Powiatowego Zarządu Oddziału ZNP w Tomaszowie Mazowieckim, Pani Teresa Ogórek - Prezes Fundacji Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego, Pani Elżbieta Łojszczyk - Dyrektor Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim, Pani Aleksandra Cedro - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tomaszowie Mazowieckim, Pani Gabriela Ziółkowska – Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego, Pani Danuta Mec - Wypart i Pan Zygmunt Dziedziński - Przedstawiciele Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego.

Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem zarówno uczniów klas gimnazjalnych jak i uczniów naszej szkoły, wpłynęło 86 prac konkursowych.

Laureatami Konkursu zostali:

W kategorii praca artystyczna:

Klasy gimnazjalne

I miejsce zdobyła praca Dominiki Zdulskiej uczennicy kl. III Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smardzewicach

II miejsce Sonia Latocha uczennica kl. II F Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim

III miejsce Oliwia Sygitowicz uczennica kl. VII B Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim

Wyróżnienie: Zuzanna Ostałowska uczennica kl. II B  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubochni

Wyróżnienie: Marlena Dębowska uczennica kl. II gimnazjum Zespołu Szkół w Wiadernie

W tej samej kategorii

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6

I miejsce zdobyła praca Natalii Ogrodniczak uczennicy kl. I LP

II miejsce Olga Wojciechowska uczennica kl. IV LP

III miejsce Magdalena Mazurkiewicz uczennica kl. I G

Wyróżnienie: Natalia Nowak uczennica  kl. IV LP

Wyróżnienie: Julia Sęk uczennica  kl. I LP

Wyróżnienie: Michał Goździk uczeń kl. I G

Wyróżnienie: Magdalena Kalinowska uczennica  kl. III Fo

Wyróżnienie: Anna Kucharska kl. uczennica I FOF

W kategorii prezentacja multimedialna:

Klasy gimnazjalne

I miejsce zdobył Jakub Kafar uczeń kl. III C Zespół Szkolno – Przedszkolnego nr  9  w Tomaszowie Mazowieckim

II miejsce Antoni Węgliński uczeń kl. III D  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  nr  7 w Tomaszowie Mazowieckim

III miejsce Joanna Zygmunt uczennica kl. II F Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  nr  7 w Tomaszowie Mazowieckim

W tej samej kategorii

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnychnr 6

I miejsce zdobyła prezentacja Magdaleny Staruch uczennicy  kl. III LP

II miejsce Marita Rybarczyk uczennica kl. III Fo

III miejsce Ewelina Koch uczennica  kl. I G

Wyróżnienie: Wiktoria Polus uczennica kl. I FoF

W kategorii prezentacja filmowa

Klasy gimnazjalne

I miejsce otrzymała prezentacja filmowa Wiktorii Szulowskiej uczennicy kl. IIIE Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim

II miejsce Patryk Gabryszewski uczeń kl. III D Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim

III miejsce Maria Zysiak uczennica kl. III C Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim

W tej samej kategorii

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6

I miejsce otrzymał Wiktor Goleski uczeń kl. I G

II miejsce Patrycja Skolik uczennica kl. I FoF

Z rąk Pani Dyrektor Magdaleny Fałek, Pani Barbary Robak - Członka Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Pana Krzysztofa Kuchty - Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim oraz Pani Renaty Kasiewicz – organizatora Konkursu laureaci odebrali dyplomy i nagrody.

Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego nagrodziło prace artystyczne laureatów: Natalii Ogrodniczak i Dominiki Zdulskiej. Gratulujemy wszystkim laureatom i uczestnikom Konkurs

Uroczystość przebiegła w bardzo miłej atmosferze. W repertuarze muzycznym zaprezentowały się uczennice naszej szkoły Anna Bystrońska i Aleksandra Żegnałek a także uczeń Filip Okupnik, którzy zaśpiewali piosenki: A może byśmy tak najmilszy, wpadli na dzień do Tomaszowa… Ewy Demarczyk, Powrócisz tu Ireny Santor, Pytasz mnie Andrzeja Rosiewicz, oraz Lubię wracać tam gdzie byłem Zbigniewa Wodeckiego. Ponadto wszyscy zebrani wysłuchali nagrania dźwiękowego o historii powstawania Tomaszowa Mazowieckiego z prezentacją multimedialną prac konkursowych w tle oraz wykładu Tomaszowskie miejsca pamięci związane z niepodległością Pani doktor Gabrieli Ziółkowskiej.

Uroczystą galę poprowadzili: Daria Jakóbczyk i Karol Rospędowski.

W przygotowaniu uroczystości udział wzięli uczniowie: Ewelina Gross, Magdalena Staruch, Wiktoria Jasnowska, Oliwia Staszek, Magdalena Kalinowska, Kacper Duczek, Patryk Owczarek, Bartosz Szymański. Całość uroczystości przygotowały Panie: Renata Kasiewicz i Katarzyna Jaworska z pomocą: Pana Jacka Dziubińskiego – oprawa dźwiękowa, Pani Małgorzaty Justyny – oprawa fotograficzna, Pana Adama Tataradzińskiego – wsparcie muzyczne.

W dniu 1 listopada 2017 roku uczniowie ZSP nr 6 i ZSP nr 2 wraz z panią Renatą Kasiewicz wspólnie kwestowali na cmentarzu przy ul. Smutnej w czasie trwania XX Kwesty „Ratujemy Zabytki Tomaszowskich Cmentarzy”. Jak co roku organizatorem kwesty było Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego. Wszystkim, którzy wrzucili datek na ten szczytny cel do naszej puszki – serdecznie dziękujemy.

 

Lekcja muzealna: Tajemnice rodziny Ostrowskich_5

10 lutego 2017 roku uczniowie klasy I Liceum Plastycznego pod opieką pani Renaty Kasiewicz uczestniczyli w lekcji muzealnej: Tajemnice rodziny Ostrowskich. Lekcja muzealna odbyła się w Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego i została poprowadzona przez panią dr Gabrielę Ziółkowską.

 

W dniu 11 stycznia 2017 r. odbyła się w naszej szkole uroczysta gala rozstrzygnięcia II edycji Konkursu ,,Najpiękniejszy zabytek Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu”, który odbywał się pod Patronatem Starosty Tomaszowskiego Pana Mirosława Kuklińskiego, Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Pana Marcina Witko i Towarzystwa Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego.

Konkurs zorganizowany został przez panią Renatę Kasiewicz, twórcę i opiekunkę szkolnego Koła Sympatyków Tomaszowa Mazowieckiego. Jego adresatami byli uczniowie gimnazjów Powiatu Tomaszowskiego i młodzież naszej szkoły. Konkurs nawiązywał do najpiękniejszych miejsc naszej małej ojczyzny – miasta oraz Powiatu Tomaszowskiego. Uroczystą galę swoją obecnością zaszczycili: Pani Barbara Robak – Członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Pani Anna Grabek – Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Pan Wojciech Sitek – Radny Powiatu Tomaszowskiego, ks. prałat Henryk Kowaliński – Proboszcz parafii Św. Jadwigi w Tomaszowie Mazowieckim, Pan Antoni Węgliński – Prezes Powiatowego Zarządu Oddziału ZNP w Tomaszowie Mazowieckim, Pani Elżbieta Kudlik – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim, Pani Gabriela Ziółkowska – Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego, Pani Danuta Mec - Wypart i Pani Elżbieta Goździk - Przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego, Państwo Blandyna i Tadeusz Firuta - Przedstawiciele Stowarzyszenia Amatorów Plastyków.

Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem zarówno gimnazjalistów jak i uczniów naszej szkoły, wpłynęły 74 prace konkursowe.

Laureatami konkursu zostali: w kategorii najlepsza praca artystyczna:  wśród gimnazjalistów zwyciężyła Wiktoria Szuwart, spośród uczniów naszej szkoły zwyciężyła: Dominika Górzyńska; w kategorii najlepsza prezentacja multimedialna: wśród gimnazjalistów zwyciężył: Antoni Węgliński, wśród uczniów naszej szkoły zwyciężyła: Zuzanna Pardej, w kategorii prezentacja filmowa brak prac gimnazjalistów, wśród uczniów naszej szkoły zwyciężyła Anna Domagała.

            Z rąk Pani Dyrektor Magdaleny Fałek, Pani Barbary Robak - Członka Zarządu Powiatu oraz Pani Renaty Kasiewicz, laureaci odebrali dyplomy i nagrody. Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego nagrodziło prace artystyczne laureatów. Gratulujemy wszystkim laureatom  i uczestnikom Konkursu.

            Uroczystość przebiegła w bardzo miłej atmosferze. W repertuarze muzycznym zaprezentowała się uczennica naszej szkoły Natalia Suros i uczeń Bartłomiej Wojciechowski, którzy zaśpiewali piosenki: A może byśmy tak najmilszy, wpadli na dzień do Tomaszowa… Ewy Demarczyk oraz Pytasz mnie Andrzeja Rosiewicza. Ponadto wszyscy zebrani wysłuchali nagrania dźwiękowego o historii powstawania Tomaszowa Mazowieckiego z prezentacją multimedialną prac konkursowych w tle oraz wykładu Tomaszów Mazowiecki – historia miasta w starej fotografii,  Pani doktor Gabrieli Ziółkowskiej.

            W uroczystą galę poprowadzili: Daria Skrobek i Bartłomiej Wojciechowski.

W przygotowaniu uroczystości udział wzięli uczniowie: Damian Baran, Filip Okupnik, Maciej Sobczak, Daria Jakóbczyk, Adrianna Sobierska, Sara Staniaszek, Magdalena Staruch, Patryk Owczarek, Mikołaj Kucharski, Mateusz Trębacz, Adrian Wachowiec.

Całość uroczystości przygotowały nauczycielki: Pani Katarzyna Jaworska i Pani Renata Kasiewicz z pomocą: Pana Jacka Dziubińskiego – oprawa dźwiękowa, Pani Małgorzaty Justyny i Pana Dariusza Kubryna – oprawa fotograficzna, Pana Adama Tataradzińskiego – wsparcie muzyczne.

 

 

 

Spotkanie w ZSP Nr 6 z pułkownikiem Józefem Suchodolskim _1

W dniu 20 kwietnia 2016 r. odbyło się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim spotkanie z pułkownikiem Józefem Suchodolskim uczestnikiem walk o wyzwolenie Tomaszowa Mazowieckiego dnia 18 stycznia 1945 r., człowiekiem zasłużonym dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego, działaczem społecznym, kawalerem orderu Virtuti Militari.

Spotkanie było szkolnym podsumowaniem projektu historycznego ,,Drogi do Polski”. Na powitanie Anna Bystrońska uczennica klasy I Fo zaśpiewała  dla gościa i wszystkich zebranych piosenkę ,,Opowiedz nam Ojczyzno” następnie pułkownika przywitała pani Dyrektor Magdalena Fałek, zaś w imieniu młodzieży Wyspiańskiego Aleksandra Pietraszek uczennica klasy III LP. Pułkownik Józef Suchodolski  opowiedział młodzieży klas I LP i III LP o swojej drodze do Polski – szlaku bojowym jaki pokonał, wspominał dzień wyzwolenia Tomaszowa Mazowieckiego, sytuacje po wyzwoleniu miasta, a także swoje późniejsze życie w Tomaszowie Mazowieckim. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zadania pytań panu pułkownikowi, zaś uczennice biorące udział w projekcie historycznym ,,Drogi do Polski”: Aleksandra Jastrzębska, Ewa Krenic, Beata Krześlak, Aleksandra Pietraszek pod kierunkiem pani mgr Renaty Kasiewicz miały możliwość wzbogacenia swojej wiedzy na temat historii Tomaszowa Mazowieckiego i czasów po II wojnie światowej, a także drogi do Polski pułkownika Józefa Suchodolskiego, a tym samym mogą wnikliwie przygotować się do podsumowania projektu ,,Drogi do Polski, które odbędzie się  9 czerwca 2016 r. Uczennice podziękowały panu pułkownikowi za spotkanie wręczając bukiet kwiatów, następnie Natalia Suros uczennica klasy III F zaśpiewała ,,Historie zagubione”. Na koniec spotkania zrobiona została pamiątkowa fotografia. Spotkanie przygotowała pani mgr Renata Kasiewicz.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim według oficjalnego zestawienia  Olimpiady Solidarności  znalazł się wśród 17 szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego, którym udało się przejść do etapu wojewódzkiego Olimpiady dodajmy, że jest to 8 pozycja – najwyższa wśród  szkół ponadgimnazjalnych z powiatu tomaszowskiego.

Olimpiadę Solidarności i uczennice do Olimpiady przygotowała pani mgr Renata Kasiewicz.

 

 

  W dniu 17 stycznia 1945 r., 11 Korpus Pancerny gen. mjr Iwana Juszczuka wchodzący w skład I Frontu Białoruskiego dotarł pod Tomaszów Mazowiecki.

18 stycznia około południa czołowe oddziały weszły na przedpola miasta, gdzie zostały zatrzymane na przygotowanych niemieckich umocnieniach obronnych. Obrona niemiecka składała się z dwóch pozycji obronnych, a te z kolei z 2 – 3 transzei. Pierwsza pozycja biegła za Pilicą i była osłonięta ciągłymi zaporami z drutu kolczastego oraz licznymi polami minowymi. Z kolei drugą pozycję osłaniał rów przeciwczołgowy szerokości 6 m i głębokości 3 m. Niemcy rozbudowali także  system obrony wokół Tomaszowa Mazowieckiego, Inowłodza i okolicznych miejscowości. Znalazły się tam umocnienia fortyfikacyjne, a także liczne schrony żelbetonowe. Naczelne dowództwo niemieckie było przekonane o dużej wartości tych schronów, nie dopuszczało możliwości przełamania obrony nad rzeką Pilicą.

W okolicy Tomaszowa Mazowieckiego broniło się szereg rozbitych oddziałów niemieckich, które wycofywały się znad Wisły. Do walki na odcinku Inowłódz – Tomaszów Mazowiecki włączyło się do walki sześć niemieckich batalionów i pułk artylerii przeciwlotniczej. Siły niemieckie były dobrze przygotowane do prowadzenia obrony nad rzeką Pilicą. W wyniku zagrożenia miasta, wieczorem 17 stycznia 1945 r. sztab 9 Armii z gen. Smilo von Lütwitzem udał się na nowe stanowisko dowodzenia.

Natarcie rozpoczęło się o godzinie 16.00, 18 stycznia 1945 r., było poprzedzone kilkunastominutowym przygotowaniem artyleryjskim. 20 brygada pancerna, po otworzeniu silnego ognia, rozpoczęła forsowanie rzeki Pilicy. Do wieczora oddziały korpusu rozpoznawały doskonale przygotowaną niemiecką obronę, ustaliły miejsca dogodne do forsowania rzeki Pilicy. Pierwsza sforsowała rzekę Pilicę, a zarazem przełamała jej obronę na zachodnim brzegu w rejonie Spały 20 Brygada Pancerna, również 36 Brygada Pancerna i 12 Brygada Zmotoryzowana, sforsowały Pilicę i przełamały obronę przeciwnika na wschodnich krańcach Tomaszowa Mazowieckiego, wdzierając się do miasta. Niemiecki garnizon wzięty został z trzech stron w kleszcze, mimo zaciętej obrony wojska niemieckie zostały w nocnych walkach w mieście rozgromione.

Dzień 18 stycznia 1945 r. był ostatnim dniem okupacji hitlerowskiej Tomaszowa Mazowieckiego.  Rankiem 18 stycznia 1945 r. utknęło w rzece Pilicy wiele ciężarówek, aut pancernych, ciągników artyleryjskich i innych pojazdów niemieckich. Część z nich została wydobyta zaraz po wojnie, zaś inne rzeka ukryła w swoich piaskach na dziesiątki lat. Na tomaszowskim odcinku rzeki wydobyto m.in. w lipcu 1999 r. transporter opancerzony o wojennym imieniu „Rosi”, który zrekonstruowano  i odnowiono, a następnie przekazano Muzeum Regionalnemu w Tomaszowie Mazowieckim.

W październiku 1999 r. wydobyty został kolejny niemiecki wóz ważący prawie 20 ton półgąsienicowy pojazd z półtoracentymetrowym opancerzeniem, który okazał się unikatem na światową skalę. Okazało się, że pojazd ten jest niezmiernie rzadkim egzemplarzem ciągnika artyleryjskiego przeznaczonego dla sił powietrznych Luftwaffe. Niemcy wykonali tylko kilka lub kilkanaście takich pojazdów służących do holowania ciężkiej armaty przeciwlotniczej aż do linii walki. Z pewnością rzeka Pilica kryje jeszcze wiele wojennych pamiątek.

 Tomaszów Mazowiecki w wyniku walk stoczonych 18 stycznia 1945 r. został wyzwolony przez wojska wchodzące w skład I Frontu Białoruskiego, zakończyła się kilkuletnia niemiecka okupacja miasta.  

                                                                                      Tekst autorski

                                                                                 mgr Renata Kasiewicz