Tradycyjnie, jak co roku w ważnym dniu dla całej społeczności szkolnej odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas I-szych. Wydarzenie to miało miejsce 28 listopada 2013 roku. 

Uczniowie składali przysięgę po raz pierwszy na nowo poświęconym sztandarze.

slubowanie 2013 20131205 1451129823

Zapraszamy do galerii:

Ślubowanie klas pierwszych

Skład Samorządu Szkolnego rok szkolny 2013/2014

 

Przewodniczący: Kinga Zagajewska kl. III LPl.

Zastępca przewodniczącego: Kacper Wojtysiak kl. III G.

Członek samorządu:

Monika Szczerek kl. III G.

Kacepr Gąsieniec kl. III LPl.

Bartłomiej Kwapisz kl. II F/G

 

Sekcja plastyczna:

Weronika Przybyła kl. III LPl.

Patrycja Barbarska kl. II F.

Dawid Okólski kl. II F/G.

Sebastian Bereza kl. II F/G.

Mateusz Trębacz kl. I FoG.


Sekcja kulturalna:

Aleksandra Pieniążek kl. II LPl.

Marzena Leszczyńska kl. II LPl.

Mikołaj Kucharski kl. I FoG.

30 listopada 2012 r. Samorząd Uczniowski zorganizował Andrzejki w szkole. Z tej okazji przygotowano stoisko na którym zakupić można było ciasteczka z wróżbą oraz inne słodkości. Każdy mógł również sobie powróżyć.

W dniu dzisiejszym uczniowie którzy się w jakiś sposób przebrali nie byli pytani na żadnych lekcjach.

andrzejki 2012 20121130 1547799835

Zapraszamy do galerii:

Andrzejki w szkole.

Skład Samorządu Szkolnego rok szkolny 2012/2013

 

Przewodniczący: Michał Telega kl. III LPl.

Zastępca przewodniczącego: Kinga Zagajewska kl. II LPl.

Członek samorządu: Jakub Wolak kl. III Fa.

 

Sekcja plastyczna:

Marlena Skoneczna kl. I LPl.

Kamila Mokrogulska kl. I LPl.

Magdalena Witek kl. III Fa.

 

Sekcja radiowa:

Hubert Tomanek kl. I F/G.

Kacper Witek kl. I F/G.

Mateusz Król kl. I F/G.

30 listopada 2011 r. Samorząd zorganizował Andrzejki w szkole. Z tej okazji przygotowana została audycja radiowa poświęcona tradycjom i wróżbom andrzejkowym. Uczniowie wysłuchali opisów najbardziej znanych staropolskich wróżb, które zgodnie z tradycją orzekają o losie związanym z zamążpójściem, przyszłym życiem i planami. Ponadto Samorząd przygotował podczas dużej przerwy stoisko, na którym zakupić można było ciasteczka z wróżbą oraz inne słodkości. Każdy mógł również posłuchać, co przewiduje horoskop jego znaku zodiaku.

andrzejki 2011 20121116 2052207792

Zapraszamy do galerii:

Andrzejki 2011

28.09.2011r. odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego

Skład Samorządu:
Przew.          

- Michał Telega kl II L PL

Z-ca przew.       

- Karolina Śliwińska kl III F
- Kinga Zagajewska kl I LPI

Sekretarz       

- Weronika Wojtysiak kl II LPI

Członkowie        

- Wiktoria Staruch kl II LPI
- Jakub Wolak kl II F
- Oskar Bobko kl III G

Dnia 29 kwietnia 2011 r. pożegnaliśmy w naszej szkole tegorocznych abiturientów. Samorząd szkolny wraz z klasami młodszymi przygotował uroczystość z tej okazji. Na początku głos zabrała Dyrektor Szkoły Magdalena Fałek, która wręczyła nagrody książkowe najlepszym uczniom oraz listy gratulacyjne ich rodzicom. W drugiej części młodsi koledzy i koleżanki zaprezentowali program artystyczny, następnie życzyli maturzystom powodzenia na egzaminie maturalnym oraz wręczyli drobne upominki.

Program artystyczny został przygotowany przez mgr Annę Ogórek oraz mgr Małgorzątę Jończyk, a nad oprawą muzyczną czuwał mgr Jacek Dziubiński.

W piątek 29 października 2010r. odbyła się zabawa halloweenowa. Inicjatorami byli uczniowie nowo powstałego Liceum Plastycznego oraz samorząd uczniowski.

"Plastycy" poprowadzili konkurs na najciekawsze przebranie halloweenowe. Towarzyszyły im konkursy i zagadki. Jury wyłoniło dwóch zwycięzców, którzy otrzymali w nagrodę dynie.

Dnia 01.10.2010r. odbyło się zebranie przedstawicieli wszystkivh klas w sprawie wyboru noiwego składu samorządu uczniowskiego. Każdy z zainteresowanych musiał podać do 24.09.2010r. swoją kandydaturę na przewodniczącego szkoły. W dniu wyborów kandydaci prezentowali swoją osobę oraz program i pomysły na zmiany, które chcieliby wprowadzić.

Wyniki głosowania:

Przewodnicząca

Joanna Zielińska II a

Z-ca przewodniczącej

Michał Telega I Lpl

Członkowie zarządu

Krzysztof Lisicki - III k/g,

Konrad Szczegielniak III k/g

Patryk Wójciak II g


Sekcja plastyczna 

Izabela Krześlak

Magdalena Mierzyńska

Weronika Wojtysiak

Agnieszka Wolska


Opiekunami Samorządu są: 

mgr Anna Ogórek oraz mgr Barbara Miszczuk.

PLAN PRACY OGANIZACJI SAMORZĄD SZKOLNY

Data wydania:2010 – 09 – 13

   

Lp.

Zadania

Sposób realizacji

Termin

1.

Wybór nowego samorządu

Podstawą działania Samorządu Szkolnego jest prawo uczniów do aktywności w szkole i w środowisku lokalnym. Samorząd nadaje szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej.Każdy uczeń poprzez udział w nim powinien poczuć się częścią szkolnej wspólnoty.- ogłoszenie terminu wyborów do Samorządu Szkolnego- wybór zarządu spośród trójek klasowych poprzez głosowanie- prezentacja wybranego zarządu dyrekcji i całej społeczności uczniowskiej.- zapoznanie nowych członków z regulaminem samorządu Szkolnego.- opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Samorządu Szkolnego.

Wrzesień 2010

2.

Redagowanie gazetki ściennej z aktualnościami

- wybór sekcji plastycznej i przydzielenie jej zadań do realizacji- zaplanowanie i redagowanie gazetki przez sekcję plastyczną- uwzględnianie najważniejszych wydarzeń i uroczystości na tablicy informacyjnej.- zamieszczanie ważnych bieżących informacji szkolnych i ogłoszeń na tablicy- zamieszczanie najważniejszych informacji na stronie internetowej.- informowanie o wynikach współzawodnictwa międzyklasowego

Cały rok

3.

Współpraca z nauczycielami i organizacjami działającymi na terenie szkoły

Zadanie członków zarządu jest reprezentowanie uczniów i ich interesów oraz współpraca z innymi członkami szkolnej społeczności.Zarząd jest również kanałem przepływu informacji pomiędzy samymi uczniami, a także między uczniami a dyrekcją, nauczycielami i rodzicami.- pomoc przy organizowaniu najważniejszych uroczystości na terenie szkoły- zaangażowanie w imprezy religijno-patriotyczne na terenie szkoły i miasta- aktywne włączanie się w promocje szkoły na terenie miasta i powiatu.

Cały rok

4.

Organizowanie spotkań przedstawicieli społeczności uczniowskiej z dyrekcją

- rozwiązywanie problemów uczniowskich- opiniowanie uczniów- przedstawianie opinii i wniosków do rady szkoły, dyrektora i rady pedagogicznej we wszystkich    sprawach szkoły.

Cały rok

5.

Współpraca ze strukturami samorządowymi w mieście

-udział w spotkaniach organizowanych przez Urząd Miasta lub Starostwa

Cały rok

6.

Dbanie o ład i porządek na terenie szkoły

- wdrażanie uczniów do wspólnego budowania szkoły bezpiecznej i przyjaznej- wybór sekcji porządkowej-kontrola obuwia przez sekcje porządkową- kształcenie poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro

Cały rok

7.

Podtrzymywanie tradycji szkoły

-przygotowanie uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego- obchody Europejskiego Dnia Języków,- pomoc w organizowaniu obchodów  Dnia Nauczyciela oraz ślubowania klas I.- Wigilia klasowa, studniówka- „Ostatni dzwonek” – pożegnanie absolwentów klas maturalnych

Cały rok

8.

Prace społeczno-użyteczne

- pomoc w szpitalach i domach opieki- zbiórka darów na rzecz potrzebujących - przeprowadzenie akcji charytatywnych- krzewienie idei wolontariatu- współpraca z lokalnym oddziałem PCK- sprzątanie terenów zielonych wokół szkoły- dbanie o „pola nadziei”- promowanie świadomości ekologicznej wśród uczniów

Cały rok

9.

Życie kulturalne i rozrywkowe

- akcja „zdjęcie”- organizowanie wyjść do kina- zorganizowanie i dofinansowanie wyjazdu do teatru dla najlepszych uczniów w szkole- przygotowywanie audycji tematycznych i prezentowanie ich przez radiowęzeł

Wg. potrzeb