joomplu:17446

Podczas pierwszej sesji plenerowej uczennice z klasy 1FoF (grupa nr 2) wykonały portrety w jesiennej scenerii.

joomplu:17455
{joomplucat:1180 limit=6|columns=3|ordering=random}