PROTOKÓŁ

            w sprawie wyników XV Powiatowego Konkursu Plastycznego ,,Zaprojektuj swój świat’’ – 02.03.2018

Konkurs składał się z dwóch etapów:

I etap – wewnątrzszkolny w gimnazjach (wykonanie jednego z dwóch projektów). Gimnazjaliści mogli wybrać kategorię:

- projekt stylizacji postaci

- projekt malarski

a następnie przesłać go do organizatora konkursu.

II etap – finałowy w ZSP6 w Tomaszowie Maz. (wykonanie pracy plastycznej w wybranej kategorii).

Finał konkursu przeprowadzony był 2 marca 2018 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Maz. jako organizatora konkursu.

Patronat nad konkursem sprawował Starosta Tomaszowski Pan Mirosław Kukliński i Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Pan Marcin Witko.

Do konkursu przystąpiło 54 gimnazjalistów  z 13-tu szkół  powiatu tomaszowskiego i powiatów ościennych.

Jury konkursowe  w składzie:

1) mgr Anna Kunka – Kawełczyk – przewodnicząca jury,

2) mgr Anna Maria Jurewicz – członek jury,

3) mgr inż. Kamila Mosiężnik – członek jury,

oceniało prace wykonane w I-szym i II-gim etapie i na tej podstawie wyłoniło następujących

laureatów konkursu:

- w  kategorii projekt malarski:

I miejsce:

Ewelina Rzeźnik – Zespół Szkół w Popielawach

II miejsce:

Carolina Brayshaw – Szkoła Podstawowa nr 4 w Rawie Maz..

III miejsce:

Sonia Latocha – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Maz.

 - w kategorii projekt stylizacji postaci:

I miejsce:

Wiktoria Papież – Szkoła Podstawowa nr 4 w Rawie Maz.

II miejsce:

Jakub Michalczyk – Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10 w Tomaszowie Maz.

III miejsce:

Weronika Norwińska – Zespół Szkół w Popielawach.

 Wyróżnienia w konkursie otrzymały:

- w kategorii projekt malarski:

Agata Liman  – Gimnazjum w Rzeczycy

- w  kategorii projekt stylizacji postaci:

 Barbara Czajkowska – Szkoła Podstawowa nr 4 w Rawie Maz.

 XV Powiatowego Konkursu Plastycznego - finał_1