joomplu:21930

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie związanym z życiem i twórczością Stanisława Wyspiańskiego - patrona naszej szkoły.

W związku z przypadającym jubileuszem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości warto przypomnieć, jaki wpływ na patriotyzm Polaków w czasach zaborów miał Stanisław Wyspiański, dla którego wolność ojczyzny była wielkim marzeniem.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie przygotować prezentację multimedialną na jeden z następujących tematów:

  1. Symbole narodowe w twórczości Stanisława Wyspiańskiego.
  2. Tematyka narodowowyzwoleńcza w twórczości Stanisława Wyspiańskiego.

Prezentację multimedialną w programie Power Point (15 – 20 slajdów, z automatycznym przełączaniem slajdów, łączny czas nie może przekroczyć 5 minut) należy nagrać na płytę DVD (dwa egzemplarze) i przekazać do p. Agnieszki Suskiej do dnia 25 listopada 2018 roku. Płyty należy podpisać  pseudonimem. W osobnej kopercie, również opatrzonej pseudonimem i zaklejonej, należy podać dane autora, tj. imię i nazwisko oraz klasę.

Ocenie jury podlegają zawartość merytoryczna oraz forma artystyczna prezentacji. Wynik konkursu zostanie ogłoszony w Dniu Patrona Szkoły – 28 listopada 2018, a nagrodą główną jest darmowy udział w wycieczce do Krakowa, która odbędzie w styczniu 2019 roku.

Sugerowane dzieła Stanisława Wyspiańskiego:

Witraże: Polonia, Śluby Jana Kazimierza, Kazimierz Wielki 

Dramaty: Warszawianka, Wyzwolenie, Wesele, Noc Listopadowa.

joomplu:21931