Dnia 25 listopada 2016 r. nastąpiło podsumowanie konkursu na plakat szkoły

Komisja konkursowa w składzie:
- Małgorzata Jończyk,
- Monika Sarwińska,
- Uczniowie klasy IV FoG (Technik Cyfrowych Procesów Graficznych),
Wyłoniła następujących zwycięzców:
1. Amadeusz Skoneczny kl. II FG,
2. Kacper Duczek kl. II FG 
3. Martyna Maj kl. II FG
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i ocenę bardzo dobrą z przedmiotu zawodowego.

 

I miejsce II miejsce III miejsce
Podsumowanie konkursu na plakat szkoły_3
Podsumowanie konkursu na plakat szkoły_1
Podsumowanie konkursu na plakat szkoły_2

 

Wszystkie prace konkursowe można zobaczyć tutaj

                                                                  Gratulujemy!

 

Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii. Ogólnopolski Konkurs Historyczny._3

Dnia 22 listopada 2016 roku odbył się w naszej szkole etap szkolny Olimpiady Solidarności. Dwie dekady historii. Jest to Ogólnopolski Konkurs Historyczny obejmujący tematyką najnowszą historię Polski z lat 1970 – 1990. Do konkursu przystąpiło 12 uczniów ZSP nr 6. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowały się uczennice, które zdobyły największą liczbę punktów: Liceum Plastyczne: Magdalena Chochowska kl. 3 LP i Anna Karwasik kl. 3 LP; Technikum nr 5: Anna Sowik kl. 3 Fo i Dominika Dzianach kl. 3 Fo. Gratulujemy i życzymy wszystkim uczniom rozwijania wiedzy z zakresu historii najnowszej.
Etap szkolny Olimpiady Solidarności przygotowała pani Renata Kasiewicz.

Olimpiada wiedzy o HIV/AIDS

8.11.2016r. w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tomaszowie Maz. przeprowadzono etap powiatowy Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Naszą szkołę reprezentowały: Aleksandra Bubis (kl. 2LP), Aleksandra Sobkiewicz (kl. 4F) i Ilona Zając (kl. 4F). Uczennice rozwiązały test złożony z 20 pytań wielokrotnego wyboru oraz odpowiedziały na 5 pytań problemowych dotyczących tematyki HIV/AIDS.

 

Olimpiada wiedzy o HIV/AIDS
Olimpiada wiedzy o HIV/AIDS

 

 

 KONKURS NA MURAL_1

 

Miejskie Centrum Kultury oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim zapraszają wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie na projekt i realizację murala na ścianach w przejściu pod bramą Biblioteki Miejskiej na Placu Kościuszki.

Technika wykonania projektu jest dowolna, natomiast realizacja będzie wykonana w technice akrylowej.

Rozstrzygnięcie konkursu i realizacja zwycięskiego projektu odbędą się w kwietniu lub maju 2017 roku.

Za trzy pierwsze miejsca organizator przewiduje atrakcyjne nagrody.

Koordynatorem konkursu jest Piotr Wachowski.

 

IV edycja konkursu - Z Wyspiańskim „na Ty…”_1
 

                 24 listopada 2016 godzinie 13.30 odbędzie się czwarta edycja konkursu Z Wyspiańskim „na Ty…”. W tym roku tematyka konkursu obejmuje znajomość biografii i twórczości malarskiej Stanisława Wyspiańskiego.

Konkurs będzie miał formę pisemną, złożoną z zadań zamkniętych i otwartych. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone w Dnia Patrona naszej szkoły - 29 listopada 2016 r.

Zagadnienia do konkursu:

 1. Dzieciństwo i sytuacja rodzinna.
 2. Edukacja (nauka w gimnazjum i studia).
 3. Pobyt w Paryżu i jego wpływ na twórczość malarską.
 4. Cechy charakterystyczne malarstwa S. Wyspiańskiego.
 5. Polichromia i witraże.
 6. Rola Jana Matejki i Jacka Malczewskiego życiu i malarstwie artysty.
 7. Życie osobiste ( choroba,  żona, dzieci) i jego wpływ na malarstwo.
 8.  Obrazy: autoportrety, portrety żony i dzieci, widoki z okna pracowni; Chochoły, Planty o świcie, (przykłady i interpretacja)
 9. Witraże: Kościół OO. Franciszkanów w Kraków (Bóg Ojciec - Stań się!;  Błogosławiona Salomea; Święty Franciszek; Stygmatyzacja św. Franciszka 
 10.  Katedra we Lwowie (Madonna z Dzieciątkiem; projekt niezrealizowany Polonia 
 11. Polichromie w: Kościele OO Franciszkanów; Kościele Mariackim, Katedrze Wawelskiej (Kraków)

Bibliografia:

Tadeusz Makowski: Poeta – malarz. Studium o Stanisławie Wyspiańskim

Wojciech Natanson: Stanisław Wyspiański. Próba nowego spojrzenia.

Alicja Okońska: Stanisław Wyspiański (z serii Profile)

Marta Romanowska: Stanisław Wyspiański ( album)

http://www.culture.pl/baza-sztuki-pelna-tresc/-/eo_event_asset_publisher/eAN5/content/stanislaw-wyspianski
http://www.wyspianski.mnw.art.pl/
http://wyspianski.viii-lo.krakow.pl/biografi.htm
http://wtir.awf.krakow.pl/pdf/rozne/trasy/bazy/wyspianski/index.htm
http://wtir.awf.krakow.pl/pdf/rozne/trasy/bazy/wyspianski/index.htm

 

 

 

KONKURS na plakat szkoły_1
 
 

R E G U L A M I N

 

1.      Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły.

2.      Zadaniem każdego uczestnika konkursu jest stworzenie plakatu na Dzień Otwarty Szkoły.

3.      Plakat powinien zawierać:

-  logo szkoły,

-  adres szkoły,

-  informacje o dacie wydarzenia (z załączonego plakatu),

-  program Dnia Otwartego (przykładowy z załączonego plakatu),

-  opcjonalnie zdjęcie lub zdjęcia szkoły.

4.      Wszelkie informacje, które należy umieścić na plakacie dostępne są w artykule 
z konkursem na plakat - KONKURSY

5.      Praca może być wynikiem przetworzenia gotowych grafik, zdjęć itp., lub składać 
się z samodzielnie wykonanych elementów graficznych stworzonych 
i przetworzonych w programach: CorelDraw, Adobe Photoshop lub innych.

6.      Pliki z pracami muszą być zapisane w formacie programu, w którym były one wykonane oraz przekonwertowane do formatu JPG.

7.      Prace muszą zawierać:

-  Podpisaną płytę CD lub DVD z pracami i bibliotekę (oryginalne wersje grafik, które wykorzystano w tworzeniu pracy).

-  Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora konkursu wg. następujących kryteriów: zgodność pracy z tematem, inwencja twórcza autora pracy, stopień wykorzystania warsztatu pracy, możliwości oprogramowania.

-  Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.

-   Dostarczone prace nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania pracy konkursowej, przechodzi ona na własność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 
w Tomaszowie Maz., ul. Strefowa 3.

-  Nie dopuszcza się prac grupowych.

8.      Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.zsp6tom.pl 
do dnia 25.11.2016 r.

9.      Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać u Pań Moniki Sarwińskiej oraz Małgorzaty Jończyk.

 

Cele konkursu:

-  popularyzacja grafiki komputerowej, jako współczesnej dziedziny sztuki,

-  ukazywanie możliwości techniki komputerowej,

-  wymiana doświadczeń między uczestnikami zajmującymi się w/w dziedziną sztuki,

-  doskonalenie warsztatu pracy,

-  poszerzenie wiedzy na temat grafiki komputerowej,

-  twórczego spędzanie czasu.

 Organizatorzy: Monika Sarwińska, Małgorzata Jończyk

Wszystkie prace należy składać do 15 listopada 2016 r. do Pani Moniki Sarwińskiej 
lub Małgorzaty Jończyk.

 

 

 

Szkolny Konkurs Fryzjerski -
 

W dniu 21 października 2016r. odbyła się  już piąta edycja Szkolnego Konkursu Fryzjerskiego. Konkurs rozegrany został w dwóch konkurencjach:

KONKURENCJA NR 1 - JESIENNE INSPIRACJE W UPIĘCIACH - PLECIONKI I WARKOCZE NA DŁUGICH WŁOSACH

KONKURENCJA NR 2  - FRYZURA  WPROST Z EKRANU - UPIĘCIA INSPIROWANE FILMEM

W konkursie wystartowało 20 uczniów , 10 w kategorii nr 1 i 10  w kategorii nr 2.

Pracy uczestników towarzyszyły niesamowite emocje, gdyż konkurencja była duża.

Jury w składzie:

Joanna Kobyłecka - pedagog szkolny

Małgorzata Jończyk  - opiekun komisji ds.  promocji szkoły

Anna Małucha - uczennica kl. III technikum w zawodzie Technik Usług Fryzjerskich

po ocenie prac pod względem zgodności z regulaminem, kategorią, wkładem pracy estetyki i przyznało  w każdej z konkurencji w następujące nagrody:

Konkurencja nr 1 - JESIENNE INSPIRACJE W UPIĘCIACH – PLECIONKI I WARKOCZE NA DŁUGICH WŁOSACH

I miejsce  Daria Porczyk

II miejsce Małgorzata Podgórska

III miejsce  Ilona Segrecka

Konkurencja nr 2  - FRYZURA  WPROST Z EKRANU – UPIĘCIA INSPIROWANE FILMEM

I miejsce  Ewelina Adamus

II miejsce  Kinga Senyk

III miejsce  Natalia Wójciak

Zwycięzcy konkursu zostali nagrodzeni, a wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy pamiątkowe i oceny celujące  z przedmiotów zawodowych.

Prace wykonane podczas konkursu wezmą udział w wystawie pokonkursowej w holu szkoły.

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w konkursach regionalnych i ogólnopolskich.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i mamy nadzieję, że był on kolejnym doświadczeniem w opanowywaniu sztuki fryzjerskiej.

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o HIV/AIDS. Etap powiatowy odbędzie się w szkole 8 listopada, a wojewódzki – 30 listopada 2016 r. Zakres tematyczny: pochodzenie, budowa i biologia wirusa HIV, HBV, HCV; patogeneza zakażeń HIV; epidemiologia zakażeń HIV w Polsce i na świecie; drogi szerzenia się zakażeń HIV, HBV, HCV, czynniki sprzyjające zakażeniom; testowanie w kierunku HIV; choroby przenoszone drogą płciową; objawy kliniczne w przebiegu zakażenia HIV i choroby AIDS; profilaktyka zakażeń HIV; HIV/AIDS a prawa człowieka; psychospołeczne aspekty HIV/AIDS.

Na zwycięzców olimpiady czekają cenne nagrody!

 

Zgłoszenia do konkursu przyjmuje p. J. Kobyłecka

 

 

 UWAGA KONKURS - dla wszystkich lubiących fotografować!_1

W związku z realizacją projektu eko-pracowni „W dolinie rzeki Pilicy” ogłaszamy konkurs na najlepszą fotografię przestawiającą piękno przyrody w dolinie rzeki Pilicy w obrębie powiatu tomaszowskiego. Na zdjęciu można uwiecznić ekosystemy wzdłuż samej rzeki lub inne istniejące dzięki Pilicy np. w Spalskim i Sulejowskim Parku Krajobrazowym, czy na Niebieskich Źródłach. Zdjęcia mogą również przedstawiać inne - jeszcze nieodkryte a warte poznania miejsca w naszym regionie.

Fotografie należy wykonać w rozdzielczości 150-300 DPI i przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 20 sierpnia 2016 roku.

Podkategorie