Konkurs historyczny Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 966 - 2016 w 1050 rocznicę Chrztu Polski_14

W czwartek 16 czerwca 2016 roku w czasie Tygodnia Antoniańskiego na Placu Kościuszkiodbyło się uroczyste podsumowanie konkursu historycznego Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 966 - 2016 w 1050 rocznicę Chrztu Polski. W kategorii prezentacja multimedialna z 24 prezentacji konkursowych ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych powiatu tomaszowskiego nagrodzono 4 najlepsze. Laureatkami konkursu zostały uczennice ZSP nr 6, które otrzymały wyróżnienia: 

Anna Domagała kl. I Fo - za pracę „Wpływ chrześcijaństwa na rozwój kultury i postęp cywilizacyjny Polski w latach 966 - 2016” 

Daria Jakóbczyk i Zuzanna Chaber kl. I LP - za pracę „Wybitne jednostki polskiego Kościoła w latach 966 - 2016” 

Nagrody i wyróżnienia wręczyli laureatom pan Marcin Witko Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, pani Barbara Robak Członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego oraz pani Beata Stańczyk Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego. 

Konkurs w ZSP nr 6 przygotowała i uczniów objęła wsparciem oraz opieką pani Renata Kasiewicz, swoją radą służył również pan Adam Tataradziński.

Wyniki Szkolnego Konkursu Pięknego Czytania_11

Czytanie rozwija umysł, wpływa na język i wiedzę, postrzeganie świata, postawy życiowe i system wartości. Chcąc zachęcić młodzież do czytania i podnoszenia kultury czytelniczej w dniu 9 czerwca 2016 roku w naszej szkole odbył się Konkurs Pięknego Czytania pt:  W słowie siła sztuki i w nim jej zaleta”.

Uczestnicy mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności, czytając dwa teksty: jeden wskazany przez komisję, drugi wybrany przez siebie.

Komisja oceniała według następujących kryteriów:

 • dbałość o dykcję i prawidłową emisję głosu,
 • interpretacja tekstu literackiego, umiejętność budowania nastroju,
 • wrażliwość na piękno słowa mówionego.

Jury w składzie: przewodnicząca - mgr Katarzyna Jaworska, członkowie - mgr inż. Danuta Adamus, mgr Agnieszka Suska zwycięzcą ogłosiło Bartłomieja Wojciechowskiego, ucznia klasy III FoG.

GRATULUJEMY!

Tekst: Katarzyna Jaworska.
Zdjęcia: Krzysztof Olczak, uczeń klasy II Fo.

Finałowa Gala ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Młody Wawrzyn 2016” miała miejsce 27 maja 2016 r. we wrocławskim QHotelu. Do ścisłego finału dostało się 10 zdjęć, a wśród nich praca naszej absolwentki Marleny Skonecznej. W czasie trwania Gali wyświetlony został film, w którym każdy uczestnik konkursu wypowiadał się na temat swojej pracy. Po ogłoszeniu wyników cieszyliśmy się wraz z Marleną werdyktem Jury - jedno z pierwszych wyróżnień! Warto dodać, że do konkursu zgłosiło się aż 256 osób. Jest to ogromny sukces i powód do dumy.

 

Jeszcze raz gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

SUKCES MARLENY SKONECZNEJ W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

 

Konkurs historyczny: Dzieje Narodu i Państwa Polskiego_1

 

W piątek 20 maja 2016 roku o godzinie 10.00 odbył się w ZSP nr 8 II etap Konkursu historycznego:Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 966 - 2016w 1050 rocznicę Chrztu Polski. Naszą szkołę reprezentowała ekipa w składzie: Karolina Wilczyńska kl. I LP, Karina Promny kl. III LP, Piotr Włochyń kl. I LP pod opieką pani Renaty Kasiewicz. Uczniowie, którzy w I etapie zdobyli największą liczbę punktów przystąpili do II etapu Konkursu również w formie testowej, tym razem rozwiązywali test składający się z 40 pytań odnoszących się do historii Polski w latach 966 - 1050.Konkurs przebiegał równocześnie w dwóch formach test i prezentacja multimedialna. Przedstawiamy także autorów najlepszych prezentacji multimedialnych:

Liceum Plastyczne

Aleksandra Bubis i Magdalena Staruch kl. I LP

Daria Jakóbczyk i Zuzanna Chaber kl. I LP

Dominika Górzyńska i Szymon Kacprzyk kl. I LP

Technikum nr 5

Kinga Borowiecka kl. I Fo

Anna Domagała kl. I Fo

Anna Bystrońska kl. I Fo

Ogłoszenie oficjalnych wyników i wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się podczas Tygodnia Antoniańskiego 16 czerwca 2016 roku o godzinie 16.30 - 17.00 na Placu Kościuszki.

Konkurs w ZSP nr 6 przygotowała i uczniów objęła wsparciem i opieką pani mgr Renata Kasiewicz, swoją radą służył również pan mgr Adam Tataradziński.

Konkurs Historyczny_1
 
 
 

Konkurs Historyczny: Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 966-2016 w 1050 rocznicę Chrztu Polski - etap szkolny

W czwartek 28 kwietnia 2016 roku na 3 godzinie lekcyjnej odbył się etap szkolny Konkursu historycznego: Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 966 - 2016 w 1050 rocznicę Chrztu Polski. Do Konkursu przystąpiło16 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, którzy zmierzyli się  z testem składającym się z 30 pytań. ZSP Nr 6 w drugim etapie, czyli w rywalizacji z pozostałymi tomaszowskimi szkołami ponadgimnazjalnymi reprezentować będą: Karolina Wilczyńska kl. I LP, Karina Promny kl. III LP, Piotr Włochyń kl. I LP. Niebawem poznamy autorów najlepszych prezentacji multimedialnych.

Konkurs w ZSP Nr 6 przygotowała i uczniów objęła opieką  pani mgr Renata Kasiewicz.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim zaprasza do udziału w konkursie na plakat pod tytułem „Stop dopalaczom” promujący profilaktykę ukierunkowaną na przeciwdziałanie używania środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych. Prace należy przedłożyć u pedagoga szkolnego w terminie do 20.05.2016 r.

 

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela pedagog szkolny. 

Podobny obraz

 

Sukces w Konkursie Matematyczne Preteksty_1

 

Duży sukces osiągnęła uczennica klasy 3 Liceum Plastycznego Karina Promny. W ogólnopolskim Konkursie Matematyczne Preteksty zdobyła 3 miejsce w Polsce w kategorii klas trzecich szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs jest organizowany w dwóch etapach i polega na rozwiązaniu jak największej liczby zadań, do rozwiązania których potrzebne informacje ukryte są w tekście, który opowiada pewną historię z życia. Co roku w tych zmaganiach bierze udział młodzież z blisko 200 miast z całej Polski.

 

Gratulujemy Karinie wielkiego sukcesu.

Wojewódzki etap Olimpiady Solidarności_1

          W dniu 15 marca 2016 r. odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 15 w Łodzi etap wojewódzki Olimpiady Solidarności. Dwie dekady historii. Naszą szkołę reprezentowały uczennice, które zdobyły w etapie szkolnym najwyższą liczbę punktów – Joanna Goś kl. 3 LP i Aleksandra Sobkiewicz kl. 3F pod opieką pani mgr Renaty Kasiewicz. Nasze uczennice znalazły się wśród najlepszych 30 uczniów z 17 szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego, którzy z sukcesem przystąpili do Olimpiady. Aleksandrze i Joannie gratulujemy udziału i życzymy rozwijania wiedzy z zakresu historii najnowszej. 

 

 inne inne

W dniach 4-5 marca 2016 roku w Liceum Plastycznym w Katowicach, odbył się Makroregionalny Przegląd z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby, którego organizatorem było Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Liceum Plastyczne im. Stanisława Wyspiańskiego w Tomaszowie Maz.  brało udział w konkursie po raz czwarty. Nasz makroregion obejmuje Licea Plastyczne z województw: łódzkiego, opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego. Przeglądy mają na celu dokonanie oceny poziomu kształcenia przedmiotów artystycznych w zakresie rysunku, malarstwa i rzeźby wśród uczniów klas III-cich Liceum Plastycznego, jak również umożliwienie promocję utalentowanej młodzieży oraz wymianę doświadczeń pedagogicznych. W Jury Przeglądu zasiadają profesorowie Akademii Sztuk Pięknych z całej Polski, wybitne osobowości artystyczne. Naszą szkołę reprezentowały trzy uczennice, wyłonione w I etapie szkolnym. Każda z nich miała obowiązek zaprezentować dwie dziedziny wybrane spośród rysunku, malarstwa i rzeźby. Na przeglądzie uczeń prezentuje prace przywiezione z I etapu szkolnego oraz wykonuje jedną z wybranej przez siebie dziedziny. Na ocenę składają się średnie 3 ocen: prac przywiezionych ze szkoły i pracy wykonanej podczas przeglądu.

Liceum Plastyczne w Tomaszowie  reprezentowały: Natalia Dzwonkowska, pokazująca rysunek i malarstwo, wykonująca na przeglądzie studium rysunkowe postaci, Karina Promny, prezentująca malarstwo i rzeźbę, tworząca na miejscu obraz martwej natury oraz Agnieszka Lechowska, która pokazała rzeźby i obrazy malarskie, a na miejscu rzeźbiła studium głowy. Uczennice zostały przygotowane do Makroregionalnego Przeglądu przez nauczycieli Rysunku i Malarstwa oraz rzeźby: mgr Annę Kunka - Kawełczyk i dr Marcina Mielczarka. Szkoła zajęła I miejsce uzyskując zaskakująco wysokie wyniki, wśród 14 szkół makroregionu południowo-zachodniego. Wszystkie trzy uczennice zostały laureatkami II etapu i zakwalifikowały się do centralnego III etapu, który odbędzie się w czerwcu i znajdują się wśród pięciu osób z całego makroregionu.

Natalia, Karina i Agnieszka będą walczyły o indeksy, umożliwiające im studia na dowolnie wybranych uczelniach artystycznych w Polsce. Tego typu osiągnięcie ma wielkie znaczenie dla uczniów i nauczycieli młodego Liceum Plastycznego w Tomaszowie Mazowieckim, które dopiero tworzy swoją historię. Stało się to w wyniku codziennej, systematycznej pracy uzdolnionych uczniów i wyjątkowych nauczycieli w tym akademickich. Wszystkie prace naszych uczniów zaprezentowane w ramach przeglądu wzbudziły duże zainteresowanie wśród członków Jury  za indywidualność i oryginalność. Powyższy sukces jest dowodem na zasadność prowadzenia tego typu kształcenia artystycznego na naszym terenie, dawania szansy uzdolnionej młodzieży i rozwijania talentów oraz zainteresowań

 

 Zapraszamy do galerii zdjęć: OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD RYSUNKU, MALARSTWA I RZEŹBY

 

 

Podsumowanie Konkursu: Najpiękniejszy zabytek Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu, który odbywał się pod Patronatem Starosty Tomaszowskiego pana Mirosława Kuklińskiego i Towarzystwa Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego.

 

Nagrody wręczono na uroczystości podsumowania Konkursu w dniu 3 lutego 2016 roku w następujących kategoriach:

Gimnazja

Prace artystyczne:

 1. Angelika Jaśkiewicz Gimnazjum w Zespole Szkół w Wiadernie
 2. Izabela Jankowska  Gimnazjum Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim
 3. Magdalena Szortyka Gimnazjum Nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim

Wyróżnienia

Paulina Rudzka Gimnazjum Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim

Kinga Wójciak  Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Lubochni

Weronika Kowalska Gimnazjum Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim

Prezentacje multimedialne:

 1. Jakub Kafar Gimnazjum Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim
 2. Anna Michalak Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Lubochni
 3. Antoni Węgliński  Gimnazjum Nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim

Wyróżnienia

Dominika Józwik  Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Lubochni

Katarzyna Jachym  Gimnazjum Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim

      Filip Druszcz  Gimnazjum Nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6

      Prace artystyczne:

      1.   Daria Jakóbczyk

 1. Dominika Górzyńska
 2. Patrycja Warczyńska

Wyróżnienia

Oliwia Polus

Karolina Wilczyńska

Prezentacje multimedialne:

1.   Ewelina Adamus

2.   Aleksandra Kubik

 1. Natalia Mieczkowska

Wyróżnienie

      Marita Rybarczyk

Serdecznie raz jeszcze gratulujemy wszystkim laureatom.

Poniżej prezentujemy dyplomy i prace laureatów Konkursu ,,Najpiękniejszy zabytek Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu”

Serdecznie dziękujemy wszystkim gimnazjalistom i uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 za udział w Konkursie, życzymy dalszych sukcesów artystycznych.

Organizator Konkursu: mgr Renata Kasiewicz

  

Podkategorie