Sukces w Konkursie Matematyczne Preteksty_1

 

Duży sukces osiągnęła uczennica klasy 3 Liceum Plastycznego Karina Promny. W ogólnopolskim Konkursie Matematyczne Preteksty zdobyła 3 miejsce w Polsce w kategorii klas trzecich szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs jest organizowany w dwóch etapach i polega na rozwiązaniu jak największej liczby zadań, do rozwiązania których potrzebne informacje ukryte są w tekście, który opowiada pewną historię z życia. Co roku w tych zmaganiach bierze udział młodzież z blisko 200 miast z całej Polski.

 

Gratulujemy Karinie wielkiego sukcesu.

Wojewódzki etap Olimpiady Solidarności_1

          W dniu 15 marca 2016 r. odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 15 w Łodzi etap wojewódzki Olimpiady Solidarności. Dwie dekady historii. Naszą szkołę reprezentowały uczennice, które zdobyły w etapie szkolnym najwyższą liczbę punktów – Joanna Goś kl. 3 LP i Aleksandra Sobkiewicz kl. 3F pod opieką pani mgr Renaty Kasiewicz. Nasze uczennice znalazły się wśród najlepszych 30 uczniów z 17 szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego, którzy z sukcesem przystąpili do Olimpiady. Aleksandrze i Joannie gratulujemy udziału i życzymy rozwijania wiedzy z zakresu historii najnowszej. 

 

 inne inne

W dniach 4-5 marca 2016 roku w Liceum Plastycznym w Katowicach, odbył się Makroregionalny Przegląd z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby, którego organizatorem było Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Liceum Plastyczne im. Stanisława Wyspiańskiego w Tomaszowie Maz.  brało udział w konkursie po raz czwarty. Nasz makroregion obejmuje Licea Plastyczne z województw: łódzkiego, opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego. Przeglądy mają na celu dokonanie oceny poziomu kształcenia przedmiotów artystycznych w zakresie rysunku, malarstwa i rzeźby wśród uczniów klas III-cich Liceum Plastycznego, jak również umożliwienie promocję utalentowanej młodzieży oraz wymianę doświadczeń pedagogicznych. W Jury Przeglądu zasiadają profesorowie Akademii Sztuk Pięknych z całej Polski, wybitne osobowości artystyczne. Naszą szkołę reprezentowały trzy uczennice, wyłonione w I etapie szkolnym. Każda z nich miała obowiązek zaprezentować dwie dziedziny wybrane spośród rysunku, malarstwa i rzeźby. Na przeglądzie uczeń prezentuje prace przywiezione z I etapu szkolnego oraz wykonuje jedną z wybranej przez siebie dziedziny. Na ocenę składają się średnie 3 ocen: prac przywiezionych ze szkoły i pracy wykonanej podczas przeglądu.

Liceum Plastyczne w Tomaszowie  reprezentowały: Natalia Dzwonkowska, pokazująca rysunek i malarstwo, wykonująca na przeglądzie studium rysunkowe postaci, Karina Promny, prezentująca malarstwo i rzeźbę, tworząca na miejscu obraz martwej natury oraz Agnieszka Lechowska, która pokazała rzeźby i obrazy malarskie, a na miejscu rzeźbiła studium głowy. Uczennice zostały przygotowane do Makroregionalnego Przeglądu przez nauczycieli Rysunku i Malarstwa oraz rzeźby: mgr Annę Kunka - Kawełczyk i dr Marcina Mielczarka. Szkoła zajęła I miejsce uzyskując zaskakująco wysokie wyniki, wśród 14 szkół makroregionu południowo-zachodniego. Wszystkie trzy uczennice zostały laureatkami II etapu i zakwalifikowały się do centralnego III etapu, który odbędzie się w czerwcu i znajdują się wśród pięciu osób z całego makroregionu.

Natalia, Karina i Agnieszka będą walczyły o indeksy, umożliwiające im studia na dowolnie wybranych uczelniach artystycznych w Polsce. Tego typu osiągnięcie ma wielkie znaczenie dla uczniów i nauczycieli młodego Liceum Plastycznego w Tomaszowie Mazowieckim, które dopiero tworzy swoją historię. Stało się to w wyniku codziennej, systematycznej pracy uzdolnionych uczniów i wyjątkowych nauczycieli w tym akademickich. Wszystkie prace naszych uczniów zaprezentowane w ramach przeglądu wzbudziły duże zainteresowanie wśród członków Jury  za indywidualność i oryginalność. Powyższy sukces jest dowodem na zasadność prowadzenia tego typu kształcenia artystycznego na naszym terenie, dawania szansy uzdolnionej młodzieży i rozwijania talentów oraz zainteresowań

 

 Zapraszamy do galerii zdjęć: OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD RYSUNKU, MALARSTWA I RZEŹBY

 

 

Podsumowanie Konkursu: Najpiękniejszy zabytek Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu, który odbywał się pod Patronatem Starosty Tomaszowskiego pana Mirosława Kuklińskiego i Towarzystwa Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego.

 

Nagrody wręczono na uroczystości podsumowania Konkursu w dniu 3 lutego 2016 roku w następujących kategoriach:

Gimnazja

Prace artystyczne:

  1. Angelika Jaśkiewicz Gimnazjum w Zespole Szkół w Wiadernie
  2. Izabela Jankowska  Gimnazjum Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim
  3. Magdalena Szortyka Gimnazjum Nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim

Wyróżnienia

Paulina Rudzka Gimnazjum Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim

Kinga Wójciak  Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Lubochni

Weronika Kowalska Gimnazjum Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim

Prezentacje multimedialne:

  1. Jakub Kafar Gimnazjum Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim
  2. Anna Michalak Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Lubochni
  3. Antoni Węgliński  Gimnazjum Nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim

Wyróżnienia

Dominika Józwik  Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Lubochni

Katarzyna Jachym  Gimnazjum Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim

      Filip Druszcz  Gimnazjum Nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6

      Prace artystyczne:

      1.   Daria Jakóbczyk

  1. Dominika Górzyńska
  2. Patrycja Warczyńska

Wyróżnienia

Oliwia Polus

Karolina Wilczyńska

Prezentacje multimedialne:

1.   Ewelina Adamus

2.   Aleksandra Kubik

  1. Natalia Mieczkowska

Wyróżnienie

      Marita Rybarczyk

Serdecznie raz jeszcze gratulujemy wszystkim laureatom.

Poniżej prezentujemy dyplomy i prace laureatów Konkursu ,,Najpiękniejszy zabytek Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu”

Serdecznie dziękujemy wszystkim gimnazjalistom i uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 za udział w Konkursie, życzymy dalszych sukcesów artystycznych.

Organizator Konkursu: mgr Renata Kasiewicz

  

       12 lutego 2016 roku w naszej szkole odbył się Finał XIII Powiatowego  Konkursu Plastycznego Zaprojektuj swój świat, nad którym patronat sprawuje Starosta Tomaszowski. Uczestnicy drugiego etapu wykonywali prace w jednej  z dwóch kategorii: Projekt stylizacji postaci oraz Projekt malarski w stylu nawiązującym do sztuki pop artu  oraz twórczości Andy’ego Warhola. W konkursie wzięło udział 78 gimnazjalistów z 13 – tu szkół gimnazjalnych powiatu tomaszowskiego i powiatów ościennych.

 

     W czasie, gdy jury, w składzie: Piotr Wachowski, Anna Kunka – Kawełczyk, Kamila Mosiężnik,  oceniało rysunki gimnazjalistów, uczestnicy konkursu oraz zaproszeni goście obejrzeli program artystyczny poprzedzony  uroczystym otwarciem Galerii WYSPA prezentującej prace uczniów Liceum Plastycznego. Młodzież naszej szkoły przedstawiła cechy stylu pop art oraz życie i twórczość Andy’ego Warhola. Urozmaiceniem programu artystycznego był pokaz mody, a także  występy wokalne naszych uczniów. Konkurs zorganizowały panie: Kamila Mosiężnik i Kinga Remisz – Szewczyk. Część artystyczną konkursu przygotowały panie: Agnieszka Suska oraz Małgorzata Jończyk. Oprawą muzyczną i multimedialną zajęli się: pani Joanna Mulawa,  pan Jacek Dziubiński oraz pan Adam Tataradziński. 

 

Jury oceniało prace wykonane w I-szym i II-gim etapie i na tej podstawie wyłoniło następujących laureatów konkursu:

 

 - w  kategorii projekt malarski:

 

I miejsce: Daria Młynarczyk, Gimnazjum nr 2 w Rawie Maz.

 

II miejsce: Alicja Krawiec, Gimnazjum w Czarnocinie

 

III miejsce: Oliwia Jędrzejec, Gimnazjum w Popielawach

 

 - w kategorii projekt stylizacji postaci:

 

I miejsce: Iwona Guzek, Gimnazjum nr 1 w Rawie Maz.

 

II miejsce: Agata Galicka, Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Maz.

 

III miejsce: Angelika Jaśkiewicz, Gimnazjum w Wiadernie

 

 Wyróżnienia w konkursie otrzymały:

 

- w  kategorii projekt malarski:

 

 Wiktoria Szuwart, Gimnazjum w Wiadernie

 

Julia Chmielewska, Gimnazjum nr 2 w Rawie Maz.

 

 - w kategorii projekt stylizacji postaci:

 

Magdalena Nowak, Gimnazjum nr 3 w Tomaszowie Maz.

 

Natalia Król, Gimnazjum nr 2 w Rawie Maz. 

Finał XIII Powiatowego Konkursu Plastycznego - zapraszamy do galerii zdjęć

 

 

W dniu 3 lutego odbyło się w naszej szkole rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Najpiękniejszy zabytek Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu. Konkurs zorganizowany został przez panią Renatę Kasiewicz, opiekunkę szkolnego Koła Sympatyków Tomaszowa Mazowieckiego, z okazji przypadającej w zeszłym  roku 185. rocznicy nadania naszemu Miastu praw miejskich. Jego adresatami byli uczniowie tomaszowskich gimnazjów i młodzież naszej szkoły. Konkurs nawiązywał do najpiękniejszych miejsc naszej małej ojczyzny – miasta oraz powiatu tomaszowskiego.

Laureatami konkursu zostali: w kategorii najlepsza praca artystyczna:  wśród gimnazjalistów zwyciężyła Angelika Jaśkiewicz, spośród uczniów naszej szkoły zwyciężyła: Daria Jakóbczyk; w kategorii najlepsza prezentacja multimedialna: wśród gimnazjalistów zwyciężył: Jakub Kafar, wśród uczniów naszej szkoły zwyciężyła: Ewelina Adamus.

Z rąk pani Dyrektor i Członka Zarządu Powiatu Barbary Robak oraz przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego, pana Antoniego Smolarka i pana Zygmunta Dziedzińskiego laureaci odebrali dyplomy i nagrody książkowe. Gratulujemy

Podczas uroczystości wręczono również nagrody za udział w konkursie fotograficznym Tomaszowskie Street Photo, którego organizatorem był pan Dariusz Kubryn. W konkursie zwyciężyli: Sandra OgórekPaulina Kołakowska, Filip Okupnik.

Uroczystość przebiegła w bardzo miłej atmosferze. W repertuarze muzycznym zaprezentowały się uczennice naszej szkoły: Natalia Suros i Anna Bystrońska, które zaśpiewały piosenki: A może byśmy tak najmilszy, wpadli na dzień do Tomaszowa… Ewy Demarczyk oraz  Niebo z moich stron Czerwonych Gitar. Ponadto wszyscy zebrani wysłuchali wykładu o historii i zabytkach Tomaszowa, pani doktor Gabrieli Ziółkowskiej.

W przygotowaniu uroczystej gali udział wzięli uczniowie: Daria Skrobek, Bartłomiej Wojciechowski, Karolina Kuśmierska, Bartłomiej Dworak, Mateusz Król, Mateusz Trębacz, Magdalena Staruch, Sara Staniaszek.

Nad przygotowaniem i przebiegiem uroczystości czuwali nauczyciele: Adam Tataradziński  - oprawa muzyczna, Jacek Dziubiński – oprawa dźwiękowa.

Całość uroczystości przygotowała nauczycielka języka polskiego Katarzyna Jaworska oraz nauczycielka historii Renata Kasiewicz.


 

W dniu 18 grudnia 2015 roku w naszej szkole odbył się Konkurs Ortograficzny

                                                 ,,MISTRZ ORTOGRAFII”

Do konkursu przystąpiło 29 osób. W tym roku młodzież mogła sprawdzić swoje umiejętności ortograficzne, pisząc dyktando pt: Hiacynt.

Konkurs przeprowadzono w obecności Komisji Konkursowej w składzie:

przewodniczący: mgr Katarzyna Jaworska

członek: mgr inż. D. Adamus.

Komisja oceniała konkursowe dyktanda według sporządzonego regulaminu i zgodnie z przyjętą przez Centralną Komisję Egzaminacyjną klasyfikacją błędów.

 Wyłoniono następujących laureatów:

I miejsce     -  Karina Promny        (kl. III LP),

II miejsce    -  Klaudia Rozbicka  (kl. I LP),

III miejsce  -  Łucja Jędrzejczak   (kl. I LP).

                                                                                                             Gratulujemy!

Poniżej zamieszczamy tekst dyktanda.

 Hiacynt.

Mężczyzna o dźwięcznie brzmiącym imieniu Hiacynt jest warszawianinem. Ma on jasnoniebieskie oczy, najczęściej zmierzwione włosy. Przeważnie nosi żółty szalik na szyi i melanżową marynarkę. Jego eks-żona nie waha się stwierdzić, że ma skomplikowany charakter. Pięcioipółletni staż małżeński spowodował, że na wspomnienie Hiacynta z oczu kobiety spływają strużki łez. Nie potrafi ona jednoznacznie ocenić postawy ukochanego, albowiem rzadko spotyka się tak szczególny przypadek. Z jednej strony Hiacynta można określić jako chłystka. Całymi godzinami hulał on na dancingach, czasami robił awantury jak chuligan. Po całonocnych ekscesach powracał do domu na pół przytomny, rzucał się na łóżko i chrapał, a później użalał się na ból żołądka i zawroty głowy niczym hipochondryk. Następnego dnia żądał od swej żony przebaczenia, prawie w ogóle nie przejmując się jej argumentami. Przez pewien czas jednak dążył do poprawy. Zachowywał się nad wyraz romantycznie. Przynosił codziennie kwiaty: róże, chryzantemy lub chabry. Zabierał żonę na spacer do Łazienek lub do Teatru Narodowego.
Tam nasłuchiwali razem śpiewu słowika lub kukania gżegżółki, dyskutowali na temat obejrzanych przedstawień. Sielanka nie trwała długo. Po kilku dniach to harmonijne wydawałoby się życie uległo dewastacji. Hiacynt tym razem zniknął na dłuższy czas.

 

Czerwony dywan, błyski fleszy i Edith Piaf w tle, taki klimat stworzono uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu. W ich placówce zorganizowano po raz pierwszy Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski "O Grzebień Mistrza Antoine'a".

Na konkurs zjechali adepci zawodu z różnych stron Polski. Pierwsza edycja konkursu "O Grzebień Mistrza Antoine'a", słynnego króla fryzjerów z Sieradza, zgromadziła 34 uczestników z kilku województw.

Startujący w konkursie mieli w ciągu 100 minut wykreować stylizacje do tematu „NA CZERWONYM DYWANIE”.  Ocenie podlegały: wykonanie fryzury (pomysł, efekt, staranność), dobór fryzury do tematu, stylizacja modelki – makijaż i ubiór, estetyka pracy, zastosowane techniki. Uczestniczkom nie zabrakło pomysłowości, a także rozmachu i odwagi w stylizacji.

Uczennica naszej szkoły Sylwia Szymczak zachwyciła swoją wyrafinowaną fryzurą i przepiękną całościową stylizacją zdobywając zaszczytne I miejsce. W konkursie reprezentowała szkołę także Ewelina Adamus, która stworzyła z włosów swojej modeliki fascynującą różę.

Podczas konkursu była również obecna uczennica  II klasy Technikum Usług Fryzjerskich -  Małgorzata Bieganowska, która przyglądała się pracy uczestników konkursu, a także wspierała starsze koleżanki. Opiekunem uczennic była p. Kinga Remisz – Szewczyk.

Sylwia Szymczak laureatką_1

W dniu 25 listopada 2015 r. odbył się szkolny etap Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego ,,Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”. Do tego etapu konkursu przystąpiło 6 uczennic naszej szkoły. W wojewódzkim etapie konkursu naszą szkołę będą reprezentować uczennice Joanna Goś kl. 3LP i Aleksandra Sobkiewicz kl. 3F. 

Olimpiadę Solidarności i uczennice do Olimpiady przygotowała pani mgr Renata Kasiewicz.

 

 

 

20 listopada 2015, dokładnie w 115 rocznicę wesela Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną, w naszej szkole odbył się konkurs wiedzy o życiu i twórczości patrona szkoły, Z Wyspiańskim „na Ty”… Tegoroczna, trzecia edycja konkursu, była poświęcona genezie, treści oraz problematyce Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Aby wszyscy uczestniczy mieli równe szanse, przygotowane zostały dwie wersje testu – trudniejsza dla uczniów, którzy już omawiali dramat oraz łatwiejsza dla pozostałych. Najlepszy wynik uzyskał Jacek Goździk – uczeń klasy 2 F/G, drugie miejsce zajął Bartosz Szymański , również uczeń klasy 2 F/G. Na trzecim miejscu uplasowały się Beata Krześlak ( kl. 3 LP) oraz Aneta Adamus ( kl. 2 F/G). Zwycięzcy otrzymają nagrody 27 listopada 2015 , a wręczy je wnuczka patrona naszej szkoły, pani Dorota Zapędowska – Wyspiańska. Zwycięzcom gratulujemy!

Tym z was, którzy chcieliby sprawdzić swoją wiedzę na temat Wesela proponujemy rozwiązanie testów, z jakimi zmagali się uczestnicy konkursu. Prawidłowe odpowiedzi podamy 4 grudnia 2015 r.

III edycja konkursu Z Wyspiańskim „na Ty…” - Wesele WYNIKI_1

 

Podkategorie