Konkurs historyczny: Żołnierze Wyklęci obudźcie Polskę_8
 

13 grudnia 2016 roku odbył się w naszej szkole I etap konkursu historycznego: Żołnierze Wyklęci obudźcie Polskę, który odbywa się pod  Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy.

Do konkursu przystąpiło 10 uczniów naszej szkoły, zaś do II etapu - regionalnego zakwalifikowali się uczniowie z największą liczbą punktów:

I miejsce zajęła Aleksandra Pietruszczak - uczennica klasy I LP, która uzyskała największą liczbę punktów w szkole;

II miejsce - Paweł Zawadzki - uczeń klasy III F/G;

III miejsce - Jan Szulc - uczeń klasy I LP.

Laureatom i wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i zachęcamy do rozwijania wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski.

Konkurs i uczniów do konkursu przygotowała pani Renata Kasiewicz

 

Debiut i … Sukces w konkursie makijażu „Rajski Ptak”_1

W dniu 10 grudnia 2016r. uczennice naszej szkoły uczące się w zawodzie technik usług fryzjerskich Aneta Adamus i Aleksandra Sobkiewicz wzięły udział w I Konkursie Makijażu Artystycznego  zorganizowanym przez Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Maz. Tematem przewodnim konkursu był „Rajski Ptak”. To bardzo wdzięczny temat, idealny na motyw przewodni makijażu sylwestrowego, bądź karnawałowego - magia kolorów i możliwości.

Choć uczennice po raz pierwszy brały udział w tego rodzaju konkursie Aneta Adamus wywalczyła zaszczytne II miejsce. Wielkie wyzwanie, debiut i sukces. Gratulacje dla Anety, ale także dla Oli, bo każdy makijaż był na swój sposób piękny. Przecież każdy inaczej wyobraża sobie „Rajskiego ptaka”. Modelkami uczennic były: Paulina Kołakowska i Karolina Jóźwiak.

W dniu 14 grudnia (tj. środa) na 5 godzinie lekcyjnej (w sali 106) odbędzie się Szkolny Konkurs Ortograficzny.

Zainteresowanych prosimy  o zgłaszanie się do nauczycieli polonistów i pani bibliotekarki. 

 

 Regulamin Szkolnego Konkursu Ortograficznego

 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. S. Wyspiańskiego

 w Tomaszowie Mazowieckim

 

             Ogłoszenie o SZKOLNYM KONKURSIE ORTOGRAFICZNYM_1 

Honor Polaka plami, kto pisze z błędami

Postanowienia ogólne:

 1.  Konkurs przygotowują nauczycielki: mgr Kataryna Jaworska, mgr inż. Danuta Adamus.

2.  Termin konkursu: 14 grudnia  2016 roku,  godz.  11.45 (5 godz. lekcyjna), sala 106.

3.  Uczestnikami  mogą  być  uczniowie  wszystkich typów szkół wchodzących w skład

     Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6.

4.  Chętnych prosimy o zapisy do dnia 13 grudnia 2016 roku u organizatorek konkursu.

Cele konkursu: 

1.  Wyłonienie  Mistrza Szkolnej Ortografii.

2. Sprawdzenie znajomości reguł ortograficznych i umiejętności stosowania ich w praktyce.

2.     Ćwiczenie spostrzegawczości, pamięci. 

3.     Kształtowanie wrażliwości ortograficznej. 

Kryteria oceniania:

Laureaci konkursu zostaną wyłonieni na podstawie dyktanda, które oceniane będzie zgodnie

z  obowiązującymi zasadami ortografii polskiej. Ocenie podlegać będzie także interpunkcja.

Poprawa błędów przeprowadzona zostanie wg następujących kryteriów potwierdzonych przez CKE:

1. Za błędy ortograficzne pierwszego stopnia uznane zostaną:

- błędy w zakresie pisowni wyrazów z: rz-ż ( w tym wyjątki od pisowni rz po spółgłoskach), ch-h, ó-u,

- błędy w zakresie pisowni cząstki nie z różnymi częściami mowy,

- błędy pisowni zakończeń: -ji, -ii, -i,

- błędy w pisowni wielką i małą literą, 

- błędy w zakresie pisowni cząstki -by z osobowymi formami czasownika,

- błędy w zapisie przedrostków:  roz-, bez-, wes-, wz-, ws-,

- błędy w pisowni nosówek: ą, ę oraz połączeń om, on, em, en.

2. Za błędy ortograficzne drugiego stopnia uznane zostaną:

- błędna pisownia wyrażeń przyimkowych,

- nieprawidłowe dzielenie wyrazów przy przenoszeniu do nowej linii,

- błędna pisownia zakończeń: -ski, -cki, -dzki,- stwo, -wstwo,

- błędna pisownia przedrostków: z-, s-, ś-,

- błędna pisownia cząstki  -by z pozostałymi częściami mowy

Tryb wyłaniania zwycięzców:

Komisja w składzie: mgr Kataryna Jaworska,  mgr inż. Danuta Adamus oceni konkursowe dyktanda i sporządzi protokół do dnia 22 grudnia 2016 roku.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.  

Laureaci konkursu uhonorowani zostaną  dyplomami i  nagrodami książkowymi. 

Dnia 25 listopada 2016 r. nastąpiło podsumowanie konkursu na plakat szkoły

Komisja konkursowa w składzie:
- Małgorzata Jończyk,
- Monika Sarwińska,
- Uczniowie klasy IV FoG (Technik Cyfrowych Procesów Graficznych),
Wyłoniła następujących zwycięzców:
1. Amadeusz Skoneczny kl. II FG,
2. Kacper Duczek kl. II FG 
3. Martyna Maj kl. II FG
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i ocenę bardzo dobrą z przedmiotu zawodowego.

 

I miejsce II miejsce III miejsce
Podsumowanie konkursu na plakat szkoły_3
Podsumowanie konkursu na plakat szkoły_1
Podsumowanie konkursu na plakat szkoły_2

 

Wszystkie prace konkursowe można zobaczyć tutaj

                                                                  Gratulujemy!

 

Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii. Ogólnopolski Konkurs Historyczny._3

Dnia 22 listopada 2016 roku odbył się w naszej szkole etap szkolny Olimpiady Solidarności. Dwie dekady historii. Jest to Ogólnopolski Konkurs Historyczny obejmujący tematyką najnowszą historię Polski z lat 1970 – 1990. Do konkursu przystąpiło 12 uczniów ZSP nr 6. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowały się uczennice, które zdobyły największą liczbę punktów: Liceum Plastyczne: Magdalena Chochowska kl. 3 LP i Anna Karwasik kl. 3 LP; Technikum nr 5: Anna Sowik kl. 3 Fo i Dominika Dzianach kl. 3 Fo. Gratulujemy i życzymy wszystkim uczniom rozwijania wiedzy z zakresu historii najnowszej.
Etap szkolny Olimpiady Solidarności przygotowała pani Renata Kasiewicz.

Olimpiada wiedzy o HIV/AIDS

8.11.2016r. w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tomaszowie Maz. przeprowadzono etap powiatowy Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Naszą szkołę reprezentowały: Aleksandra Bubis (kl. 2LP), Aleksandra Sobkiewicz (kl. 4F) i Ilona Zając (kl. 4F). Uczennice rozwiązały test złożony z 20 pytań wielokrotnego wyboru oraz odpowiedziały na 5 pytań problemowych dotyczących tematyki HIV/AIDS.

 

Olimpiada wiedzy o HIV/AIDS
Olimpiada wiedzy o HIV/AIDS

 

 

 KONKURS NA MURAL_1

 

Miejskie Centrum Kultury oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim zapraszają wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie na projekt i realizację murala na ścianach w przejściu pod bramą Biblioteki Miejskiej na Placu Kościuszki.

Technika wykonania projektu jest dowolna, natomiast realizacja będzie wykonana w technice akrylowej.

Rozstrzygnięcie konkursu i realizacja zwycięskiego projektu odbędą się w kwietniu lub maju 2017 roku.

Za trzy pierwsze miejsca organizator przewiduje atrakcyjne nagrody.

Koordynatorem konkursu jest Piotr Wachowski.

 

IV edycja konkursu - Z Wyspiańskim „na Ty…”_1
 

                 24 listopada 2016 godzinie 13.30 odbędzie się czwarta edycja konkursu Z Wyspiańskim „na Ty…”. W tym roku tematyka konkursu obejmuje znajomość biografii i twórczości malarskiej Stanisława Wyspiańskiego.

Konkurs będzie miał formę pisemną, złożoną z zadań zamkniętych i otwartych. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone w Dnia Patrona naszej szkoły - 29 listopada 2016 r.

Zagadnienia do konkursu:

 1. Dzieciństwo i sytuacja rodzinna.
 2. Edukacja (nauka w gimnazjum i studia).
 3. Pobyt w Paryżu i jego wpływ na twórczość malarską.
 4. Cechy charakterystyczne malarstwa S. Wyspiańskiego.
 5. Polichromia i witraże.
 6. Rola Jana Matejki i Jacka Malczewskiego życiu i malarstwie artysty.
 7. Życie osobiste ( choroba,  żona, dzieci) i jego wpływ na malarstwo.
 8.  Obrazy: autoportrety, portrety żony i dzieci, widoki z okna pracowni; Chochoły, Planty o świcie, (przykłady i interpretacja)
 9. Witraże: Kościół OO. Franciszkanów w Kraków (Bóg Ojciec - Stań się!;  Błogosławiona Salomea; Święty Franciszek; Stygmatyzacja św. Franciszka 
 10.  Katedra we Lwowie (Madonna z Dzieciątkiem; projekt niezrealizowany Polonia 
 11. Polichromie w: Kościele OO Franciszkanów; Kościele Mariackim, Katedrze Wawelskiej (Kraków)

Bibliografia:

Tadeusz Makowski: Poeta – malarz. Studium o Stanisławie Wyspiańskim

Wojciech Natanson: Stanisław Wyspiański. Próba nowego spojrzenia.

Alicja Okońska: Stanisław Wyspiański (z serii Profile)

Marta Romanowska: Stanisław Wyspiański ( album)

http://www.culture.pl/baza-sztuki-pelna-tresc/-/eo_event_asset_publisher/eAN5/content/stanislaw-wyspianski
http://www.wyspianski.mnw.art.pl/
http://wyspianski.viii-lo.krakow.pl/biografi.htm
http://wtir.awf.krakow.pl/pdf/rozne/trasy/bazy/wyspianski/index.htm
http://wtir.awf.krakow.pl/pdf/rozne/trasy/bazy/wyspianski/index.htm

 

 

 

KONKURS na plakat szkoły_1
 
 

R E G U L A M I N

 

1.      Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły.

2.      Zadaniem każdego uczestnika konkursu jest stworzenie plakatu na Dzień Otwarty Szkoły.

3.      Plakat powinien zawierać:

-  logo szkoły,

-  adres szkoły,

-  informacje o dacie wydarzenia (z załączonego plakatu),

-  program Dnia Otwartego (przykładowy z załączonego plakatu),

-  opcjonalnie zdjęcie lub zdjęcia szkoły.

4.      Wszelkie informacje, które należy umieścić na plakacie dostępne są w artykule 
z konkursem na plakat - KONKURSY

5.      Praca może być wynikiem przetworzenia gotowych grafik, zdjęć itp., lub składać 
się z samodzielnie wykonanych elementów graficznych stworzonych 
i przetworzonych w programach: CorelDraw, Adobe Photoshop lub innych.

6.      Pliki z pracami muszą być zapisane w formacie programu, w którym były one wykonane oraz przekonwertowane do formatu JPG.

7.      Prace muszą zawierać:

-  Podpisaną płytę CD lub DVD z pracami i bibliotekę (oryginalne wersje grafik, które wykorzystano w tworzeniu pracy).

-  Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora konkursu wg. następujących kryteriów: zgodność pracy z tematem, inwencja twórcza autora pracy, stopień wykorzystania warsztatu pracy, możliwości oprogramowania.

-  Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.

-   Dostarczone prace nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania pracy konkursowej, przechodzi ona na własność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 
w Tomaszowie Maz., ul. Strefowa 3.

-  Nie dopuszcza się prac grupowych.

8.      Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.zsp6tom.pl 
do dnia 25.11.2016 r.

9.      Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać u Pań Moniki Sarwińskiej oraz Małgorzaty Jończyk.

 

Cele konkursu:

-  popularyzacja grafiki komputerowej, jako współczesnej dziedziny sztuki,

-  ukazywanie możliwości techniki komputerowej,

-  wymiana doświadczeń między uczestnikami zajmującymi się w/w dziedziną sztuki,

-  doskonalenie warsztatu pracy,

-  poszerzenie wiedzy na temat grafiki komputerowej,

-  twórczego spędzanie czasu.

 Organizatorzy: Monika Sarwińska, Małgorzata Jończyk

Wszystkie prace należy składać do 15 listopada 2016 r. do Pani Moniki Sarwińskiej 
lub Małgorzaty Jończyk.

 

 

 

Szkolny Konkurs Fryzjerski -
 

W dniu 21 października 2016r. odbyła się  już piąta edycja Szkolnego Konkursu Fryzjerskiego. Konkurs rozegrany został w dwóch konkurencjach:

KONKURENCJA NR 1 - JESIENNE INSPIRACJE W UPIĘCIACH - PLECIONKI I WARKOCZE NA DŁUGICH WŁOSACH

KONKURENCJA NR 2  - FRYZURA  WPROST Z EKRANU - UPIĘCIA INSPIROWANE FILMEM

W konkursie wystartowało 20 uczniów , 10 w kategorii nr 1 i 10  w kategorii nr 2.

Pracy uczestników towarzyszyły niesamowite emocje, gdyż konkurencja była duża.

Jury w składzie:

Joanna Kobyłecka - pedagog szkolny

Małgorzata Jończyk  - opiekun komisji ds.  promocji szkoły

Anna Małucha - uczennica kl. III technikum w zawodzie Technik Usług Fryzjerskich

po ocenie prac pod względem zgodności z regulaminem, kategorią, wkładem pracy estetyki i przyznało  w każdej z konkurencji w następujące nagrody:

Konkurencja nr 1 - JESIENNE INSPIRACJE W UPIĘCIACH – PLECIONKI I WARKOCZE NA DŁUGICH WŁOSACH

I miejsce  Daria Porczyk

II miejsce Małgorzata Podgórska

III miejsce  Ilona Segrecka

Konkurencja nr 2  - FRYZURA  WPROST Z EKRANU – UPIĘCIA INSPIROWANE FILMEM

I miejsce  Ewelina Adamus

II miejsce  Kinga Senyk

III miejsce  Natalia Wójciak

Zwycięzcy konkursu zostali nagrodzeni, a wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy pamiątkowe i oceny celujące  z przedmiotów zawodowych.

Prace wykonane podczas konkursu wezmą udział w wystawie pokonkursowej w holu szkoły.

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w konkursach regionalnych i ogólnopolskich.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i mamy nadzieję, że był on kolejnym doświadczeniem w opanowywaniu sztuki fryzjerskiej.

 

Podkategorie