CERTYFIKOWANY KURS Auto CAD'a_2

Najlepsi uczniowie kształcący się w zawodzie Technik cyfrowych procesów graficznych mają możliwość uzyskać certyfikat ukończenia kursu Auto CAD. Zajęcia mają na celu wprowadzenie uczniów w zagadnienia tworzenia i edycji rysunków przy wykorzystaniu programu AutoCAD. Niewątpliwie taki certyfikat będzie dodatkowym atutem na rynku pracy po ukończeniu szkoły.