Praktyki zagraniczne LOGO_1

Szkoła podpisała umowę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, zgodnie z którą przystępujemy do realizacji projektu „ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim na europejski rynek pracy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z założeniami projektu uczniowie klas II i III wszystkich nauczanych w szkole zawodów wezmą udział w 2-tygodniowych praktykach zawodowych w Grecji. Organizacją partnerską jest instytucja edukacyjna KIKA Mobility Training Center.

Celem projektu jest możliwość rozwoju zawodowego dla 40 uczniów ZSP nr 6, służąca aktywacji młodzieży na szczeblu międzynarodowym, podniesienie ich kwalifikacji w związku z wykonywanym zawodem, rozwój językowy, a także poznanie kultury Grecji, co z pewnością wpłynie na rozwój osobisty młodzieży.

Rekrutacja do projektu rusza 5 listopada 2018r.

 

Kampania Walki z Głodem_9

18 października w naszej szkole odbyła się kolejna edycja akcji charytatywnej „Kampania Walki z Głodem”, której pomysłodawcą jest Polski Czerwony Krzyż. Podczas przerw międzylekcyjnych uczniowie z klasy 2G sprzedawali m.in. kanapki, tosty, naleśniki, gofry i ciasta. Można było zjeść również ciepłą zupę i makaron z sosem bolońskim. Wzorem lat ubiegłych dochód z akcji zostanie przeznaczony na pomoc dla najbardziej potrzebujących uczniów naszej szkoły. Dziękujemy wszystkim, którzy kupując przyczynili się do powodzenia tegorocznej Kampanii. Akcję koordynowały panie: Bożena Adamiec i Joanna Kobyłecka.

W związku z 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę na elewacji kamienicy przy ul. Św. Antoniego 21 powstanie mural patriotyczny wg projektu Jana Szulca ucznia klasy III Liceum Plastycznego im. Stanisława Wyspiańskiego. Gratulujemy!

Mural patriotyczny na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę_4

Nauka jest jak niezmierne morze...

Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.

Stefan Żeromski

12 października 2018r. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W tym ważnym dla całej społeczności szkolnej święcie spotkaliśmy się w sali gimnastycznej. Pani dyrektor Magdalena Fałek, podziękowała nauczycielom za trud kształcenia, cierpliwość, wytrwałość i wyrozumiałość, jakie wkładają w wychowanie i edukację młodzieży. Do pracowników administracji i obsługi skierowane zostały podziękowania za troskę o to, aby szkoła funkcjonowała prawidłowo i aby wszyscy czuli się w niej dobrze. 

Następnie pani dyrektor złożyła wszystkim pracownikom szkoły życzenia wielu sukcesów zawodowych, spełnienia obranego celu oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania. Pani dyrektor wymieniła nazwiska nauczycieli oraz pozostałych pracowników, którzy zostali nagrodzeni Nagrodą Dyrektora Szkoły.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, podczas której uczniowie zaprezentowali program przygotowany pod kierunkiem pani Agnieszki Suskiej oraz pani Barbary Miszczuk. Najpierw pokazano prezentację, w której udowodniono, że szkoła przypomina telewizję i film, a następnie zaprezentowano skecz pt. Jeden dzień z życia uczniów Wyspiańskiego.

 

 

Ognisko klas pierwszych_17

W dniu 10 października na terenie świetlicy w Cekanowie uczniowie klas pierwszych (1FoF, 1G i 1 LP), dzięki życzliwości Pani Magdaleny Tejchman (mamy uczennicy kl. 1 FoF - Izabeli Tejchman) oraz Pani Agaty Porczyk, mogli spotkać się na ognisku integrującym wszystkie klasy. Oprócz pieczenia kiełbasek nie zabrakło muzyki mechanicznej, wspólnego śpiewu przy akompaniamencie gitary, tańca popularnej „belgijki” a także ruchu na świeżym powietrzu. Uczniowie mogli zagrać w piłkę nożną, poodbijać piłkę siatkową oraz poćwiczyć na urządzeniach siłowni plenerowej znajdującej się na terenie świetlicy. Opiekunami wspólnego wyjścia byli wychowawcy klas pierwszych: Pani Anna Porczyk, oraz Panowie Marcin Przybyłkowicz i Paweł Godala. Wszyscy uczestnicy serdecznie dziękują Paniom za możliwość skorzystania z terenu przy świetlicy.

Piknik policyjny na Placu Kościuszki_13

Uczniowie Wyspiańskiego wzięli udział w Niebieskim Pikniku zorganizowanym przez KPP w Tomaszowie Maz. Dla mieszkańców miasta zaplanowano wiele atrakcji m.in. wystawę sprzętu policyjnego, pojazdów specjalistycznych, motocykli, miasteczko ruchu drogowego, pokaz wyszkolenia psa policyjnego, symulatory dachowania, zderzeń, pokazy taktyczne policji, pirotechników i neutralizacji ładunku wybuchowego. 

 79 rocznica wybuchu II wojny światowej_4

W dniu 03.09.2018r. na Cmentarzu Wojennym w Tomaszowie Mazowieckim odbyła się uroczystość patriotyczno – religijna z okazji 79 rocznicy wybuchu II wojny światowej i 79 rocznicy walk w Tomaszowie Mazowieckim. W uroczystości uczestniczyli: pani dyrektor Magdalena Fałek, nauczyciele: pani Justyna Piątek, pani Anna Porczyk, pan Marcin Przybyłkowicz, pan Paweł Godala, pan Adam Tataradziński, uczniowie klas pierwszych: 1LP, 1FoF i 1G oraz uczniowie klas starszych pełniący wartę w poczcie sztandarowym ZSP nr 6.

Podkategorie