Nauka jest jak niezmierne morze...

Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.

Stefan Żeromski

12 października 2018r. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W tym ważnym dla całej społeczności szkolnej święcie spotkaliśmy się w sali gimnastycznej. Pani dyrektor Magdalena Fałek, podziękowała nauczycielom za trud kształcenia, cierpliwość, wytrwałość i wyrozumiałość, jakie wkładają w wychowanie i edukację młodzieży. Do pracowników administracji i obsługi skierowane zostały podziękowania za troskę o to, aby szkoła funkcjonowała prawidłowo i aby wszyscy czuli się w niej dobrze. 

Następnie pani dyrektor złożyła wszystkim pracownikom szkoły życzenia wielu sukcesów zawodowych, spełnienia obranego celu oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania. Pani dyrektor wymieniła nazwiska nauczycieli oraz pozostałych pracowników, którzy zostali nagrodzeni Nagrodą Dyrektora Szkoły.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, podczas której uczniowie zaprezentowali program przygotowany pod kierunkiem pani Agnieszki Suskiej oraz pani Barbary Miszczuk. Najpierw pokazano prezentację, w której udowodniono, że szkoła przypomina telewizję i film, a następnie zaprezentowano skecz pt. Jeden dzień z życia uczniów Wyspiańskiego.

joomplu:21384
{joomplucat:1422 limit=6|columns=3|ordering=random}