joomplu:21780

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Maz. ogłasza nabór
do projektu 
„Strefa zawodowców”.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego

na lata 2014-2020

Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe

 Uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie proszeni są o zgłaszanie się po

„Deklarację uczestnictwa w projekcie Strefa zawodowców” do:

- wicedyrektora szkoły p. Kamili Mosiężnik

- kierownika szkolenia praktycznego p. Kingi Remisz – Szewczyk

- sekretariatu szkoły

lub o pobranie jej ze strony internetowej szkoły. 

 

Deklarację uczestnictwa należy złożyć do dnia 19 listopada 2018r. do w/w osób.

joomplu:21630