Zapraszamy na uroczyste odsłonięcie ekomuralu, którego współautorami są uczniowie Liceum Plastycznego!

joomplu:21940