Uczennice naszej szkoły: Aleksandra Kubik i Aleksandra Pietruszczak otrzymały stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019 za bardzo dobre wyniki w nauce i aktywną pracę na rzecz szkoły. Gratulujemy :)

joomplu:23422
{joomplucat:1530 limit=3|columns=3|ordering=random}