Drukuj
Kategoria: ŻYCIE SZKOŁY

Po kilku latach intensywnych starań na terenie Zespołu  Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 stanie sala gimnastyczna. Wykonano projekt budowlany i wykonawczy oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Plan budżetu Powiatu na 2012 uwzględnia częściowe  koszty budowy obiektu sportowego na terenie szkoły. Istnieje możliwość pozyskania dodatkowych środków na budowę Sali z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do wysokości 33%. Ponieważ jednym z celów  Zarządu Powiatu jest troska   o zdrowie i kondycję młodego pokolenia, poprawa warunków prowadzenia zajęć z WF  nie tylko wzbogaci ofertę edukacyjną szkoły, ale wpłynie również na propagowanie zdrowego trybu życia wśród młodzieży . Dziękujemy wszystkim , którzy przyczynili się do spełnienia oczekiwań uczniów , rodziców i pracowników ZSP nr 6 i zapraszamy do wglądu w plany budynku.