Drukuj
Kategoria: ŻYCIE SZKOŁY

Środa, pierwszy dzień wiosny, 21 marca 2012 roku, był dniem otwartych drzwi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim. Zaproszeni zostali uczniowie trzecich klas gimnazjów z naszego powiatu, którzy już wkrótce staną przed dylematem, którą z tomaszowskich szkół  ponadgimnazjalnych wybrać. 

Bardzo atrakcyjnie przedstawia się oferta ZSP nr 6  na rok szkolny 2012/2013. Młodzież od 1 września będzie mogła kształcić się w następujących kierunkach:
  - Czteroletnie Liceum plastyczne, po ukończeniu którego uczeń otrzymuje tytuł zawodowy plastyka. Obok przedmiotów ogólnokształcących są tu lekcje artystyczne: malarstwo, rysunek, rzeźba, kompozycja, reklama wizualna, a nauczycielami tych przedmiotów są artyści plastycy – Anna Maria Jurewicz,  Krystyna Urbanowicz-Dudek i profesor Zbigniew Dudek. Liceum plastyczne jest jedyną szkołą artystyczną w naszym powiecie, ale też w powiatach ościennych: rawskim, piotrkowskim. Uczniowie mają możliwość wyjazdów na wycieczki, plenery. Pracownie są dobrze wyposażone w przyrządy niezbędne do nauki. Szkoła zapewnia też bezpłatne kursy, np. kurs projektowania AutoCAD. 
 - W Technikum nr 5 powstaną dwie klasy: technik cyfrowych procesów graficznych i technik usług fryzjerskich. Można powiedzieć, że na te zawody jest duże zapotrzebowanie, więc absolwenci tych kierunków nie będą mieli problemów ze znalezieniem pracy. Tu także doskonale wyposażone są pracownie. Sprzęt jest wciąż uzupełniany o coraz nowszy i nowocześniejszy. Dla uczniów Technikum bezpłatne praktyki, które odbywają się w zakładach poligraficznych, zakładach fryzjerskich i salonach piękności, organizuje szkoła. 
-  W Zasadniczej Szkole Zawodowej powstanie jedna klasa, która będzie kształcić  w zawodzie fryzjera. Wiele zajęć odbywa się w szkole, ale praktyki zawodowe przyszli fryzjerzy i wizażyści mają w zakładach fryzjerskich na terenie miasta.
Od 1 września 2011 roku,  szkoła realizuje, projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa  zawodowego”, dzięki któremu doposażono pracownie szkolne: komputerową, fryzjerską, utworzono nowe studio fotograficzne. 
Uczniowie maja możliwość brać udział w dodatkowych zajęciach z matematyki, ale także w dodatkowych zajęciach zawodowych np. warsztatach fotograficznych, kursach komputerowych,  zajęciach ze stylizacji i wizażu, zajęciach z projektowania kompozycji, zajęciach z zakresu zakładania i kreowania wizerunku własnej, małej firmy,  
Kandydaci do Liceum Plastycznego będą mogli wziąć udział w konsultacjach, które w kwietniu i maju będą odbywać się w poniedziałki, środy i czwartki od godziny 14.00 do 15.00. Na spotkaniach tych uczniowie dowiedzą się, jak przygotować się do egzaminu. 
Gościnne mury szkoły otworzą się dla gimnazjalistów jeszcze raz w tym roku – 14 kwietnia.Magdalena Fałek, dyrektor szkoły, zaprasza gimnazjalistów do odwiedzenia w tym dniu ZSP nr 6.