Wystawa Liceum Plastycznego pt. „100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę”_1

W dniu 05.11.2018 r. w hall'u Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz odbył się wernisaż wystawy prac uczniów naszego Liceum Plastycznego pt. „100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę”.

Na wystawie prezentowane są prace o tematyce niepodległościowej z malarstwa i rysunku uczniów od klasy II po klasę IV. Obok obrazów malarskich i rysunku, uczniowie klas III i IV ze specjalizacji Projektowanie Graficzne zaprezentowali autorskie plakaty promujące 100-lecie niepodległości Polski.

Młodzi projektanci przedstawili swoje spojrzenie na ten tak trudny temat w sposób wybitnie profesjonalny. Prace zaadresowali do rówieśników, przedstawiając własne, zdecydowane decyzje projektowe, dystans i humor. Nadrzędnym celem przy wykonywaniu projektów było zainteresowanie przyjaciół, rówieśników i młodzieży tym wyjątkowym świętem Polski.

Wystawa czynna do 16.11.2018, hall Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz.

Serdecznie zapraszamy!

Prace z malarstwa i rysunku prowadzone były przez: Annę Marię Jurewicz i Annę Kunkę-Kawełczyk.

Plakaty ze specjalizacji Projektowanie Graficzne przygotowane pod kierunkiem: Krystyny Urbanowicz-Dudek.

Logo Wyspiański_1

Uczniów klas Technikum nr 5 uczących się w zawodzie "technik usług fryzjerskich" zapraszamy do udziału w II Międzyszkolnym Konkursie Fryzjerskim o Puchar Starosty Tomaszowskiego „BITWA O WŁOS”.

Regulamin konkursu, karta zgłoszenia i klauzula informacyjna są dostępne w zakładce "Życie szkoły" - "Konkursy".

 Logo Wyspiański_1

 

 

 

Z A P R O S Z E N I E

 w imieniu organizatorów, serdecznie zapraszamy

do udziału

w

II Międzyszkolnym Konkursie Fryzjerskim

o Puchar Starosty Tomaszowskiego „BITWA O WŁOS”,

który odbędzie się 12 grudnia 2018 r. w ZSP nr 6

w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Strefowa 3.

Praktyki zagraniczne LOGO_1

Szkoła podpisała umowę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, zgodnie z którą przystępujemy do realizacji projektu „ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim na europejski rynek pracy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z założeniami projektu uczniowie klas II i III wszystkich nauczanych w szkole zawodów wezmą udział w 2-tygodniowych praktykach zawodowych w Grecji. Organizacją partnerską jest instytucja edukacyjna KIKA Mobility Training Center.

Celem projektu jest możliwość rozwoju zawodowego dla 40 uczniów ZSP nr 6, służąca aktywacji młodzieży na szczeblu międzynarodowym, podniesienie ich kwalifikacji w związku z wykonywanym zawodem, rozwój językowy, a także poznanie kultury Grecji, co z pewnością wpłynie na rozwój osobisty młodzieży.

Rekrutacja do projektu rusza 5 listopada 2018r.

W związku z 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę na elewacji kamienicy przy ul. Św. Antoniego 21 powstanie mural patriotyczny wg projektu Jana Szulca ucznia klasy III Liceum Plastycznego im. Stanisława Wyspiańskiego. Gratulujemy!

Mural patriotyczny na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę_4

Nauka jest jak niezmierne morze...

Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.

Stefan Żeromski

12 października 2018r. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W tym ważnym dla całej społeczności szkolnej święcie spotkaliśmy się w sali gimnastycznej. Pani dyrektor Magdalena Fałek, podziękowała nauczycielom za trud kształcenia, cierpliwość, wytrwałość i wyrozumiałość, jakie wkładają w wychowanie i edukację młodzieży. Do pracowników administracji i obsługi skierowane zostały podziękowania za troskę o to, aby szkoła funkcjonowała prawidłowo i aby wszyscy czuli się w niej dobrze. 

Następnie pani dyrektor złożyła wszystkim pracownikom szkoły życzenia wielu sukcesów zawodowych, spełnienia obranego celu oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania. Pani dyrektor wymieniła nazwiska nauczycieli oraz pozostałych pracowników, którzy zostali nagrodzeni Nagrodą Dyrektora Szkoły.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, podczas której uczniowie zaprezentowali program przygotowany pod kierunkiem pani Agnieszki Suskiej oraz pani Barbary Miszczuk. Najpierw pokazano prezentację, w której udowodniono, że szkoła przypomina telewizję i film, a następnie zaprezentowano skecz pt. Jeden dzień z życia uczniów Wyspiańskiego.

 

 

Ognisko klas pierwszych_17

W dniu 10 października na terenie świetlicy w Cekanowie uczniowie klas pierwszych (1FoF, 1G i 1 LP), dzięki życzliwości Pani Magdaleny Tejchman (mamy uczennicy kl. 1 FoF - Izabeli Tejchman) oraz Pani Agaty Porczyk, mogli spotkać się na ognisku integrującym wszystkie klasy. Oprócz pieczenia kiełbasek nie zabrakło muzyki mechanicznej, wspólnego śpiewu przy akompaniamencie gitary, tańca popularnej „belgijki” a także ruchu na świeżym powietrzu. Uczniowie mogli zagrać w piłkę nożną, poodbijać piłkę siatkową oraz poćwiczyć na urządzeniach siłowni plenerowej znajdującej się na terenie świetlicy. Opiekunami wspólnego wyjścia byli wychowawcy klas pierwszych: Pani Anna Porczyk, oraz Panowie Marcin Przybyłkowicz i Paweł Godala. Wszyscy uczestnicy serdecznie dziękują Paniom za możliwość skorzystania z terenu przy świetlicy.

Podkategorie