Regulamin XV edycji

Powiatowego Konkursu Plastycznego

I. Cele konkursu:

  • rozwijanie zainteresowań plastycznych młodzieży uczącej się w klasach gimnazjalnych,
  • wypracowanie wśród młodzieży artystycznego spojrzenia na świat,
  • skłanianie młodzieży do poszukiwań twórczego kreowania rzeczywistości,
  • zainteresowanie młodzieży artystycznymi kierunkami kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Tomaszowie Maz.

II. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Stanisława Wyspiańskiego w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Strefowa 3.

  • Patronat nad konkursem sprawują Starosta Tomaszowski i Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
  • Przewodnią myślą konkursu jest życie i twórczość holenderskiego artysty, przedstawiciela postimpresjonizmu, Vincenta van Gogha.

III. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas gimnazjalnych w powiecie tomaszowskim i powiatach ościennych.

Przed feriami w pracowni fryzjerskiej, pod kierunkiem nauczyciela p. Eweliny Grałek, klasa 2F wykonywała przedłużenie włosów warkoczem syntetycznym. Modelką była uczennica klasy 2LP Karolina Kapińska. Całość pracy zajęła uczniom ponad 8 godzin.

 

Warkoczyki przez cały dzień_8

Plakat dla Tomaszowskiego Towarzystwa Miłośników i Opieki nad Zwierzętami w Polsce zaprojektowały i wykonały uczennice kl. II FoG: Ania, Ola, Ania, we współpracy z nauczycielem Panią Moniką Sarwińską.

 

Podziękowanie

Plakat dla TTMiOnZ_1

 

Narzędzia w pracowni fryzjerskiej_7

Nowo zakupiony trymer okazał się ciekawym narzędziem pracy dla uczniów klas fryzjerskich, którzy mają teraz możliwość poznać nowe urządzenie we fryzjerskim świecie oraz specyfikę jego działania. Młodzież uczy się jak podciąć końce włosów nie tracąc ich na długości. Włosy stają się wizualnie gładsze i zdrowsze. Uczniowie bardzo chętnie pracują trymerem zwłaszcza, że widać natychmiastowy efekt ich pracy.

 

Autor zdjęć: Fotoduo Fotografia Reportażowa Dariusz Kubryn

20 stycznia 2018 roku spotkaliśmy się w tę niezwykłą zimową noc, bo noc studniówkową My, tegoroczni maturzyści Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. S. Wyspiańskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Otaczało nas grono szczególnych dla nas osób. Towarzyszyli nam nasi drodzy Wychowawcy, Nauczyciele i Dyrekcja Szkoły oraz Rodzice. Bal był prawdziwym „dziełem” powołanego specjalnie komitetu studniówkowego, w skład którego weszli rodzice i wychowawcy klas czwartych.

Po tradycyjnych, mickiewiczowskich słowach ,,Poloneza czas zacząć” na parkiet ruszyły uczniowskie pary, którym towarzyszyła Dyrekcja szkoły  
i wychowawcy.

Po gromkich, jak najbardziej zasłużonych oklaskach, nadszedł czas na przemówienia. W rolę konferansjerów tego wieczoru wcielili się Karolina Kuśmierska i Damian Baran. Już na początku usłyszeliśmy, że bal studniówkowy jest punktem kulminacyjnym naszej czteroletniej edukacji 
i motywacją w przygotowaniu do czekających nas w maju egzaminów.

Naszą uroczystość zaszczyciła swoją obecnością Pani Barbara Robak – Członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego. Po przemówieniu Pani Dyrektor Magdaleny Fałek przedstawiciele klas w ramach podziękowań wręczyli kwiaty Dyrekcji, kierownikowi szkolenia praktycznego Pani Kindze Remisz – Szewczyk i wychowawcom klas (4LP – p. Małgorzacie Rybak, 4F/G 
–  p. Pawłowi Godali, 4Fo – p. Marcinowi Przybyłkowiczowi). Wysłuchaliśmy również życzeń przesłanych przez Prezydenta Tomaszowa Maz. – p. Marcina Witko i Starostę Tomaszowskiego – p. Mirosława Kuklińskiego.

Tego wieczoru padło wiele mądrych, pięknych i wzruszających słów. Głos w imieniu Rodziców zabrała p. Renata Nowak. Na zakończenie części oficjalnej Pani Dyrektor Magdalena Fałek wzniosła toast, życząc nam udanej zabawy 
i sukcesów na egzaminach.

Po tych słowach zasiedliśmy do stołów, gdzie podawano już obiad. A potem były już tylko żywiołowe tańce, hulanki, zabawa i śmiech. W ramach części artystycznej młodzież przygotowała skecze z życia szkoły. Około czwartej nad ranem, gdy bolące od tańca stopy dawały już o sobie znać, impreza dobiegła końca.

Dziś, kiedy jest już po balu, maturalny zegar zaczyna tykać i pokazuje liczbę dni do wielkiego finału naszej szkolnej przygody. Cóż robić? Trzeba się uczyć!

Ale wspomnienia z tego wyjątkowego wieczoru będą nam z pewnością towarzyszyć przez całe życie.

 

Podkategorie