Sprawdzian uzdolnień dla kandydatów do klasy I Liceum Plastycznego_2

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 zaprasza na sprawdzian uzdolnień do klasy pierwszej Liceum Plastycznego, który odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017 r.

o godz. 9.00 w siedzibie szkoły.

 

Prosimy o zgłoszenie się z legitymacją uczniowską lub innym dokumentem stwierdzającym tożsamość i przyniesienie ze sobą: ołówków, węgla, kredek pastelowych albo farb wodnych (do wyboru akwarela, farba plakatowa lub tempera) i pędzli.

W dniu sprawdzianu otrzymasz zaświadczenie-usprawiedliwienie do gimnazjum.

 Szczegóły informacji każda z osób zalogowanych do Liceum Plastycznego otrzyma drogą mailową.

 

ZAPRASZAMY !!!

W dniu 2 czerwca 2017 roku gościliśmy w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim na pikniku rodzinnym. Uczniowie I klasy Liceum Plastycznego wraz z panią Renatą Kasiewicz spędzili przyjemne chwile blisko natury. Na dzieci i młodzież czekało wiele atrakcji. Dziękujemy pani dyrektor Marcie Niemczyk za zaproszenie i mile spędzony czas.

Piknik w ORDN_16

Innowacyjne zabiegi fryzjerskie to żadna nowość dla młodzieży z Technikum Usług Fryzjerskich! Dzisiaj na zajęciach praktycznych uczennice klasy 3F/G przeprowadziły kurację wygładzająco-prostującą przy zastosowaniu keratyny. Zabieg ten należy do niezwykle skomplikowanych i niewielu fryzjerów potrafi go wykonać. Nasza młodzież lubi jednak nowe wyzwania i poradziła sobie świetnie. Dzięki nim klientka będzie się cieszyć gładkimi i lśniącymi włosami przez kolejne miesiące.
Zabieg przeprowadziła Aneta Adamus we współpracy z Małgorzatą Bieganowską oraz Karoliną Morawską.

Zajęcia w pracowni fryzjerskiej – kuracja wygładzająco-prostująca z zastosowaniem keratyny_2

Z dumą informujemy, że nasi uczniowie Technikum w zawodach technik usług fryzjerskich, technik cyfrowych procesów graficznych i fototechnik zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie na bardzo wysokim poziomie. Wynik ten jest przede wszystkim sukcesem uczniów, którzy z wielkim zaangażowaniem podchodzi do egzaminów, dzięki czemu po ukończeniu szkoły będą świetnymi specjalistami w swojej dziedzinie.

26 maja 2017r. uczniowie otrzymali dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodach:  technik usług fryzjerskich, technik cyfrowych procesów graficznych i fototechnik wraz z suplementem EUROPASS, czyli aneksem do dyplomu w języku angielskim i języku polskim, uprawniającym do wykonywania zawodu na europejskim rynku pracy. W naszej szkole wszyscy uczniowie przystępują do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Wyniki egzaminów zawodowych świadczą o wysokiej jakości pracy nauczycieli teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych.

Uczeń technikum musi zdać w ciągu swej czteroletniej nauki,  w zależności od nauczanego zawodu dwie lub trzy kwalifikacje, aby uzyskać tytuł technika. Trzeba podkreślić, iż zdanie egzaminu zawodowego jest znacznie trudniejsze niż zdanie matury, ponieważ z części pisemnej trzeba uzyskać minimum 50%, a z części praktycznej aż 75%. Na uwagę zasługuje fakt, iż znaczna część uczniów naszej szkoły, przystępujących do egzaminów zawodowych zdała część praktyczną na 100%, wykonując wszystkie czynności zadania egzaminacyjnego perfekcyjnie.

Wyniki egzaminu to nie tylko dowód wysokiej jakości kształcenia zawodowego w naszej szkole, ale także dobra prognoza dla tych absolwentów gimnazjum, którzy zdecydowali się na kontynuowanie swoich zainteresowań zawodowych w Technikum nr 5.

Gimnazjalisto, jeśli jeszcze nie jesteś pewien, jaką wybrać szkołę i wymarzony zawód, to niech wyniki uzyskane przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 przekonają Cię do podjęcia trafnej decyzji. Nasza szkoła dysponuje doskonale wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi i nowoczesnymi pracowniami komputerowymi, fryzjerskimi oraz ciemnią i studiem fotograficznym. Współpracujemy z renomowanymi przedsiębiorstwami, w których uczniowie odbywają praktyki zawodowe i staże w ramach projektów unijnych.

Nauka w naszej szkole pozwoli Ci zdobyć atrakcyjny zawód. Dołącz do nas i zapewnij sobie dobry start w dorosłe życie.

Gratulujemy uczniom naszego Technikum uzyskania Dyplomów Technika i życzymy dalszych sukcesów!!!

O dyplomach absolwentów_1

Dzień Otwarty w Wyspiańskim – 27.05.2017r._16
Dzień Otwarty w Wyspiańskim – 27.05.2017r._4

27 maja odbył się Dzień Otwartych Drzwi dla osób zainteresowanych profilem kształcenia naszej szkoły. Goście poznali ofertę edukacyjną i bogatą bazę dydaktyczną. Zwiedzili atelier fotograficzne, sale fryzjerskie do praktycznej nauki zawodu, pracownie komputerowe i artystyczne. W bogatym programie znalazły się analogowe warsztaty fotograficzne – magia ciemni, warsztaty fryzjerskie, szkolenie z grafiki – zaprojektuj w 3D oraz warsztaty w nowoczesnej ekopracowni. Dla osób uzdolnionych artystycznie zorganizowano warsztaty plastyczne połączone z konsultacjami prowadzonymi przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską. Dużą atrakcją był pokaz gimnastyki sportowej na przyrządach w wykonaniu uczniów naszej szkoły: Aleksandry Heleniak, Martyny Krakowiak, Damiana Barana, Kacpra Ciesielskiego, Bartłomieja Dworaka, Roberta Kacperka i Szymona Kacprzyka. Ponadto każdy mógł skorzystać z możliwości wykonania fotografii z okazji Dnia Mamy oraz z bezpłatnych usług fryzjerskich połączonych z poradnictwem jak pielęgnować włosy i skórę. Goście obejrzeli również wystawę fotografii przyrodniczej przygotowaną ze zdjęć uczniów klasy drugiej i trzeciej kształcących się w zawodzie technik fotografii i multimediów oraz wystawę prac dyplomowych uczniów Liceum Plastycznego ze specjalizacji Projektowanie Graficzne i Aranżacja Wnętrz.

 72. rocznica zakończenia II wojny światowej_12

W dniu 8 maja 2017 r. na Cmentarzu Wojennym przy ulicy Smutnej w Tomaszowie Maz. odbyła się uroczystość patriotyczno – religijna z okazji 72. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Uroczystość została zorganizowana przez Starostwo Powiatowe, 25 Brygadę Kawalerii Powietrznej oraz Radę ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Staroście Tomaszowskim. 
Złożono kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym poległych żołnierzy w latach 1939 – 1945 pochowanych na cmentarzu tomaszowskim.

Opiekę nad młodzieżą sprawowali nauczyciele: Monika Sarwińska, Małgorzata Rybak, Adam Tataradziński.Podkategorie