joomplu:17141

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6

Strefowa 3, 97-200    Tomaszów Maz.

w ramach realizowanego projektu współfinansowanego za środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

„Strefa profesjonalistów”

Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.3 Szkolnictwo zawodowe 

Harmonogram udzielonego wsparcia 2016/2017 w ramach realizowanego projektu

„Strefa profesjonalistów” współfinansowanego z EFS

 

 

Adresat kursu

Termin

XII

2016

I

2017

II

2017

III

2017

IV

2017

VII

2017

VIII

2017

X

2017

XI

2017

XII

2017

Fryzjer

Kurs stylizacji włosów „Nowe Trendy”

Kurs stylizacji włosów „Nowe Trendy”

 

Kurs Wizażu

Kurs stylizacji włosów „Nowe Trendy”

Kurs stylizacji włosów „Nowe Trendy”

 

Staże u pracodawców

Staże u pracodawców

 

Kurs stylizacji włosów „Nowe Trendy”

Kurs stylizacji włosów „Nowe Trendy”

Grafik

 

Kurs AutoCada

 

Kurs Photoshop Lightroom4.4.4

Kurs Photoshop Lightroom

4.4

Staże u pracodawców

Staże u pracodawców

 

 

 

Fototechnik

 

Kurs Photoshop Lightroom 4.4

 

 

 

Staże u pracodawców

Staże u pracodawców

   

 

Plastyk

 

Kurs AutoCada

 

 

 

Staże u pracodawców

Staże u pracodawców

   

Kurs Photoshop Lightroom

4.4 

 

Harmonogram udzielonego wsparcia 2018 w ramach realizowanego projektu

„Strefa profesjonalistów” współfinansowanego z EFS

 

Adresat kursu

Termin

I

2018

II

2018

III

2018

IV

2018

V

2018

VI

2018

VII

2018

VIII

2018

IX

2018

X

2018

XI

2018

XII

2018

Fryzjer

Kurs stylizacji włosów „Nowe Trendy”

 

Kurs Wizażu

Kurs stylizacji włosów „Nowe Trendy”

 

Kurs Wizażu

 

 

 

 

Staże u pracodawców

Staże u praco-dawców

 

 

 

 

Grafik

Kurs AutoCada

Kurs AutoCada

Kurs Photoshop Lightroom4.4

Kurs Photoshop Lightroom
4.4

 

 

Staże u pracodawców

Staże u praco-dawców

 

 

 

 

Fototechnik

 

Kurs Photoshop Lightroom

4.4

 

Warsztaty filmowe z wykorzy-staniem DRONA 

 Warsztaty filmowe z wykorzy-staniem DRONA

 

Staże u pracodawców

Staże u praco-dawców

 

 

 

 

Plastyk

Kurs AutoCada

Kurs AutoCada

 

 

 

 

Staże u pracodawców

Staże u praco-dawców

 

 

 

 

 

 

Doradztwo zawodowe od grudnia 2016r. do maja 2017r. dla I grupy zrekrutowanych uczestników projektu

oraz od listopada 2017r. do maja 2018r. dla II grupy

 

 

 

joomplu:17142