joomplu:17141

 

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Maz. ogłasza nabór
do projektu

„Strefa profesjonalistów”.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego

na lata 2014-2020

Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe

 

Uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie proszeni są o zgłaszanie się po

„Ankietę udziału ucznia w projekcie Strefa profesjonalistów” do:

- wicedyrektora szkoły p. Kamili Mosiężnik

- kierownika szkolenia praktycznego p. Kingi Remisz - Szewczyk

 

Ankiety należy złożyć do dnia 25 września 2017r. do w/w osób.

joomplu:17142