Strefa profesjonalistów

Zakupy współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Tomaszów Maz. dn. 21.06.2018 r.

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Dot. zapytania ofertowego SP.ZSP6.6064.2.2018 r. na zakup sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu RPLD.11.03.01-10-0024/16 „Strefa profesjonalistów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na zakup sprzętu komputerowego: dyski zewnętrzne w ramach projektu pn. „Strefa profesjonalistów”, wybrano następującą ofertę:

inFUS Katarzyna Fuśnik

  1. Sienkiewicza 7A/4

10-268 Olsztyn

Cena wybranej oferty:   6 848,64 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru oferty: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta najkorzystniejsza, spełniła wymogi zawarte w szczegółowym opisie zamówienia SP.ZSP6.6064.2.2018 i uzyskała w kryterium oceny najwyższą ilość punktów – 100.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe zostały złożone następujące oferty:

  1. Sagi Patryk Sagała ul. Krzywoustego 1 lok. 6 – oferta uzyskała – 92,07 pkt.
  2. Syriana Joanna Fischer ul. Porębskiego 28/17 80-180 Gdańsk – oferta uzyskała - 89,24 pkt.
  3. Prime Computers ul. Kraszewskiego 15A 50-229 Wrocław – oferta uzyskała –              82,86 pkt.
  4. World IT Sp. z o.o. ul. Światowa 24 02-229  Warszawa – oferta uzyskała – 81,12 pkt.
  5. Alico Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 481 80-309 Gdańsk  – oferta uzyskała –    85,05 pkt.
  6. In FUS Katarzyna Fuśnik ul. Sienkiewicza 7A/4 – oferta uzyskała – 100 pkt.
  7. Microsystem-Group Andrzej Synejko, Joanna Synejko Sp.J. ul. Górczewska 69/73 01-401 Warszawa– oferta uzyskała – 77,59 pkt.
  8. „e-Tech” Jacek Sójka Spółka Jawna Nowa 29/31  90-030 Łódź – oferta uzyskała 80,05 pkt.