joomplu:22592

 

Tomaszów Maz. 02.01.2019

Drodzy

uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych i gimnazjów

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. St. Wyspiańskiego w Tomaszowie Mazowieckim organizuje XVI edycję Powiatowego Konkursu Plastycznego adresowanego do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych
oraz klas trzecich gimnazjalnych pt.

joomplu:22593

Konkurs organizowany jest pod patronatem Starosty Tomaszowskiego i Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Podstawowym celem konkursu jest motywowanie uczniów do podejmowania nowych wyzwań związanych z zainteresowaniami plastycznymi, rozwijanie wrażliwości twórczej, wymiana doświadczeń w zakresie nowatorskiej pracy z uczniami o artystycznych zdolnościach.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

  • projekt stylizacji postaci,
  • projekt malarski.

Prace uczniów wykonane w dwóch etapach konkursu będą ocenione pod względem nowatorskiego podejścia, pomysłowości i atrakcyjności plastycznej.

Autorom najciekawszych prac Jury konkursowe przyzna atrakcyjne nagrody.

Konkurs będzie przeprowadzony zgodnie z regulaminem znajdującym się w załącznikach.

joomplu:22591

 

 Dyrektor szkoły

Magdalena Fałek

W załącznikach do pobrania znajdują się:

- regulamin konkursu

- karty zgłoszeniowe

- klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych opiekuna i ucznia.