joomplu:14597

W tym roku uczennice III klasy Liceum Plastycznego im. Stanisława Wyspiańskiego w Tomaszowie Mazowieckim wzięły udział w Makroregionalnym Przeglądzie z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby w Katowicach organizowanym przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

Olga Wojciechowska, Karolina Kuśmierska i Angelika Kruś zajęły II miejsce, spośród 45 uczestników z piętnastu szkół artystycznych z makroregionu południowo-zachodniego.

Jedna z uczennic, Angelika Kruś przeszła do III ogólnopolskiego etapu konkursu, odbywającego się w domu plenerowym warszawskiej ASP w Dłużewie. Przeglądy mają na celu konfrontacje, sprawdzenie umiejętności i poziomu kształcenia artystycznego w Polsce.

Przegląd polegał na zaprezentowaniu prac przywiezionych ze sobą oraz wykonaniu na miejscu pracy z zakresu malarstwa, rysunku i rzeźby.

Uczennice z tomaszowskiego liceum wykazały się wyjątkowymi zdolnościami, pracowitością i wytrwałością. Wartościami szlifowanymi i doskonalonymi pod okiem pedagogów:

pani Anny Kunki - Kawełczyk i pani Magdaleny Walczak.

{joomplucat:1047 limit=4}

 joomplu:14427

W dniu 15 marca 2017 roku odbył się w Łódzkim Centrum Kształcenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi  wojewódzki etap IV edycji ogólnopolskiego konkursu historycznego „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”. Naszą szkołę reprezentowały uczennice, które zdobyły w etapie szkolnym najwyższą liczbę punktów: Anna Sowik kl. 3 Fo i Dominika Dzianach kl. 3 Fo z Technikum nr 5 jak również Anna Karwasik kl. 3 LP i Magdalena Chochowska kl. 3 LP z Liceum Plastycznego pod opieką pani Renaty Kasiewicz, organizatora konkursu w ZSP nr 6. Nasze uczennice znalazły się wśród najlepszych 36 uczniów z województwa łódzkiego, którzy z sukcesem przystąpili do Olimpiady. Uczennicom gratulujemy udziału i życzymy rozwijania wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski.

{joomplucat:1041 limit=4}

joomplu:14390
{joomplucat:1038 limit=4|columns=4}

W roku szkolnym 2014/15 uczniowie Liceum Plastycznego im. S. Wyspiańskiego wzięli udział w ogólnopolskim konkursie rzeźbiarskim „Dotknij mojego świata”, którego organizatorem była Fundacja PANDA przy wsparciu Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie i Studia Kreatywnego SEVER. Młodzież pod opieką dr Marcina Mielczarka, nauczyciela rzeźby w Liceum Plastycznym, wykonała gipsowe rzeźby zwierząt żyjących w warszawskim zoo i zdobyła 6 z 11 nagród głównych przyznanych w tym konkursie. W rok później nagrodzone projekty wykorzystano do stworzenia ścieżki edukacyjnej dla niewidomych i słabowidzących osób zwiedzających warszawskie zoo. Jej utworzenie dofinansowano z funduszy WFOŚiGW w Warszawie i ścieżkę oddano do użytku w maju poprzedniego roku szkolnego. Na podstawie projektów naszych uczniów wykonano odlewy z brązu, które wyeksponowano przy wybiegach wybranych zwierząt. Każda z rzeźb posiada tabliczkę opisową z nakładką w alfabecie Braille’a.

Autorami nagrodzonych prac są: Aleksandra Pietraszek, Hubert Dulas – niedźwiedź; Natalia Dzwonkowska – tygrys; Karina Promny, Agata Milczarek – goryl; Joanna Goś, Nina Mianowska – nosorożec; Marzena Zapart, Marzena Leszczyńska – słoń; Beata Krześlak, Aleksandra Bałdyga –  rekin.

Gratulujemy uczniom pierwszych realizacji projektów rzeźbiarskich w brązie i życzymy dalszych sukcesów!!! Jesteśmy dumni z udziału w tak zaszczytnym projekcie.

joomplu:14310

07.03.2017r. nastąpiło rozstrzygnięcie V Powiatowego Konkursu Recytatorskiego w Językach Obcych, organizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Mazowieckim.

Uczennice naszej szkoły zdobyły wyróżnienia:

Łucja Jędrzejczyk (kl. 2LP) – wyróżnienie w kategorii język angielski – szkoły ponadgimnazjalne

Klaudia Rozbicka (kl. 2LP) – wyróżnienie w kategorii język niemiecki – szkoły ponadgimnazjalne

Gratulujemy i życzymy sukcesów w następnych edycjach konkursu!!!

 

 joomplu:14286

W dniu 1 marca 2017 roku odbył się w naszej szkole etap szkolny Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”. Do konkursu przystąpiło 36 uczniów ZSP nr 6, którzy zmierzyli się z testem z zakresu prawa wyborczego. Konkurs w ZSP nr 6 przygotowała pani Renata Kasiewicz. 

{joomplucat:1029 limit=4}

joomplu:14196
{joomplucat:1024 limit=2}

24 lutego 2017 roku w naszej szkole odbył się Finał XIV Powiatowego  Konkursu Plastycznego Zaprojektuj swój świat, nad którym patronat sprawują Starosta Tomaszowski oraz Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Uczestnicy drugiego etapu wykonywali prace w jednej z dwóch kategorii: Projekt stylizacji postaci oraz Projekt malarski w stylu nawiązującym do surrealizmu oraz twórczości Salvadora Dali. W czasie, gdy jurorzy oceniali prace gimnazjalistów, uczestnicy konkursu oraz zaproszeni goście obejrzeli program dotyczący surrealizmu oraz sylwetki artysty – symbolu surrealizmu – Salvadora Dalego.

joomplu:14226

{joomplucat:1025 limit=2}

Backstage z przygotowań do pokazu fryzur w stylu surrealistycznym. Końcowy efekt fryzur został zaprezentowany w dniu dzisiejszym podczas Finału XIV edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego.

joomplu:13990
{joomplucat:1022 limit=4}
joomplu:13988
joomplu:13989
{joomplucat:1021 limit=4}

 PROTOKÓŁ

w sprawie wyników XIV Powiatowego Konkursu Plastycznego

pt. ,,Zaprojektuj swój świat’’ - 24.02.2017

Konkurs składał się z dwóch etapów:

I etap – wewnątrzszkolny w gimnazjach (wykonanie jednego z dwóch projektów). Gimnazjaliści mogli wybrać kategorię:

- projekt stylizacji postaci

- projekt malarski

a następnie przesłać go do organizatora konkursu.

II etap – finałowy w ZSP6 w Tomaszowie Maz. (wykonanie pracy plastycznej w wybranej kategorii).

Finał konkursu przeprowadzony był 24 lutego 2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Maz. jako organizatora konkursu.

Patronat nad konkursem sprawował Starosta Tomaszowski Pan Mirosław Kukliński oraz Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Pan Marcin Witko.

Do konkursu przystąpiło 101 gimnazjalistów z 17-tu szkół gimnazjalnych powiatu tomaszowskiego i powiatów ościennych.

 Jury konkursowe  w składzie:

1) dr Piotr Wachowski – przewodniczący jury,

2) mgr Anna Kunka – Kawełczyk – członek jury,

3) mgr Anna Maria Jurewicz – członek jury,

4) mgr inż. Kamila Mosiężnik – członek jury,

oceniało prace wykonane w I-szym i II-gim etapie i na tej podstawie wyłoniło następujących

 

laureatów konkursu:

 

- w  kategorii projekt malarski:

I miejsce:

Zuzanna Lipowska – Gimnazjum w Czarnocinie

II miejsce:

Julia Fydrych – Gimnazjum nr 2 w Rawie Mazowieckiej

III miejsce:

Klaudia Lasota – Gimnazjum w Czarnocinie

 

- w kategorii projekt stylizacji postaci:

I miejsce:

Małgorzata Kozakowska – Gimnazjum w Niewiadowie

II miejsce:

Natalia Bąk – Gimnazjum w Rzeczycy

III miejsce:

Szymon Kowalczyk – Gimnazjum nr 3 w Tomaszowie Maz.

 

Wyróżnienia w konkursie otrzymały:

 

 - w kategorii projekt malarski:

Patrycja Kielan  – Gimnazjum nr 2 w Rawie Mazowieckiej

Zuzanna Wojtaszek – Gimnazjum w Wiadernie

 

 - w  kategorii projekt stylizacji postaci:

 Martyna Muszyńska – Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Maz.

 Izabela Jankowska – Gimnazjum nr 3 w Tomaszowie Maz.

 

Podkategorie