26 kwietnia w ZSP nr 6 odbyło się oficjalne zakończenie roku dla klas IV. Wybrzmiał ostatni dzwonek, abiturienci Liceum Plastycznego otrzymali dyplomy, natomiast abiturienci Technikum nr 5 otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. To spotkanie było szczególnie uroczyste. Była to ostatnia okazja do podsumowania pracy czwartoklasistów w ciągu wszystkich lat nauki w tej szkole, a także odpowiedni czas do refleksji i zadumy.

Podczas uroczystości, pani Dyrektor Magdalena Fałek wręczyła abiturientom nagrody oraz dyplomy za liczne sukcesy dydaktyczne oraz aktywny udział w życiu szkoły.

Absolwenci zostali pożegnani przez uczniów klas III. Otrzymali od nich upominki, aby nieco osłodzić wzruszające pożegnanie ze szkołą. Na scenie wystąpiła również po raz ostatni w szeregach klasy 4Fo Anna Bystrońska, a także duet z klasy 1LP - Wiktoria Rytych oraz Carolina Brayshaw. Uczniowie mieli również możliwość powspominać minione lata dzięki przygotowanej prezentacji.

W trakcie uroczystości nie zabrakło znamienitych gości. Obecny był p. Mariusz Węgrzynowski - Starosta Tomaszowski oraz p. Tomasz Trzaskacz - Dyrektor Delegatury z Kuratorium w Piotrkowie Trybunalskim, a także przedstawiciele rodziców klas IV. Nie zabrakło również rodziców uczniów oraz absolwentów.

Nad przebiegiem uroczystości czuwali p. Martyna Rękorajska, p. Magdalena Czarnecka oraz p. Wojciech Wojciechowski. Stroną muzyczną oraz przygotowaniem uczennic zajął się p. Adam Tataradziński.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za obecność, a tegorocznym maturzystom życzymy samych sukcesów!