FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Projekt nr: 2023-1-PL01-KA121-VET-000114938

Zakończyła się rekrutacja do projektu nr: 2023-1-PL01-KA121-VET-000114938

Zakończyła się rekrutacja do projektu nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000114938, współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach którego 22 uczniów naszej placówki odbędzie swoje praktyki w Grecji, wiosną 2024 roku.

Projekt dedykowany jest dla 22 uczniów kształcących się w dziedzinie technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik fotografii i multimediów, technik usług fryzjerskich oraz plastyk.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Stanisława Wyspiańskiego w Tomaszowie Mazowieckim, Strefowa 3, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, Polska. Do udziału w projekcie zostaną wybrani uczniowie, którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacji. Nabór ma charakter dobrowolny – oparty na zgłoszeniach do udziału w mobilności.

Rekrutacja do projektu uwzględniała zasady równych szans, w tym zasady równości płci oraz wyrównywania szans. Uczestnicy zostali wybrani na podstawie weryfikacji składanych przez uczestników Formularzy zgłoszeniowych, ocenianych zgodnie z zasadami Regulaminu Rekrutacji przygotowanego przez powołaną Komisję rekrutacyjną.

22 osoby z czterech profili trafiły na listę główną. Pozostałe osoby biorące udział w rekrutacji, utworzyły listę rezerwową, która będzie brała udział we wszystkich przygotowaniach, tak aby w przypadku pojawienia się konieczności wycofania któregoś
z zakwalifikowanych uczestników, być gotowym do jego zastąpienia.

Wszelkie pytania dot. realizowanego projektu i procesu rekrutacji uczestników można kierować do Koordynatora projektu oraz sekretariatu szkoły, gdzie znajduje się też lista osób zakwalifikowanych.

Rekrutacja – GRECJA 2024

Ruszyła rekrutacja do projektu nr: 2023-1-PL01-KA121-VET-000114938

Ruszyła rekrutacja do projektu nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000114938, współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach którego 22 uczniów naszej placówki odbędzie swoje praktyki w Grecji, wiosną 2024 roku.

Projekt dedykowany jest dla 22 uczniów kształcących się w dziedzinie technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik fotografii i multimediów, technik usług fryzjerskich oraz plastyk.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Stanisława Wyspiańskiego w Tomaszowie Mazowieckim, Strefowa 3, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, Polska. Do udziału w projekcie zostaną wybrani uczniowie, którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacji. Nabór ma charakter dobrowolny – oparty na zgłoszeniach do udziału w mobilności.

Rekrutacja do projektu uwzględniać będzie zasady równych szans, w tym zasady równości płci oraz wyrównywania szans. Uczestnicy zostaną wybrani na podstawie weryfikacji składanych przez uczestników Formularzy zgłoszeniowych, ocenianych zgodnie z zasadami Regulaminu Rekrutacji przygotowanego przez powołaną Komisję rekrutacyjną. Możliwość udziału w projekcie będzie uzależniona od spełnienia poniższych kryteriów:

A.        Przynależność do określonej grupy docelowej, opisanej w §1 regulaminu rekrutacji;

B.        Złożenie poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego.

22 osoby z czterech profili trafi na listę główną. Pozostałe osoby biorące udział w rekrutacji, utworzą listę rezerwową, która będzie brać udział we wszystkich przygotowaniach, tak aby w przypadku pojawienia się konieczności wycofania któregoś z zakwalifikowanych uczestników, być gotowym do jego zastąpienia.

Każdy uczeń, który nie znajdzie się na liście osób zakwalifikowanych, ma możliwość odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. Odpowiednie pismo należy złożyć w ciągu 7 dni od momentu opublikowania wyników. Pismo złożone Koordynatorowi projektu, powinno zawierać uzasadnienie odwołania. Komisja ma 3 dni robocze na rozpatrzenie wniosku i przekazanie informacji do oceny Dyrektora szkoły.

Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona w terminie 25.09.2023 – 06.10.2023 dla czterech kierunków/zawodów mających odbyć staże zawodowe w Grecji wiosną 2024 r.

Poniżej można znaleźć Regulamin rekrutacji oraz Formularz zgłoszeniowy, wskazujące szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji, a także procedury, które kandydaci powinni przejść celem zgłoszenia się do udziału w projekcie. Wszelkie pytania dot. realizowanego projektu i procesu rekrutacji uczestników można kierować do Koordynatora projektu oraz sekretariatu szkoły.

PO WER

Rezultaty projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000055099

W załączeniu przedstawiamy broszurę, która jest jednym z rezultatów naszego projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000055099, realizowanego w ramach Akredytacji Erasmusa nr 2021-PL01-KA120-VET-000047346, na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, w ramach którego 28 uczniów naszej placówki odbyło swoje praktyki we Włoszech, w dniach 3-14.10.2022 r.

Projekt dedykowany był dla 28 uczniów kształcących się w dziedzinie technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik fotografii i multimediów, technik usług fryzjerskich oraz plastyk. Do udziału w projekcie zostali wybrani uczniowie, którzy pomyślnie przeszli proces rekrutacji. Nabór miał charakter dobrowolny – oparty na zgłoszeniach do udziału w mobilności.

W ramach projektu nasi podopieczni rozwinęli swoje umiejętności zawodowe, językowe oraz społeczne, podczas zajęć praktycznych jak i programu kulturowego. Było to niezwykle ważne doświadczenie dla naszej młodzieży jak i opiekunów, ponieważ oprócz rozwoju swojej wiedzy i kompetencji mieli możliwość poznania innego kraju, jego kultury i tradycji.

Podsumowanie projektu nr: 2022-1-PL01-KA121-VET-000055099

Zakończyła się mobilność w ramach projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000055099, realizowanego w ramach Akredytacji Erasmusa nr 2021-PL01-KA120-VET-000047346, na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, w ramach którego 28 uczniów naszej placówki odbyło swoje praktyki we Włoszech, w dniach 3-14.10.2022 r.

Projekt dedykowany był dla 28 uczniów kształcących się w dziedzinie technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik fotografii i multimediów, technik usług fryzjerskich oraz plastyk. Do udziału w projekcie zostali wybrani uczniowie, którzy pomyślnie przeszli proces rekrutacji. Nabór miał charakter dobrowolny – oparty na zgłoszeniach do udziału w mobilności.

Rekrutacja do projektu uwzględniała zasady równych szans, w tym zasady równości płci oraz wyrównywania szans. Uczestnicy zostali wybrani na podstawie weryfikacji składanych Formularzy zgłoszeniowych, ocenianych zgodnie z zasadami Regulaminu Rekrutacji przygotowanego przez powołaną Komisję rekrutacyjną.

W ramach projektu nasi podopieczni rozwinęli swoje umiejętności zawodowe, językowe oraz społeczne, podczas zajęć praktycznych jak i programu kulturowego. Było to niezwykle ważne doświadczenie dla naszej młodzieży jak i opiekunów, ponieważ oprócz rozwoju swojej wiedzy i kompetencji mieli możliwość poznania innego kraju, jego kultury i tradycji. Praktyki przyniosły wiele wspaniałych wspomnień i przeżyć naszej grupie. Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000055099

Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000055099, realizowanego w ramach Akredytacji Erasmusa nr 2021-PL01-KA120-VET-000047346, na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe – program kulturalny

W czasie wolnym od praktyk uczniowie zwiedzili ciekawe miejsca we Włoszech, zapoznając się z architekturą miast i włoską przyrodą. Grupa wzięła udział w wycieczce do „Małej Wenecji”, czyli miasta Chioggia, gdzie był czas na relaks na plaży i spacer po starym mieście. W Padwie, pod opieką licencjonowanego przewodnika, uczniowie zwiedzili główny plac – Prato della Vale i Bazylikę Św. Antoniego. W miejscowości Sirmione praktykanci spróbowali prawdziwych włoskich lodów, które sprzedawane są w naprawdę okazałych porcjach, a także poznali bliżej to urokliwe miasteczko, spacerując, robiąc zdjęcia i podziwiając przepiękne widoki. Następnie grupa udała się do Werony, gdzie za sprawą fantastycznej włoskiej pizzy nabrała sił, aby przez kolejne godziny, w towarzystwie przewodnika, spacerować i podziwiać najważniejsze punkty miasta. I tak dotarli m.in. do Areny i Piazza Bra, Piazza delle Erbe, pomnika Dantego, grobowców rodu Scaligierich, domu, balkonu i rzeźby Julii, tarasów widokowych przy Santuario della Madonna di Lourdes, aż wreszcie skończyli przy Ponte Pietra, czyli Kamiennym Moście. W Wenecji młodzież odbyła rejs wodną taksówką, 2-godzinny spacer z przewodnikiem, sesje zdjęciowe w punktach widokowych i najważniejszych częściach miasta. Uczniowie zwiedzili Plac i Bazylikę Św. Marka, Campanile, Pałac Dożów Canale Grande, Most Rialto czy też Teatro la Fenice. Odbyła się również krótka wycieczka krajoznawcza do Arqua Petrarca – do pobliskiej manufaktury oliwy z oliwek a w niej zapoznanie z procesem jej produkcji oraz degustacja.

#ZSPNr6 #TomaszówMazowiecki #ErasmusPlus #AkredytacjaErasmusa #Włochy #praktykizawodowe #FeP

Zajęcia zawodowe w ramach projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000055099, realizowanego w ramach Akredytacji Erasmusa nr 2021-PL01-KA120-VET-000047346, na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Podczas praktyk zagranicznych uczniowie z zawodu technik fotografii i multimediów wykonywali zdjęcia martwej natury oraz postaci pracując w różnych warunkach oświetleniowych, a także zapoznali się z technikami obróbki zdjęć przy wykorzystaniu różnych programów komputerowych. Uczniowie zorganizowali i realizowali sesję zdjęciową oraz pracowali nad pokazem „Fashion” z kilkoma motywami przewodnimi we współpracy z fryzjerami, którzy uczesali modelki. Młodzież z zawodu technik usług fryzjerskich pracowała w salonach fryzjerskich w Padwie oraz Caselle di Selvazzano, gdzie asystowała w wykonywaniu różnych zabiegów, mając okazję do porównań standardów świadczonych usług w Polsce i we Włoszech. Uczniowie z zawodów technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz plastyk pracowali na zlecenie firmy Mollaian Trade zajmującej się projektowaniem tradycyjnych i nowoczesnych dywanów. Mieli okazję wykonywać projekty odręczne, jak i przy wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych. Plastycy rysowali także portrety/karykatury oraz utrwalali architekturę włoską podczas plenerów w okolicznych miasteczkach. Graficy tworzyli animacje i gify. Zajęcia zawodowe były okazją do doskonalenia umiejętności i poszerzenia kwalifikacji.

Ruszyła rekrutacja do projektu nr: 2022-1-PL01-KA121-VET-000055099

Ruszyła rekrutacja do projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000055099, współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach którego 28 uczniów naszej placówki odbędzie swoje praktyki we Włoszech, jesienią 2022 roku. Projekt dedykowany jest dla 28 uczniów kształcących się w dziedzinie technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik fotografii i multimediów, technik usług fryzjerskich oraz plastyk. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Stanisława Wyspiańskiego w Tomaszowie Mazowieckim, Strefowa 3, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, Polska. Do udziału w projekcie zostaną wybrani uczniowie, którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacji. Nabór ma charakter dobrowolny – oparty na zgłoszeniach do udziału w mobilności. Rekrutacja do projektu uwzględniać będzie zasady równych szans, w tym zasady równości płci oraz wyrównywania szans. Uczestnicy zostaną wybrani na podstawie weryfikacji składanych przez uczestników Formularzy zgłoszeniowych, ocenianych zgodnie z zasadami Regulaminu Rekrutacji przygotowanego przez powołaną Komisję rekrutacyjną. Możliwość udziału w projekcie będzie uzależniona od spełnienia poniższych kryteriów: 1. Przynależność do określonej grupy docelowej, opisanej w §1 regulaminu rekrutacji; 2. Złożenie poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego. 28 osób z czterech profili trafi na listę główną. Pozostałe osoby biorące udział w rekrutacji, utworzą listę rezerwową, która będzie brać udział we wszystkich przygotowaniach, tak aby w przypadku pojawienia się konieczności wycofania któregoś z zakwalifikowanych uczestników, być gotowym do jego zastąpienia. Każdy uczeń, który nie znajdzie się na liście osób zakwalifikowanych, ma możliwość odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. Odpowiednie pismo należy złożyć w ciągu 7 dni od momentu opublikowania wyników. Pismo złożone Koordynatorowi projektu, powinno zawierać uzasadnienie odwołania. Komisja ma 3 dni robocze na rozpatrzenie wniosku i przekazanie informacji do oceny Dyrektora szkoły. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona w terminie 13.06.2022 – 27.06.2022 dla czterech kierunków/zawodów mających odbyć staże zawodowe we Włoszech. Formularze rekrutacyjne należy składać do sekretariatu szkoły do 24.06.2022r. do godz. 12:00.

UWAGA – informacja dotycząca terminów składania dokumentów, terminu testu z języka angielskiego została wysłana przez dziennik elektroniczny do wszystkich uczniów (adresatów projektu) oraz ich rodziców/opiekunów prawnych. Prosimy o zapoznanie się z nią.

„Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej”nr 2020-1-PL01-KA102-079245

Zakończyły się dwutygodniowe praktyki w ramach projektu „Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej” nr 2020-1-PL01-KA102-079245realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, w którym wzięło udział 40 uczniów naszej szkoły. Praktyki odbyły się w Grecji w dniach 17-28.05.2021 roku. Podczas zajęć zawodowych uczniowie z kierunku Technik Fotografii i Multimediów doskonalili swój warsztat pracy pod kierunkiem greckiego fotografa. Każdego dnia młodzież wykonywała zdjęcia w plenerze, których tematykę wskazywał prowadzący zajęcia. Uczniowie zadbali również o dokumentację fotograficzną całego pobytu w Grecji. Uczniowie z zawodu Technik Usług Fryzjerskich doskonalili swoje umiejętności fryzjerskie pracując pod kierunkiem greckich fryzjerek. Wykonywali zabiegi pielęgnacyjne i regeneracyjne włosów oraz zajmowali się ich stylizacją. Część zajęć odbyła się w salonach fryzjerskich: „Maria” w miejscowości Mesangala oraz Hair Art&Style w Pyrgetos. Uczniowie obserwowali wykonanie cięcia klasycznego włosów damskich, tworzenie różnorodnych fryzur oraz samodzielnie wykonywali cięcia włosów, modelowanie i zabiegi regeneracyjne z użyciem greckich kosmetyków. Uczniowie z kierunku Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej oraz Plastyk tworzyli projekty z wykorzystaniem oprogramowania Adobe Creative. Plastycy uczestniczyli w plenerze rysunkowym w miasteczku Litochoro, utrwalając szczegóły architektury greckiej na szkicach. Praktykanci odwiedzili także Municipal Art Gallery of Larissa by poznać dzieła greckiego artysty Yannis’a Gaitisa. Największe wrażenie wywoła wystawa zatytułowana „The crowd and the loneliness”. Oprócz zajęć praktycznych nasza młodzież zrealizowała program kulturowy, który zakładał wizyty w najciekawszych miejscach Grecji kontynentalnej. Mieli okazję zobaczyć wpisany na Światową Listę UNESCO zespół klasztorów w Meteorach, zwiedzieć miasto Saloniki, odbyć rejs statkiem, podczas którego poznali wyspiarskie życie i tradycje Greków, usłyszeć ciekawe informacje na temat Zamku Platamon, czy spróbować naturalnych greckich potraw w górskiej wiosce w Starym Panteleimonie. Zarówno zajęcia praktyczne i aspekty kulturowe pomogły rozwinąć horyzonty naszym uczniom i dać im szansę na lepszy start w dorosłe życie.

„Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej” – program kulturalny

Uczniowie zakwalifikowani do projektu pt. „Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej”, realizowanego w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe uczestniczyli w wycieczkach krajoznawczych umożliwiających poznanie bogactwa kulturowego i przyrodniczego Grecji. W czasie wolnym od praktyk zawodowych młodzież wzięła udział w rejsie statkiem Elisabeth Cruises po wodach Zatoki Pagasitigos. Praktykanci zawitali na wyspę Trikeri by zwiedzić monastyr Trójcy Świętej, w którym do lat 80-tych XX wieku w tajemnicy przed światem wieziono kobiety. Historia tego miejsca wywarła na wszystkich ogromne wrażenie. Kolejnym punktem programu kulturowego był spacer Wąwozem Enipeas do wodospadu tworzącego dwa zielono-rdzawe jeziorka zwane Wannami Afrodyty. Według mitologii greckiej bogini miłości odbywała w nich kąpiele przed spotkaniami ze swoim ukochanym Adonisem. Młodzież odwiedziła także schronisko Stavros na łące górskiej, z której rozciągają się piękne widoki na wyższe partie masywu Olimp z jego najwyższym szczytem Mitikasem oraz na całą Riwierę Olimpijską. W kolejnym dniu uczniowie spędzili wolny czas w Sarym Pantelejmonie – maleńkiej zabytkowej greckiej wiosce w prefekturze Pieria. Wioseczka będąca żywym skansenem jest ulokowana na stokach masywu Olimp na wysokości 500 m n. p. m. Rozciąga się z niej piękna panorama. Tradycyjne greckie domki wzbudzają zachwyt – są pobudowane bardzo gęsto, a między zabudowania wciskają się wąskie uliczki pokryte kocimi łbami. W centrum wioski stoi zabytkowy kościół św. Pantelejmona. W tutejszych sklepikach praktykanci zaopatrzyli się w drobne upominki, np. popularne tutaj miody z kumaro i kasztanowca jadalnego. Bardzo istotnym punktem programu kulturalnego była wycieczka na Meteory, będące połączeniem cudu natury z geniuszem dawnych budowniczych. Meteory to majestatyczne kilkusetmetrowe masywy skalne, z usadowionymi na szczytach wiekowymi klasztorami (monastyrami), wyglądającymi, jakby były zawieszone w chmurach. Praktykanci wysłuchali opowieści o genezie powstania i założeniach religii prawosławnej, zwiedzili Klasztor Św. Warłama oraz odwiedzili pracownię ikon by poznać proces ich pisania. Ostatnim punktem programu kulturowego było zwiedzanie Salonik – drugiego pod względem wielkości miasta greckiego. Jego dziedzictwo kulturowe doceniła organizacja UNESCO wpisując kilkanaście obiektów na listę światowego dziedzictwa kulturowego. Młodzież podziwiała panoramę miasta z punktu widokowego na Białej Wieży oraz odwiedziła charakterystyczne punkty na mapie Salonik, takie jak: Plac Arystotelesa, Rotunda i Łuk Triumfalny Galeriusza, ruiny Forum Romanum, Bazylika Św. Dymitra, łaźnie oraz Uniwersytet im. Arystotelesa.

Zajęcia zawodowe w Grecji – technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz plastyk

Młodzież kształcąca się w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz plastyk wzięła udział w praktykach zawodowych w Grecji z projektu pt. „Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej” nr 2020-1-PL01-KA102-079245, realizowanego w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. Młodzież tworzyła projekty z wykorzystaniem oprogramowania Adobe Creative. Plastycy uczestniczyli w plenerze rysunkowym w miasteczku Litochoro, utrwalając szczegóły architektury greckiej na szkicach. Uczniowie odwiedzili także Municipal Art Gallery of Larissa by poznać dzieła greckiego artysty Yannis’a Gaitisa. Największe wrażenie wywoła wystawa zatytułowana „The crowd and the loneliness”.

Zajęcia zawodowe w Grecji – technik fotografii i multimediów

Uczniowie z zawodu technik fotografii i multimediów brali udział w praktykach zawodowych w Grecji w ramach projektu pt. „Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej” nr 2020-1-PL01-KA102-079245, realizowanego w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. Podczas zajęć zawodowych uczniowie doskonalili swój warsztat pracy pod kierunkiem greckiego fotografa. Każdego dnia młodzież wykonywała zdjęcia w plenerze, których tematykę wskazywał prowadzący zajęcia. Uczniowie zadbali również o dokumentację fotograficzną całego pobytu w Grecji.

Zajęcia zawodowe w Grecji – technik usług fryzjerskich

Młodzież kształcąca się w zawodzie technik usług fryzjerskich wzięła udział w praktykach zawodowych w Grecji z projektu pt. „Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej” nr 2020-1-PL01-KA102-079245, realizowanego w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. Uczniowie doskonalili swoje umiejętności fryzjerskie pracując pod kierunkiem greckich fryzjerek. Wykonywali zabiegi pielęgnacyjne i regeneracyjne włosów oraz zajmowali się ich stylizacją. Część zajęć odbyła się w salonach fryzjerskich: „Maria” w miejscowości Mesangala oraz Hair Art&Style w Pyrgetos. Uczniowie obserwowali wykonanie cięcia klasycznego włosów damskich, tworzenie różnorodnych upięć włosów oraz samodzielnie wykonywali cięcia włosów, modelowanie i zabiegi regeneracyjne z użyciem greckich kosmetyków.

PO WER 2020/2021 – ogłoszenie o projekcie

Miło nam poinformować, że rusza rekrutacja do projektu pt. „Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej”, realizowanego w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. Działanie zakłada wyjazd 40 uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Stanisława Wyspiańskiego w Tomaszowie Mazowieckim na staż zagraniczny do Grecji. Celem głównym projektu jest stworzenie możliwości rozwoju zawodowego dla 40 uczniów ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim, co będzie służyć aktywizacji młodzieży na szczeblu międzynarodowym, rozwojowi językowemu oraz podniesieniu ich kwalifikacji w związku z wykonywanym zawodem. W związku z udziałem w projekcie uczestnicy będą mieli okazje zapoznać się z czekającym na nich rynkiem pracy, wykorzystać zdobytą w szkole wiedzę w praktyce, a także będą mieli możliwość poznania innej kultury i tradycji, które z pewnością wpłyną na ich rozwój osobisty.

Zajęcia zawodowe – praktyki w Grecji w ramach projektu „Z ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim na europejski rynek pracy”

W ramach praktyk uczniowie z zawodu technik usług fryzjerskich doskonalili posiadane umiejętności zawodowe np. projektowania fryzur, wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych włosów, czesania i stylizacji, strzyżenia, farbowania lub rozjaśniania włosów, odrostów i zarostu. Uczniowie mieli okazję by skonfrontować realia pracy salonów polskich i greckich uczestnicząc również w praktykach wyjazdowych do salonów zlokalizowanych w okolicznych miejscowościach – BARBER SHOP LUX w miejscowości Larisa oraz do salonu fryzjerskiego w miejscowości Plantamonas. Realizacja zajęć zawodowych poza pracownią umożliwiła bezpośredni kontakt uczniów z rzeczywistym środowiskiem pracy za granicą. Młodzież kształcąca się w zawodzie technik fotografii i multimediów doskonaliła umiejętności zawodowe np. organizacji planu zdjęciowego, rejestrowania, kopiowania i obróbki obrazu, fotomontażu oraz posługiwania się programami komputerowymi do obróbki zdjęć. Uczniowie wykonywali prace graficzne przeznaczone do wydruku, prezentacje graficzne i multimedialne oraz wzięli udział w interdyscyplinarnym projekcie na kalendarz, którego przewodnim motywem byli greccy bogowie. Dzięki zajęciom zawodowym wszyscy uczestnicy nabyli umiejętność klasyfikacji materiałów cyfrowych i analogowych oraz poznali sposoby gromadzenia i katalogowania materiałów. Każdego dnia wykonywali zdjęcia w plenerze, których tematykę określał prowadzący zajęcia. Uczniowie z zawodu technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz plastyk tworzyli projekty logo indywidualnego i grupowego korzystając z programów graficznych, wykonywali statyczne i dynamiczne witryny internetowe, aktualizowali, publikowali i archiwizowali internetowe projekty multimedialne. Poznali styl projektowania oparty na typografii oraz styl projektantki grafiki Pauli Scher. Korzystając ze wskazówek opiekuna praktyk uczniowie stworzyli kampanię społeczną zachęcającą do używania szkła zamiast plastiku. W grupach interdyscyplinarnych młodzież pracowała nad realizacją projektu kalendarza wykorzystując programy komputerowe np. Photoshop, Corel. Uczestnicy praktyk analizowali aktualny styl obowiązujący w mediach społecznościowych a następnie projektowali koncepcję reklamy w social mediach takich jak Instagram, Facebook. Ponadto przygotowywali publikacje prac graficznych do drukowania oraz składali tekst i łamali publikacje za pomocą specjalistycznego oprogramowania. W czasie wolnym od praktyk młodzież realizowała program kulturalny np. uczestniczyła w wycieczkach krajoznawczych, nauce tradycyjnego tańca oraz wieczorze greckim z elementami folkloru i muzyki greckiej.

Szlakiem dziedzictwa kulturowego Grecji

W czasie wolnym od zajęć zawodowych uczestnicy projektu PO WER wzięli udział w wycieczkach krajoznawczych umożliwiających poznanie historii, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Grecji. Uczniowie zwiedzili ruiny Zamku w Platamonas, pochodzącego z ok. XI/XII wieku, miasteczko górskie Stary Pantaleimon, Saloniki – drugie co do wielkości miasto w Grecji oraz Klasztor Warłama w paśmie górskim Meteory, które znajdują się na światowej liście dziedzictwa UNESCO. Meteory to malownicza formacja skalna wykorzystywana przez mnichów, już od XI wieku, do zakładania pustelni i klasztorów zapewniających ciszę do medytowania. Obecnie funkcjonuje 6 z 24 klasztorów prawosławnych. Podczas wizyty w Meteorach uczniowie poznali sztukę tworzenia ikon, różnice między kościołem prawosławnym i katolickim, zwiedzili muzeum, pomieszczenie do wciągania liny, historyczną beczkę do przechowywania wody deszczowej oraz kaplicę. W kolejnym dniu odbył się rejs statkiem na wyspę Skiathos znaną z filmu „Mamma Mia”. W czasie wolnym ochotnicy skorzystali z kąpieli w Morzu Egejskim oraz relaksowali się na plaży szyszkowej. Podczas rejsu członkowie załogi uczyli wszystkich chętnych greckich tańców np. Zorby i Sirtaki. Pozyskane umiejętności wykorzystano podczas wieczoru greckiego, który zorganizowano by zapoznać uczestników projektu z grecką muzyką, tańcami i strojami ludowymi.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych ZSP6

Skip to content