Pedagog szkolny

Godziny pracy pedagoga szkolnego 2023/2024

Pedagog szkolny: Joanna Kobyłecka

poniedziałek9.35 – 11. 40
12.25 – 14.05
wtorek8.00 – 10.45
12.25 – 13.20
środa8.00 – 13.20
czwartek8.45 – 9.45
10.30 – 14.30
piątek8.00 – 12.15

Zdrowie psychiczne

https://www.youtube.com/watch?v=-ZFzs5-BBhE

Wyprawka szkolna – rok szkolny 2023/2024

W roku szkolnym 2023/2024 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6,

8) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

9) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 i 8

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1287 oraz z 2022 r. poz. 1116).

Termin złożenia wniosku: 08.09.2023, do pedagoga szkolnego.

Więcej informacji oraz wniosek do pobrania:

Dziecięcy Telefon Zaufania

Informujemy, że ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów POMAGAMY (800 800 605) od 1 listopada br. zastąpiona będzie telefonem zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Nowy bezpłatny numer, pod którym dzieci i młodzież będą mogły otrzymać wsparcie psychologiczne, to 800 12 12 12. Telefon i czat internetowy będą czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Czat nie wymaga logowania oraz instalowania żadnej aplikacji. Połączenia telefonicznie nadal pozostaną bezpłatne, a rozmówcy będą mieli zapewnioną dyskrecję i anonimowość. Zachęcamy do szerokiego upowszechnienia aktualnego numeru telefonu, aby jak najwięcej osób dowiedziało się, że telefon działa i można z niego korzystać. Zależy nam na zachowaniu ciągłości wsparcia dzieci i młodzieży przeżywających lęki, napięcia emocjonalne, kłopoty i trudności wpływające na zdrowie psychiczne. Poniżej przekazujemy link do strony Rzecznika Praw Dziecka, na której znajdą Państwo wszystkie informacje związane z Dziecięcym Telefonem Zaufania RPD: https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-p?/.

Przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz.

ul. Św. Antoniego 41

97-200 Tomaszów Mazowiecki

tel.: 44 725 14 60

NIP: 773-20-93-507

sekretariat@pcpr-tm.pl

godziny pracy: poniedziałek, środa – piątek 7.30 – 15.30, wtorek 7.30 – 17.00

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Maz.

ul. Św. Antoniego 41

tel.: 44 724 69 49

infolinia:  800 112 261 

poniedziałek: psycholog 15.30 – 20.00, radca prawny 16.00 – 19.00

wtorek: psycholog 15.30 – 20.00, pracownik socjalny 17.00 – 18.30

środa: psycholog 14.30 – 18.00, psycholog II 16.30 – 20.00, pedagog 15.30 – 18.30

czwartek: psycholog 15.30 – 20.00, radca prawny 17.00 – 20.00

piątek: psycholog 14.30 – 18.00, psycholog II 15.30 – 20.00, pedagog 16.00 – 18.00

Przydatne informacje:

https://www.niebieskalinia.pl/

https://www.niebieskalinia.info/index.php/przemoc-w-rodzinie/8-rodzaj-przemocy

https://www.niebieskalinia.pl/o-zjawisku-przemocy/formy-przemocy

http://www.pcpr-tm.naszepcpr.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-osrodek-interwencji-kryzysowej

Czym jest samoocena i jak podnieść poczucie własnej wartości?

Akceptacja i wiara w siebie są ważnymi czynnikami dobrych relacji, sukcesu i poczucia szczęścia. Dają nam poczucie sprawczości, wiarę w nasze zdolności i motywację do ich realizacji. Niska samoocena może Cię hamować przed świetnymi wynikami w szkole lub pracy, ponieważ prezentujesz pesymistyczną postawę i nie czujesz się kompetentny. Po prostu nie wierzysz, że możesz osiągnąć sukces. Z kolei posiadanie zdrowej samooceny może pomóc Ci je osiągnąć. Towarzyszy Ci wtedy pozytywne nastawienie, asertywna postawa i wierzysz w to, że możesz zrealizować założone cele. Różne badania potwierdziły, że poczucie własnej wartości ma bezpośredni związek z naszym ogólnym samopoczuciem i warto o tym pamiętać. W ujęciu Rosenberga samoocena wiąże się z przekonaniem, że jest się „wystarczająco dobrym i wartościowym”.

Radzenie sobie z krytyką

Każdy w pewnym momencie swojego życia był z jakiegoś powodu krytykowany. To zupełnie normalne – krytyka jest częścią życia. Nadal jednak słuchanie krytyki pod swoim adresem, odbieranie niepochlebnych opinii i słuchanie o sobie rzeczy, które nie są do końca dobre to przeżycie niemiłe i niełatwo jest to przyjąć. Nawet wtedy, gdy spodziewasz się krytyki to masz nadzieję, że ona nie nadchodzi, a gdy jednak się pojawia, to zawsze powoduje nieprzyjemne ukłucie. Krytyka ma też realny wpływ na to, jak człowiek postrzega samego siebie i jak będzie dalej w życiu postępował. Czym jest krytyka? Czy każda krytyka jest zła? Jak na nią reagować? Jak sobie radzić z krytyką?

Zespół Szkół Ponadpodstawowych ZSP6

Skip to content