Dla uczniów

Uwaga kandydaci do klasy pierwszej!!!

  1. Zdjęcie do e-legitymacji:

Zdjęcie w formacie cyfrowym o rozmiarach co najmniej  – 250 x 350 pikseli o wymiarach 3,5 x 4,5 cm na jasnym tle, należy wysłać na adres e-mail szkoły: zsp6tomaszow@wp.pl

W tytule maila proszę napisać:

Zdjęcie – imię i nazwisko, oraz wpisać zawód np.:

plastyk, foto, grafik, fryzjer.

Np. Zdjęcie – Jan Nowak – grafik

2. Badania wstępne do zawodu:

Wykonuje tylko lekarz medycyny pracy. Poradnia Medycyny Pracy Tomaszów Maz. ul. Graniczna 63 – badania nieodpłatne. W innych placówkach medycyny pracy za badania mogą pobierane być opłaty. Do badań potrzebne jest skierowanie ze szkoły średniej oraz Karta Zdrowia Ucznia. Orzeczenie należy dostarczyć do szkoły do 14.08.2024r.

Wykaz podręczników – 2024/2025

Stres egzaminacyjny – materiały CKE

Informujemy o udostępnieniu na stronie internetowej CKE materiałów dotyczących stresu egzaminacyjnego przeznaczonych dla uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych.

maturzyści: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/stres-egzaminacyjny-materialy-dla-uczniow-rodzicow-i-nauczycieli/.

Rekrutacja – GRECJA 2024

Ruszyła rekrutacja do projektu nr: 2023-1-PL01-KA121-VET-000114938

Ruszyła rekrutacja do projektu nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000114938, współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach którego 22 uczniów naszej placówki odbędzie swoje praktyki w Grecji, wiosną 2024 roku.

Projekt dedykowany jest dla 22 uczniów kształcących się w dziedzinie technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik fotografii i multimediów, technik usług fryzjerskich oraz plastyk.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Stanisława Wyspiańskiego w Tomaszowie Mazowieckim, Strefowa 3, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, Polska. Do udziału w projekcie zostaną wybrani uczniowie, którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacji. Nabór ma charakter dobrowolny – oparty na zgłoszeniach do udziału w mobilności.

Rekrutacja do projektu uwzględniać będzie zasady równych szans, w tym zasady równości płci oraz wyrównywania szans. Uczestnicy zostaną wybrani na podstawie weryfikacji składanych przez uczestników Formularzy zgłoszeniowych, ocenianych zgodnie z zasadami Regulaminu Rekrutacji przygotowanego przez powołaną Komisję rekrutacyjną. Możliwość udziału w projekcie będzie uzależniona od spełnienia poniższych kryteriów:

A.        Przynależność do określonej grupy docelowej, opisanej w §1 regulaminu rekrutacji;

B.        Złożenie poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego.

22 osoby z czterech profili trafi na listę główną. Pozostałe osoby biorące udział w rekrutacji, utworzą listę rezerwową, która będzie brać udział we wszystkich przygotowaniach, tak aby w przypadku pojawienia się konieczności wycofania któregoś z zakwalifikowanych uczestników, być gotowym do jego zastąpienia.

Każdy uczeń, który nie znajdzie się na liście osób zakwalifikowanych, ma możliwość odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. Odpowiednie pismo należy złożyć w ciągu 7 dni od momentu opublikowania wyników. Pismo złożone Koordynatorowi projektu, powinno zawierać uzasadnienie odwołania. Komisja ma 3 dni robocze na rozpatrzenie wniosku i przekazanie informacji do oceny Dyrektora szkoły.

Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona w terminie 25.09.2023 – 06.10.2023 dla czterech kierunków/zawodów mających odbyć staże zawodowe w Grecji wiosną 2024 r.

Poniżej można znaleźć Regulamin rekrutacji oraz Formularz zgłoszeniowy, wskazujące szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji, a także procedury, które kandydaci powinni przejść celem zgłoszenia się do udziału w projekcie. Wszelkie pytania dot. realizowanego projektu i procesu rekrutacji uczestników można kierować do Koordynatora projektu oraz sekretariatu szkoły.

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

1.Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych4 września 2023 r.
 2.Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2023 r.
 3.Ferie zimowe29 stycznia – 11 lutego 2024 r.
 4.Wiosenna przerwa świąteczna28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
 5.Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach maturalnych26 kwietnia 2024 r.
 6.Egzamin maturalnytermin główny 7 – 25 maja 2024 r.
 7.Egzamin dyplomowy w LSP18,19 i 22 kwietnia 2024 r.
 8.Egzamin zawodowysesja zimowa: 9 – 20 stycznia 2024 r., egzamin teoretyczny – 12 stycznia 2024 r.
sesja letnia: 3 – 19 czerwca 2024 r., egzamin teoretyczny – 7 czerwca 2024 r.
 9.Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach21 czerwca 2024 r.
 10.Ferie letnie22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych (do konsultacji):

12.01.2024 – pisemny egzamin zawodowy, sesja zimowa

2.05.2024 – czwartek między 1 a 3 maja

6-10.05.2024 i 13.05.2024 – pisemne egzaminy maturalne

31.05.2024 – piątek po Bożym Ciele

7.06.2024 – pisemny egzamin zawodowy, sesja letnia

Zespół Szkół Ponadpodstawowych ZSP6

Skip to content