Dla uczniów

Stres egzaminacyjny – materiały CKE

Informujemy o udostępnieniu na stronie internetowej CKE materiałów dotyczących stresu egzaminacyjnego przeznaczonych dla uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych.

maturzyści: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/stres-egzaminacyjny-materialy-dla-uczniow-rodzicow-i-nauczycieli/.

Rekrutacja – GRECJA 2024

Ruszyła rekrutacja do projektu nr: 2023-1-PL01-KA121-VET-000114938

Ruszyła rekrutacja do projektu nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000114938, współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach którego 22 uczniów naszej placówki odbędzie swoje praktyki w Grecji, wiosną 2024 roku.

Projekt dedykowany jest dla 22 uczniów kształcących się w dziedzinie technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik fotografii i multimediów, technik usług fryzjerskich oraz plastyk.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Stanisława Wyspiańskiego w Tomaszowie Mazowieckim, Strefowa 3, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, Polska. Do udziału w projekcie zostaną wybrani uczniowie, którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacji. Nabór ma charakter dobrowolny – oparty na zgłoszeniach do udziału w mobilności.

Rekrutacja do projektu uwzględniać będzie zasady równych szans, w tym zasady równości płci oraz wyrównywania szans. Uczestnicy zostaną wybrani na podstawie weryfikacji składanych przez uczestników Formularzy zgłoszeniowych, ocenianych zgodnie z zasadami Regulaminu Rekrutacji przygotowanego przez powołaną Komisję rekrutacyjną. Możliwość udziału w projekcie będzie uzależniona od spełnienia poniższych kryteriów:

A.        Przynależność do określonej grupy docelowej, opisanej w §1 regulaminu rekrutacji;

B.        Złożenie poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego.

22 osoby z czterech profili trafi na listę główną. Pozostałe osoby biorące udział w rekrutacji, utworzą listę rezerwową, która będzie brać udział we wszystkich przygotowaniach, tak aby w przypadku pojawienia się konieczności wycofania któregoś z zakwalifikowanych uczestników, być gotowym do jego zastąpienia.

Każdy uczeń, który nie znajdzie się na liście osób zakwalifikowanych, ma możliwość odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. Odpowiednie pismo należy złożyć w ciągu 7 dni od momentu opublikowania wyników. Pismo złożone Koordynatorowi projektu, powinno zawierać uzasadnienie odwołania. Komisja ma 3 dni robocze na rozpatrzenie wniosku i przekazanie informacji do oceny Dyrektora szkoły.

Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona w terminie 25.09.2023 – 06.10.2023 dla czterech kierunków/zawodów mających odbyć staże zawodowe w Grecji wiosną 2024 r.

Poniżej można znaleźć Regulamin rekrutacji oraz Formularz zgłoszeniowy, wskazujące szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji, a także procedury, które kandydaci powinni przejść celem zgłoszenia się do udziału w projekcie. Wszelkie pytania dot. realizowanego projektu i procesu rekrutacji uczestników można kierować do Koordynatora projektu oraz sekretariatu szkoły.

Wykaz podręczników – 2023/2024

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

1.Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych4 września 2023 r.
 2.Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2023 r.
 3.Ferie zimowe29 stycznia – 11 lutego 2024 r.
 4.Wiosenna przerwa świąteczna28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
 5.Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach maturalnych26 kwietnia 2024 r.
 6.Egzamin maturalnytermin główny 7 – 25 maja 2024 r.
 7.Egzamin dyplomowy w LSP18,19 i 22 kwietnia 2024 r.
 8.Egzamin zawodowysesja zimowa: 9 – 20 stycznia 2024 r., egzamin teoretyczny – 12 stycznia 2024 r.
sesja letnia: 3 – 19 czerwca 2024 r., egzamin teoretyczny – 7 czerwca 2024 r.
 9.Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach21 czerwca 2024 r.
 10.Ferie letnie22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych (do konsultacji):

12.01.2024 – pisemny egzamin zawodowy, sesja zimowa

2.05.2024 – czwartek między 1 a 3 maja

6-10.05.2024 i 13.05.2024 – pisemne egzaminy maturalne

31.05.2024 – piątek po Bożym Ciele

7.06.2024 – pisemny egzamin zawodowy, sesja letnia

Zespół Szkół Ponadpodstawowych ZSP6

Skip to content