LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

OFERTA EDUKACYJNA LSP

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Stanisława Wyspiańskiego w Tomaszowie Mazowieckim, zaprasza absolwentów szkół podstawowych do kontynuowania nauki w ZSP nr 6.

W roku szkolnym 2024/2025 w ZSP nr 6 można rozpocząć naukę w Liceum Sztuk Plastycznych:

Liceum Sztuk Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Tomaszowie Maz. przygotowuje uczniów do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach artystycznych oraz do pracy w zawodach, w których potrzebne są umiejętności plastyczne. Celem kształcenia jest rozwój osobowości twórczej młodzieży uwrażliwionej na piękno, wychowanie estetyczne oraz profesjonalne przygotowanie zawodowe.

Szkoła przeznaczona jest dla absolwentów szkół podstawowych z uzdolnieniami artystycznymi. Nauka trwa 5 lat i daje wykształcenie ogólne w zakresie liceum oraz wykształcenie zawodowe – plastyczne. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy PLASTYKA z możliwością uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Obok przedmiotów ogólnokształcących wszyscy uczniowie realizują blok przedmiotów artystycznych, w ramach którego odbywają się zajęcia z historii sztuki, rysunku, malarstwa, rzeźby, podstaw projektowania z uwzględnieniem technik komputerowych, fotografii i filmu. W klasie drugiej uczniowie dokonują wyboru specjalności artystycznej:

1. Specjalizacja: Projektowanie przestrzeni – projektowanie i aranżowanie wnętrz, przedmiotów i przestrzeni użytkowych, mieszkalnych oraz publicznych.

2. Specjalizacja: Projektowanie graficzne – wykonywanie projektów z dziedziny grafiki reklamowej i wydawniczej oraz reklamy wizualnej.

1) egzamin praktyczny i ustny z predyspozycji plastycznych

2) proponowane specjalności:

  • projektowanie użytkowe: specjalizacja – projektowanie przestrzeni
  • techniki graficzne: specjalizacja – projektowanie graficzne

Prezentujemy prace uczniów wykonane podczas nauki na przedmiotach artystycznych:

Realizujemy projekt stypendialny: „Stypendium artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego”.

Kształcimy kompetencje cyfrowe uczniów – szkoła realizuje innowacyjny program edukacyjny „Kreatywny Start”: dzięki imiennym licencjom uczniowie mogą korzystać w domu z 28 aplikacji wchodzących w skład pakietu Adobe Creative Cloud między innymi Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Premiere, Adobe Animate i wiele innych.

Realizujemy projekty unijne, w ramach których uczniowie uczestniczą w szkoleniach i wyjazdach zagranicznych.

Praktyki zagraniczne uczniów szkoły z projektu PO WER – Włochy:

Zapraszamy wszystkich utalentowanych i ambitnych młodych ludzi, pragnących rozwijać swoje umiejętności oraz zdobyć ciekawy i oryginalny zawód.

Dla osób zamiejscowych istnieje możliwość skorzystania z bursy szkolnej:

  • Bursa przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Maz., ul. Św. Antoniego 47, 97-200 Tomaszów Maz.; tel./fax (44) 724 27 43 – sekretariat ZSiPO.
  • Bursa przy ZSP nr 3: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 37, tel. 44 724 56 41 lub 44 724 23 68 wew. 22.

Zapraszamy do obejrzenia filmu, który powstał z okazji 10-lecia powstania Liceum Sztuk Plastycznych:

Serdecznie zapraszamy!

Zespół Szkół Ponadpodstawowych ZSP6

Skip to content