27 listopada 2020 r. Sejm ustanowił patronów 2021 roku:

  • kardynał Stefan Wyszyński - W 2021 r. przypada 40. rocznica śmierci, a także 120. urodzin duchownego.
  • Krzysztof Kamil Baczyński - W 2021 r. przypada 100. rocznica urodzin poety. To jeden z najwybitniejszych przedstawicieli poetów pokolenia Kolumbów.
  • Cyprian Kamil Norwid - W 2021 roku przypada 200. rocznica urodzin wybitnego poety, dramatopisarza, prozaika i myśliciela, a także artysty sztuk pięknych.
  • Stanisław Lem - W 2021 roku przypada 100. rocznica urodzin pisarza. Najwybitniejszy przedstawiciel polskiej fantastyki i jeden z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie, autor m. in. „Cyberiady”, „Solaris” czy „Bajek robotów”.
  • Tadeusz Różewicz - W 2021 r. przypada 100. rocznica urodzin wybitnego polskiego poety, dramaturga, prozaika i scenarzysty, głęboko związanego z losem pokolenia wojennego.
  • 2021 jest także rokiem Konstytucji 3 Maja. 

    „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, świadomy znaczenia Konstytucji 3 Maja jako ważnego elementu pamięci zbiorowej, oddając hołd wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego wiekopomnego aktu - myślicielom politycznym, posłom na Sejm Czteroletni, przedstawicielom ówczesnego obozu patriotycznego oraz pokoleniom Polaków, których niezłomna walka pozwoliła na przetrwanie lat niewoli i odzyskanie niepodległości, zachęca do refleksji nad dziedzictwem Konstytucji 3 Maja współcześnie” - oświadczono.