Drodzy Dyplomanci

Miło nam zawiadomić Was o szczegółach przygotowań i postępowania w trakcie egzaminu dyplomowego dla tegorocznych absolwentów Liceum Plastycznego.

Egzamin teoretyczny z historii sztuki odbędzie się 23 i 24.06.2020 r. od godziny 8:30 z podziałem na grupy wg specjalizacji:

- grupa z projektowania graficznego będzie miała egzamin 23.06.2020r.

- grupa z aranżacji wnętrz będzie miała egzamin 24.06.2020r.

Godziny, na które trzeba się zgłosić na egzamin, do sali artystycznej, zostanę Wam przesłane przez e-dziennik.

Prosimy o wchodzenie do szkoły od strony dziedzińca, wejściem przy automatach, trzeba zdezynfekować ręce oraz mieć maseczkę. Do sali zdający będą proszeni przez kogoś z komisji. Po otrzymaniu zestawu pytań zdający ma 20 min. na przygotowanie się do odpowiedzi, w trakcie których może przygotować sobie konspekt wypowiedzi (kartki do notowania zapewnia szkoła, długopisy prosimy mieć swoje). Egzamin jest zdawany w formie ustnej, uczeń odpowiada na zestaw 3 pytań:

  1. a) opis, analizę i ocenę krytyczną dzieła sztuki;
  2. b) charakterystykę twórczości wybitnego, znaczącego artysty z elementami jego życiorysu,
  3. c) omówienie na przykładach zagadnienia z zakresu sztuk plastycznych, m.in. znajomości epok, stylów, kierunków z uwzględnieniem tła historycznego, społecznego i przemian kulturowych.

Część praktyczna egzaminu  dyplomowego odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020.

Przy zachowaniu rygorów sanitarnych egzamin praktyczny odbędzie się na sali gimnastycznej o godzinie 10.00 - wchodzicie według specjalizacji i alfabetycznie.

  • Wejście do szkoły i wnoszenie elementów składowych dyplomu (planszy, obrazów i makiet) odbędzie się od strony dziedzińca szkoły (obowiązują maseczki, dezynfekcja rąk i rękawiczki).
  • Na sali będą umieszczone sztalugi i stoły do Waszej dyspozycji. Każdy będzie miał do dyspozycji 3 sztalugi i 1 stolik.
  • O godzinie 09.00 grupa z Aranżacji wnętrz wejdzie na sale i ustawi dyplom: makietę na stoliku + plansze + aneks. Na ustawienie będziecie mieli tylko 30 minut (musi to być przeprowadzone sprawnie i szybko).
  • O godzinie 09.30 grupa z Projektowania graficznego wejdzie na salę i ustawi dyplom: plansze + aneks (osoby z projektami logo i reklamy do swojej dyspozycji też będą miały stoliki). Na ustawienie będziecie mieli też tylko 30 minut (musi to być przeprowadzone sprawnie i szybko). Już o godzinie 10.00 rozpocznie się egzamin.
  • Plansze dyplomowe po wydrukowaniu w Kumarcie możecie zostawić w szkole, w godzinach pracy w sali 102. To udogodnienie jest dla osób, które nie chcą wozić dyplom tam i z powrotem, do domu i do szkoły.
  • Ważne - > Dyplom Wasz (plansze) zostaje minimum na 2 lata w szkole w archiwum dlatego każdy musi być w papierowej teczce. Teczka musi być podpisana.
  • Po ustawieniu dyplomu w oczekiwaniu na egzamin, do Waszej dyspozycji będą przeznaczone dwie sale: sala 102 – dla grupy z Aranżacji wnętrz i sala 103 – dla grupy z Projektowania graficznego, gdzie będziecie mogli odpocząć i spokojnie czekać na wejście i swoją kolej.

Ogłoszenie wyników odbędzie się zaraz po zakończeniu każdej specjalizacji. Każdy dyplomant czeka w sali na zakończenie egzaminu swojej specjalizacji. Po zakończeniu egzaminu całej grupy ze specjalizacji, zostaną ogłoszone wyniki i cała grupa będzie mogła udać się do domu.

Później odbędzie się egzamin drugiej specjalizacji i po wszystkich obronach znowu będzie ogłoszenie wyników tylko w tej specjalizacji. Po zakończeniu egzaminu całej grupy ze specjalizacji, zostaną ogłoszone wyniki i cała grupa będzie mogła udać się do domu.

Dyplomy pozostają w szkole i na sali.

Życzymy Wam powodzenia!