Drodzy Dyplomanci

Miło nam zawiadomić Was o szczegółach przygotowań i postępowania w trakcie egzaminu dyplomowego dla tegorocznych absolwentów Liceum Plastycznego.

Egzamin teoretyczny z historii sztuki odbędzie się 23 i 26.04.2021 r. od godziny 8:30 z podziałem na grupy:

- grupa 1: 23.04.2021r.

- grupa 2: 26.04.2021r.

Prosimy o wchodzenie do szkoły od strony dziedzińca, wejściem przy automatach, trzeba zdezynfekować ręce oraz mieć maseczkę. Do sali zdający będą proszeni przez kogoś z komisji. Po otrzymaniu zestawu pytań zdający ma 20 min. na przygotowanie się do odpowiedzi, w trakcie których może przygotować sobie konspekt wypowiedzi (kartki do notowania zapewnia szkoła, długopisy prosimy mieć swoje). Egzamin jest zdawany w formie ustnej, uczeń odpowiada na zestaw 3 pytań:

  1. a) opis, analizę i ocenę krytyczną dzieła sztuki;
  2. b) charakterystykę twórczości wybitnego, znaczącego artysty z elementami jego życiorysu,
  3. c) omówienie na przykładach zagadnienia z zakresu sztuk plastycznych, m.in. znajomości epok, stylów, kierunków z uwzględnieniem tła historycznego, społecznego i przemian kulturowych.

Część praktyczna egzaminu  dyplomowego odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2021.

Przy zachowaniu rygorów sanitarnych egzamin praktyczny odbędzie się na sali gimnastycznej o godzinie 09.00 - wchodzicie według specjalizacji i alfabetycznie.

  • Wejście do szkoły i wnoszenie elementów składowych dyplomu (planszy, obrazów i makiet) odbędzie się od strony dziedzińca szkoły (obowiązują maseczki, dezynfekcja rąk i rękawiczki).
  • W przeddzień egzaminu na sali będą umieszczone sztalugi i stoły do Waszej dyspozycji. 
  • Ważne - > Dyplom Wasz (plansze) zostaje minimum na 2 lata w szkole w archiwum dlatego każdy musi być w papierowej teczce. Teczka musi być podpisana.
  • Po ustawieniu dyplomu w oczekiwaniu na egzamin, do Waszej dyspozycji będą przeznaczone dwie sale: sala 103 – dla grupy z Aranżacji wnętrz i sala artystyczna – dla grupy z Projektowania graficznego, gdzie będziecie mogli odpocząć i spokojnie czekać na wejście i swoją kolej.

Ogłoszenie wyników odbędzie się zaraz po zakończeniu każdej specjalizacji. Każdy dyplomant czeka w sali na zakończenie egzaminu swojej specjalizacji. Po zakończeniu egzaminu całej grupy ze specjalizacji, zostaną ogłoszone wyniki i cała grupa będzie mogła udać się do domu.

Później odbędzie się egzamin drugiej specjalizacji i po wszystkich obronach znowu będzie ogłoszenie wyników tylko w tej specjalizacji. Po zakończeniu egzaminu całej grupy ze specjalizacji, zostaną ogłoszone wyniki i cała grupa będzie mogła udać się do domu.

Dyplomy pozostają w szkole i na sali.

Życzymy Wam powodzenia!